Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 23
24 25 26 27 28 29 30

KARI BIZOTTSÁGOK

Kari Tanulmányi Bizottság

A KTB négy főből, két oktató és két hallgató tagból áll.

A KTB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KTB elnöke.
A két további oktató tagot a Kari Tanács választja határozott időre.
A KTB hallgató tagjait a kari hallgatói önkormányzat delegálja minden tanévben.
 KTB ügyrendre szerint az oktató tagokat (két fő) a Kari Tanács két évre választja meg.
A KTB titkára a Kar jogi asszisztense/Tanulmányi Iroda vezetője.


Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes.
Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető.
Oktató tag 1.: Dr. Tátrai Tünde,
Oktató tag 2.: Dr. Szántó Richárd, vagy Dr. Fehér Péter,
Hallgató tag 1.: Kari HÖK által delegált tag,
Hallgató tag 2.: Kari HÖK által delegált tag.

 

Kari Felvételi és Átvételi Bizottság

A kari Felvételi Bizottságok elnöke az illetékes dékán, ill. az általa megbízott vezető oktató. A Bizottság tagjait évente a dékán kéri fel.

A KFB elnöke az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes.
A KFB tagja a Kar jogi asszisztense.
A KFB titkára a Tanulmányi Iroda vezetője.

 

Gazdálkodástudományi Kar KKB tagjai:

 

Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes.
Tag: Dr. Balogh Emese Katalin jogi asszisztens.
Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető.

 

 

Kari Nemzetközi Kreditátviteli Bizottság

A KNKB három oktató tagból áll.

A KNKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KNKB elnöke.
A két további oktató tagot a Kari Tanács választja határozott időre. A KNKB üléseire a kari hallgatói önkormányzat képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, de az ülés jelenléte nélkül is megtartható és határozat is hozható.

KNKB ügyrendre szerint az oktató tagokat (két fő) a Kari Tanács két évre választja meg.

A KNKB titkára a Kar jogi asszisztense/Tanulmányi Iroda vezetője.

Gazdálkodástudományi Kar KKB tagjai:

Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes.

Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető / Dr. Balofg Emese Katalin jogi asszisztens

Oktató tag 1.:    Dr. Kelemen Zita,
Oktató tag 2.:    Dr. Zsóka Ágnes.

 

 

Kari Kreditátviteli Bizottság

A KKB három oktató tagból áll.

A KKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KKB elnöke. A két további oktató tagot a Kari Tanács választja határozott időre.

 

A KKB üléseire a kari hallgatói önkormányzat képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, de az ülés jelenléte nélkül is megtartható és határozat is hozható. KKB ügyrendre szerint az oktató tagokat (két fő) a Kari Tanács két évre választja meg.

 

A KKB titkára a Kar jogi asszisztense/Tanulmányi Iroda vezetője.

Gazdálkodástudományi Kar KKB tagjai:

 

Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és

Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes

Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető / Dr. Balogh Emese Katalin jogi asszisztens

Oktató tag 1.:    Dr. Simon Judit,
Oktató tag 2.:    Dr. Forgács Csaba.

 

 

Kari Kutatási Bizottság

Kutatási Igazgató: Havran Dániel, egyetemi docens (Pénzügyi Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet)

Tagok:

Csóka Péter egyetemi docens (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
Városiné Demeter Krisztina egyetemi tanár (Vállalatgazdaságtan Intézet),
Fodor Szabina egyetemi docens (Informatikai Intézet),
Keszey Tamara egyetemi docens (Marketing és Média Intézet),
Kő Andrea egyetemi tanár (Informatikai Intézet),
Malota Erzsébet egyetemi docens (Marketing és Média Intézet),
Mizik Tamás egyetemi docens (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
Primecz Henriett egyetemi docens (Vezetéstudományi Intézet),
Szabó László kutató munkatárs (Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont),
Szabó Zsolt Roland egyetemi docens (Vezetéstudományi Intézet).

 

Felelős Üzleti Oktatásért Bizottság

Ásványi Katalin egyetemi adjunktus (Marketing és Média Intézet),
Deutsch Nikolett egyetemi docens (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
Gulyás Éva egyetemi adjunktus (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
Harangozó Gábor egyetemi docens (Vállalatgazdaságtan Intézet),
Jáki Erika egyetemi adjunktus (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
Kasza-Kelemen Kata tudományos segédmunkatárs (Marketing és Média Intézet),
Lázár László egyetemi docens (Vezetéstudományi Intézet),
Lovas Anita egyetemi adjunktus (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
Matolay Réka egyetemi adjunktus (Vállalatgazdaságtan Intézet),
Rab Árpád egyetemi adjunktus (Informatikai Intézet),
Szilas Roland egyetemi tanársegéd (Vezetéstudományi Intézet),
Toarniczky Andrea egyetemi adjunktus (Vezetéstudományi Intézet),
Urbán Ágnes tanszékvezető, egyetemi docens (Informatikai Intézet).

 

Minőségügyi Bizottság

Urbán Ágnes tanszékvezető, egyetemi docens (Informatikai Intézet) a bizottság elnöke.

Tagok:

Kenesei Zsófia egyetemi tanár (Marketing és Média Intézet),
Tátrai Tünde egyetemi docens (Vállalatgaudaságtan Intézet).

 

Nemzetközi Bizottság

Zoltayné Paprika Zita

Simon Judit

Hofmeister Ágnes

Matolay Réka

Neulinger Ágnes

 

Vállalati Kapcsolatok Bizottság

Aranyossy Márta,

Felsmann Balázs,

Gyulavári Tamás, Hortoványi Lilla, Horváth Viktória, Jelen Tibor, Kelemen Zita, Kozma Miklós, Szabó Ildikó, Szőnyi Léda, Váradi Kata.</pre>

Utolsó frissítés: 2018.08.28.