Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Workflow rendszer

Megújult a Vezetéstudomány c. folyóirat cikk beküldési rendszere.

Ha cikket szeretne beküldeni, illetve bírálatot, akkor tájékoztatom, hogy 2017. szeptember 1-től fokozatosan áttérünk a workflow rendszerre. Kérem, regisztráljon a http://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/ angol nyelvű felületen.

(A cikkeket és bírálatokat továbbra is fogadjuk magyar vagy angol nyelven.)

Ha technikai kérdései merülnek fel, akkor a titkarsag.veztud@uni-corvinus.hu címen Milassin Andát keressék.

Ha a szerkesztéssel vagy lappal kapcsolatos kérdése van, ezen az e-mail címen továbbra is válaszolok.

Szíves türelmét kérem az esetlegesen felmerülő problémák miatt az átállás ideje alatt.

Tisztelettel, Primecz Henriett, PhD

főszerkesztő

 

 

 

Szerzőink számára

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának havi, referált folyóirata. A lapban a vezetési és gazdálkodási tudományterületekhez kapcsolódó témakörök elméleti és gyakorlati kérdéseit elemző és vizsgáló írások jelennek meg.

A lap tudományos folyóirat, a közölt cikkek és tanulmányok csak a szerkesztőség által felkért szakmai lektorok véleményezése alapján jelenhetnek meg. Szövegközi forráshivatkozások és ezek jegyzéke nélküli írásokat nem fogadunk el.

Kéziratok benyújtása

A Vezetéstudomány folyóiratban megjelentetni szándékozott kéziratokat az alábbi követelmények figyelembevételét kérjük eljuttatni a szerkesztőség részére:

A cikkek szokásos terjedelme a hivatkozásokkal, ábrákkal és táblázatokkal együtt 16-20 oldal, 1,5-es sortávolsággal (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus). A cikk szövegébe kérjük semmilyen beazonosításra alkalmas adatot ne adjanak meg (név, a szerző foglalkozása, munkahelye és beosztása, elektronikus levelezési cím, esetleges köszönetnyilvánításokat). Az online feltöltő felületen ezen adatokat külön kell megadni. Kérjük figyeljenek rá, hogy az Absztraktot és a Hivatkozásjegyzéket külön is adják meg a feltöltő felület erre szánt részén.

A kézirathoz csatolandó egy magyar nyelvű és lehetőség szerint egy angol nyelvű rövid összefoglaló (200 szót nem meghaladó terjedelemben), valamint a cikk fő témaköreit megnevező kulcsszavak jegyzéke.

Kiemeléshez félkövér és dőlt betű használható, aláhúzás nem. Jegyzeteket lehetőleg ne használjanak, amennyiben azok feltétlenül szükségesek, szövegvégi jegyzetként adják meg.A táblázatoknak és ábráknak legyen sorszáma és címe, valamint - átvett forrás esetén - pontos hivatkozása. Az ábrákat és a táblázatokat a kézirat végén, külön oldalakon, sorszámmal és címmel ellátva kérjük csatolni, helyüket a szövegben egyértelműen jelölve (pl. „Kérem az 1. táblázatot kb. itt elhelyezni!”).

A szövegközi bibliográfiai hivatkozásokat zárójelben, a vezetéknév és az évszám feltüntetésével kérjük jelölni: pl. (Veress, 1999); szó szerinti, idézőjeles hivatkozás esetén kiegészítve az oldal(ak) számával (pl. Prahalad - Hamel, 1990: 85.). Amennyiben egy hivatkozott szerzőnek több bibliográfiai tétele van ugyanazon évben, ezeket 1999a, 1999b stb. módon kell megkülönböztetni. A felhasznált források cikk végén elhelyezett jegyzékét ábécérendben kérjük, a következő formában:
1. példa (könyv): Porter, M. E. (1980): Competitive Strategy; New York: The Free Press.
2. példa (folyóiratcikk): Prahalad, C. K. – Hamel, G. (1990): The Core Competence of the Corporation; Harvard Business Review, május-június, 79-91. o.

A formai követelmények fentiekben érvényesített, ún. „Harvard” rendszeréről (más néven „szerző/év” vagy „név/dátum” hivatkozási módszerről) részletes tájékoztatást nyújtanak az alábbi web címeken elérhető források.

Havi folyóirat lévén és a megjelenés átfutási idejének csökkentése érdekében a Vezetéstudomány kefelevonatot nem küld. A cikk elfogadása előtt azonban a szerzőknek egyeztetés céljából megküldi a cikk szerkesztett változatát.

 

Publikált cikkek elérhetőségei

A Vezetéstudomány folyóiratban megjelent cikkek magyar és angol nyelvű összefoglalói elérhetőek a linkre kattintva. 

2009 januárjától a Vezetéstudományban publikált cikkek elérhetőek  EMIS (Emerging Markets Information Service) on-line információs adatbázisban

2009 júniusától a Vezetéstudományban közölt írások elérhetőek az EBSCO Academic Search Complete adatbázisában is. 

2012. március 1-jétől a Vezetéstudomány egyes cikkei szintén elérhetőek a Corvinus Kutatások oldalán

Külön kívánságra 2006-ig visszamenőleg az összes korábbi kiadás publikációit  elektronikus változatban is elküldjük.

Ha a szerző nem járul hozzá cikkének eseti kérésre, elektronikus úton való továbbadásához, akkor azt kérjük, előre közölje a szerkesztőséggel.

Utolsó frissítés: 2018.10.10.