Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30  

BEIRATKOZÁS

Tisztelt Gólya Hallgatók!


A szorgalmi időszak 2017.01.30-val kezdődik Egyetemünkön. Az oktatás már az első éves hallgatók részére is a hétfői naptól kezdődik. A Neptun rendszerben regisztrálni és tárgyakat felvenni csak a beiratkozáson résztvevő hallgatók jogosultak, így mindezt csak 2017.01.30-án 18.00-tól tehetik meg elektronikusan.
A beiratkozáson a részvétel kötelező! Időpontja 2017.01.30.; 12.00-tól. Regisztráció 11.00-tól. HELYSZÍN: Főépület: IV. előadó (1093 Budapest, Fővám tér 8., földszint)

A regisztrációt megelőzően is látogathatják az órákat, a hétfői előadások és szemináriumok időpontjáról az alábbi táblázatból tájékozódhatnak. Kérjük a felvenni kívánt tantárgyak tanóráin jelenjenek meg már a hétfői napon is figyelembe véve az alábbi információkat!
A Üzleti közgazdaságtan tantárgy 9.50-11.20-ig tartandó órája elmarad, előadásának anyaga a következő hetekben kerül letanításra.

Az órarendileg a beiratkozás időpontjára eső órák (Üzleti közgazdaságtan, Vállalkozási innováció, Információs erőforrás menedzsment, Üzleti kommunikáció és stratégia, Befektetések) tanterveben szereplő tananyaga a következő hetekben kerül letanításra.
Az Üzleti kommunikáció és stratégia és a Befektetések tantárgyak esetén a 2017.01.30. napon tartandó előadásokon kapnak tájékoztatást a gyakorlatok beosztásáról, kérjük az előadásokon feltétlenül jelenjenek meg!

Jó tanulást kívánva a Tanulmányi Iroda!

BEIRATKOZÁS GÓLYÁKNAK 2017

Tájékoztató


Kedves Leendő Elsőéves Hallgató!

 

A BCE-GTK Tanulmányi Irodájának munkatársai szeretettel köszöntik Önt.

A beiratkozás megkönnyítése érdekében kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat és annak megfelelően járjon el!

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson való részvétel kötelező! Amennyiben mégsem tudna részt venni, Ön helyett az alább található meghatalmazás mintával más személy is eljárhat az Ön nevében.

Ebben az esetben a meghatalmazottnak kell magával hoznia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a személyazonosságát igazoló okiratait.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban NFTV.) és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

 

A felvételt nyert hallgatók beiratkozása

Dátum

Időpont

Szak

2017. január 30. (hétfő)

 

HELYSZÍN: Főépület; E IV. előadó

11.00 - 12.00 Regisztráció (az előadó előtt),

12.00 - 14.00 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

marketing

vállalkozásfejlesztés

pénzügy

számvitel

vezetés és szervezés

turizmus-menedzsment

 

A BEIRATKOZÁSRA A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT HOZZA MAGÁVAL:


1.     Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, valamint ezek fénymásolatai.

2.     TAJ kártya, és ennek fénymásolata.

3.     Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya, és ennek fénymásolata.

Amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, gondoskodjon a beiratkozás napjáig történő megszerzéséről (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthat hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha Ön önköltséges hallgató.)

4.     Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum.

A tanulmányai megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnia kell, hogy rendelkezik ezzel.

 

5.    
a)    Alapképzésre történő beiratkozás estén:


Eredeti érettségi bizonyítványát (és az esetlegesen már szerzett oklevelét), és nyelvvizsga bizonyítványát/bizonyítványait, valamint e dokumentumok fénymásolatait is

 

b)    Mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre történő beiratkozás esetén:

Mindenképpen hozza magával az eredeti érettségi bizonyítványát és az oklevelét, valamint nyelvvizsga bizonyítványát/bizonyítványait, továbbá e dokumentumok fénymásolatait is

Kérjük, hogy az oklevél magyar és angol oldalának másolatát is csatolják, és figyeljenek oda arra, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

Amennyiben oklevelét még nem kapta meg, akkor az Igazolást hozza magával, de az oklevelet kézhez vételt követően haladéktalanul (legkésőbb 8 nap) be kell mutatnia a Tanulmányi Irodában.

 

6.     Egy darab szabványméretű igazolványkép (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531 (300 dpi esetén)), a hátoldalán a név és szak megjelölésével.

 

7.     Kék színű toll.

 

8.     Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolás.

 

9.     A kinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot (Tűz- és munkavédelmi oktatás)

 

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, akkor a fentieken kívül szükséges

1.     a tartózkodási engedély és

2.     a nemzetközi biztosítási kártya (és ezek másolata).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes) hiánytalan hozza magával a beiratkozásra!

 

 

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel a 2017. febuárban kezdő mesterképzéses hallgatóknak: 2017. január 30. 18.00 órától 2017. február 5-ig.

Szorgalmi időszakkal kapcsolatos tájékoztatást itt találják: BCE-GTK/Hallgatóknak/Szorgalmi időszakkal kapcsolatos tájékoztató 

 

A féléves önköltség befizetésével, diákhitel felvételével stb. kapcsolatos tájékoztatást itt találják: Költségtérítés/önköltségi díj befizetési tájékoztató 

A tanév részletes időbeosztását megtalálja a Kar honlapján a Hallgatóknak/Tanév időbeosztása menüpontban.

 

Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételt nyert jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

  • a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),
  • a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,
  • egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),
  • a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

 

Hallgatóijogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2017. február 6-tól (hétfő) kérhető a Tanulmányi Irodában.

 

Azon hallgatók számára, akiknek a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer ismeretlen a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) nyújt segítséget az elektronikus nyilvántartási rendszerben való regisztrációban. Ennek pontos időpontjáról a honlapon a későbbiekben közzé tesszük.

 

A Gazdálkodástudományi Kar elsőéves hallgatói számára fontos információkat, tájékoztatókat és linkeket a www.uni-corvinus.hu/gkar >> Hallgatóknak >> Beiratkozás gólyáknak menüpont alatt találhatja meg:

 

FONTOS TÁJÉKOZTATÓK, HASZNOS LINKEK:

 

1.       A Budapesti Corvinus Egyetem Rektorának köszöntője

2.       BCE Gazdálkodástudományi Karának dékáni köszöntője

3.       HÖK Elnökének köszöntője

4.       Meghatalmazás minta

5.       Tájékoztató a hallgatói ösztöndíj szerződésről

6.       Ügyfélkapus tájékoztatás

7.       Tanulmányi tájékoztató 2016/2017. tanévre

8.       A tanév időbeosztása

9.       Ügyfélfogadási rend

10.     Diákigazolvány igénylése

11.     CEMS tájékoztató

12.     Idegen nyelvek oktatása

13.     Tűz- és munkavédelmi oktatás

14.     Gyűjtőszámla használata

15.     Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

16.     A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben

 

 A Budapesti Corvinus Egyetem honlapján a Gólyáknak az alábbiakról informálódhat:

1.     a kollégiumi jelentkezésre vonatkozóan;

2.     a Corvinus Hallgatói Kompenzációs Programról (önköltséges hallgatók számára);

3.     Tanulmányi Tájékoztató;

4.     Tájékoztató a NEPTUN-os gyűjtőszámla használatáról a BCE hallgatói részére;

5.     Tájékoztató az Egyetem informatikai rendszerének használatáról;

6.     a Diáktanácsadó Központról;

7.     a Központi Könyvtár használatáról és szolgáltatásairól, valamint

8.     tájékoztatás a hallgatói juttatásokról.

 

 

Tanulmányaihoz a Dékáni Hivatal valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánok!


Budapest, 2017. január 20.

 

Tanulmányi Iroda munkatársai

 

 

Utolsó frissítés: 2017.02.01.