Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Beiratkozás gólyáknak 2018-2019-1

 

Kedves Leendő Elsőéves Hallgató!

Szeretettel gratulálok ahhoz, hogy Önt 2018 szeptemberétől Egyetemünk Gazdálkodástudományi Karának hallgatói között üdvözölhetjük.

A sikeres felvételt követően a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Tanulmányi Igazgatóságától fognak emaliben tájékoztatást kapni a felvételi adataik betöltéséről az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerébe (Neptun). Mindezzel párhuzamosan kapják meg Neptun azonosítójukat és a belépéshez szükséges jelszót.

A felvételi döntésről szóló határozatot, elektronikus formában a neptun felületükön találják meg a „hivatalos bejegyzések” között. Papír alapú felvételi döntésről szóló határozat hallgatói példányát a beiratkozáskor kapják kézhez.

 

Gólyatáborral kapcsolatban külön értesítést fognak kapni a hallgatói szervezetektől.

A gólyatábort követő első közös találkozás szeptember harmadikán, hétfőn reggel 8 órakor lesz az egyetem Duna felőli bejáratánál. Az Öntevékeny Csoportok Irodájának instruktorai várják az ide érkező alapszakos, nappalis gólyákat, akiknek a hét folyamán több programot is szerveznek, hogy megkönnyítsék a beilleszkedést.

 

(Gólyatábori tájékoztató)

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tanulmányok megkezdésének tudnivalóiról összeállított tájékoztatót, és a beiratkozás során az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson való részvétel kötelező!

Amennyiben mégsem tudna részt venni, Ön helyett a honlapon található meghatalmazás mintával más személy is eljárhat az Ön nevében.

Ebben az esetben a meghatalmazottnak kell hoznia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, azok fénymásolatát, valamint a személyazonosságát igazoló okiratait.

Felhívom a figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A felvételt nyert hallgatók beiratkozása:

Alapképzés, nappali munkarend, Budapest székhely

Dátum

Időpont

Szak

2018. szeptember 4..

(kedd)

 

HELYSZÍN: C épület, nagyelőadó

8.00-9.00 Regisztráció (az aulában),

9.00-12.15 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

nemzetközi gazdálkodás;

(regisztráció az aulában),

emberi erőforrások;

(regisztráció az előadó előtt)

13.00-14.00 Regisztráció (az aulában),

14.00-16.30 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

gazdaságinformatikus;

(regisztráció az aulában),

kereskedelem és marketing;

(regisztráció az előadó előtt)

2018. szeptember 5..

(szerda)

 

HELYSZÍN:  C épület C nagyelőadó

8.00-9.00 Regisztráció (az aulában),

9.00-12.15 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

pénzügy és számvitel;

(regisztráció az aulában),

turizmus-vendéglátás

(regisztráció az előadó előtt)

13.00-14.00 Regisztráció (az aulában),

14.00-16.30 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

gazdálkodási és menedzsment; (regisztráció az aulában),

vidékfejlesztési agrármérnöki; (regisztráció az előadó előtt)

 

Angol nyelvű alap és mesterképzések, Budapest székhely beiratkozási időpontjai


 

2018. szeptember 4. (kedd)

9.00

HELYSZÍN: C. épület 106.

Orientáció és beiratkozás az angol nyelvű mester Marketing  szakokon

2018. szeptember 5. (szerda)

9.00

HELYSZÍN: C. épület 106.

Orientáció és beiratkozás az angol nyelvű mester Business Information Systems szakokon

2018. szeptember 6. (szerda)

9.00

HELYSZÍN: C. épület 106.

Orientáció és beiratkozás az angol nyelvű mester non-degree szakokon

2018. szeptember 6. (csütörtök)

10.00 - 16.00

HELYSZÍN: C épület VIII. ea.

Orientáció  és beiratkozás a nemzetközi gazdálkodás (angol) szakon

2018. szeptember 6. (csütörtök)

10.00 - 16.00

HELYSZÍN: C épület IX. ea

Orientáció  és beiratkozás a gazdálkodási és menedzsment (angol) szakon

  

Mesterképzés, nappali munkarend Budapest székhely

Dátum

Időpont

Szak

2018. szeptember 6., (csütörtök)

 

HELYSZÍN: C épület, nagyelőadó

8.00-9.00 Regisztráció (az aulában),

9.00-12.15 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

gazdaságinformatikus;

vállalkozásfejlesztés; 

marketing;

8.00-9.00 Regisztráció (az aulában),

9.00-12.15 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

ellátásilánc-menedzsment;

vezetés és szervezés;

pénzügy;

számvitel;

turizmus-menedzsment

 

Szakirányú továbbképzés, esti levelező munkarend, Budapest székhely

Dátum

Időpont

Szak

2018. szeptember 6., (csütörtök)

 

HELYSZÍN: C épület, nagyelőadó

13.00-14.00 Regisztráció

14.00-16.30 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató

Minden szakirányú továbbképzési szak

 

Alap és mesterképzések, nappali munkarend Székesfehérvár Campus:

Dátum

Időpont

Szak

2018. szeptember 7., (péntek)

 

HELYSZÍN: Székesfehérvár Campus

8.00-9.00 Regisztráció,

9.00-11.00 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

gazdálkodási és menedzsment (BA),

pénzügy és számvitel (BA),

turizmus-vendéglátás (BA),

Sportközgazdász (MSc)

 

 

  Alap- és mesterképzés, esti és levelező munkarend, Budapest székhely

Dátum

Időpont

Szak

2018. szeptember 7 (péntek)

 

HELYSZÍN: C épület, nagyelőadó

13.00-14.00 Regisztráció,

14.00-16.30 Beiratkozás és tanulmányi tájékoztató.

emberi erőforrás (BA),

gazdaságinformatikus (BSc),

gazdálkodási és menedzsment (BA),

kereskedelem és marketing (BA),

pénzügy és számvitel (BA);

gazdaságinformatikus (MSc),

vezetés és szervezés (MSc),

 

BEIRATKOZÁSRA A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT HOZZA MAGÁVAL:


1.     Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, valamint ezek fénymásolatai.

2.     TAJ kártya, és annak fénymásolata.

3.     Adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya, és ennek fénymásolata.

Amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, gondoskodjon a beiratkozás napjáig történő megszerzéséről (e nélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthat hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha Ön önköltséges hallgató.)

4.     Lakossági folyószámla-szerződés számlaszámát igazoló dokumentum (a bankszámla számról szóló nyomtatott dokumentum, mely lehet a bankszámla kivonat ide vonatkozó része, a szerződés másolata vagy a bank által kiadott igazolás)

 

A tanulmányai megkezdéséhez szükséges egy magyarországi banknál megkötött lakossági folyószámla. A beiratkozáskor már igazolnia kell, hogy rendelkezik ezzel.

5.     

a)    Alapképzésre történő beiratkozás estén:

Eredeti érettségi bizonyítványát (és az esetlegesen már szerzett oklevelét), és nyelvvizsga bizonyítványát/bizonyítványait, valamint e dokumentumok fénymásolatait is

b)    Mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre történő beiratkozás esetén:

Mindenképpen hozza magával az eredeti érettségi bizonyítványát és az oklevelét, valamint nyelvvizsga bizonyítványát/bizonyítványait, továbbá e dokumentumok fénymásolatait is

Kérjük, hogy az oklevél magyar és angol oldalának másolatát is csatolják, és figyeljenek oda arra, hogy a másolaton jól látszódjon a bal felső sarokban lévő ún. nyomtatvány sorszám.

Felhívom a figyelmét, hogy a mesterképzésre/szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett (40. § (4) NFTV.)

 

6.     Egy darab szabványméretű igazolványkép (35 x 45 mm, pixelben: 413 x 531 (300 dpi esetén)), a hátoldalán a név és szak megjelölésével.

7.     Kék színű toll.

8.     Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, akkor az önköltség befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolás.

9.     A kinyomtatott és aláírt tűz- és munkavédelmi oktatásról szóló dokumentumot (Tűz- és munkavédelmi oktatás)

 

Amennyiben Ön külföldi, vagy kettős állampolgár, akkor a fentieken kívül szükséges

1.     a tartózkodási engedély és

2.     a nemzetközi biztosítási kártya (és ezek másolata).

3.     amennyiben rendelkezik a magyar állampolgárság megszerzéséről szóló - Köztársasági elnök által aláírt -  határozat 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt dokumentumokat és azok egy másolati példányát (jó minőségű, vagy színes) hiánytalan hozza magával a beiratkozásra!

 Tanévnyitó

A Budapesti Corvinus Egyetem 2018/19-es tanévének ünnepélyes tanévnyitó szenátusi ülésére 2018. szeptember 9-én (vasárnap) kerül sor 15 órai kezdettel a Művészetek Palotájában ("Müpa", 1095 Budapest IX., Komor Marcell u. 1.).

További információ

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Regisztráció, tárgyfelvétel (I. évf.) képzési szintenként (alap, mester, stb.) a beiratkozási időszak lezárásának napján este 18.00-tól.

Szorgalmi időszakkal kapcsolatos tájékoztatást itt találják: BCE-GTK/Hallgatók/Szorgalmi időszakkal kapcsolatos tájékoztató

A féléves önköltség befizetésével, diákhitel felvételével stb. kapcsolatos tájékoztatást itt találják: Költségtérítés/önköltségi díj befizetési tájékoztató

A tanév részletes időbeosztását megtalálja a Kar honlapján a Hallgatóknak/Tanév időbeosztása menüpontban.

 

Aktív hallgatói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételt nyert jelentkező az alábbi pontokat együttesen teljesítette:

  • a (személyes) beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.),
  • a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét,
  • egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése),
  • a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.

 

Hallgatói jogviszony-igazolás csak a beiratkozást követően, a regisztrációs hetet követően leghamarabb 2018. szeptember 12-től (szerda) kérhető a Tanulmányi Irodában.

Azon hallgatók számára, akiknek a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer ismeretlen a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) nyújt segítséget az elektronikus nyilvántartási rendszerben való regisztrációban. Ennek pontos időpontját a honlapon a későbbiekben közzé tesszük.

A Gazdálkodástudományi Kar elsőéves hallgatói számára fontos információkat, tájékoztatókat és linkeket a www.uni-corvinus.hu/gkar >> Oldalsó menűsáv >> Gólyáknak menüpont alatt találhatja meg:

 

FONTOS TÁJÉKOZTATÓK, HASZNOS LINKEK:

 

1.       A Budapesti Corvinus Egyetem Rektorának köszöntője

2.       BCE Gazdálkodástudományi Karának dékáni köszöntője

3.       HÖK Elnökének köszöntője

4.       Meghatalmazás minta

5.       Tájékoztató a hallgatói ösztöndíj szerződésről

6.       Ügyfélkapus tájékoztatás

7.       Tanulmányi tájékoztató 2018/2019. tanévre

8.       A tanév időbeosztása

9.       Ügyfélfogadási rend

10.     Diákigazolvány igénylése

11.     CEMS tájékoztató

12.     Idegen nyelvek oktatása

13.     Tűz- és munkavédelmi oktatás

14.     SPM/IPM tájékoztató

15.     Gyűjtőszámla használata

16.     Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

17.     A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben

A Budapesti Corvinus Egyetem honlapján a Gólyáknak az alábbiakról informálódhat:

1.     a kollégiumi jelentkezésre vonatkozóan;

2.     Tanulmányi Tájékoztató;

3.     Tájékoztató a NEPTUN-os gyűjtőszámla használatáról a BCE hallgatói részére;

4.     Tájékoztató az Egyetem informatikai rendszerének használatáról;

5.     a Diáktanácsadó Központról;

6.     a Központi Könyvtár használatáról és szolgáltatásairól, valamint

7.     tájékoztatás a hallgatói juttatásokról.

Tanulmányaihoz a Dékáni Hivatal valamennyi munkatársa nevében sok sikert kívánok!

Budapest, 2018. július 19.

Tanulmányi Iroda munkatársai

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.