November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 32. k. 2001. március

Gulyás Gyula
A bürokrácia ellenőrzésének paradoxonai
2. – 15. oldal

Demokrácia és bürokrácia kapcsolatáról, összebékíthetőségükről a szerző két megközelítésben gondolkodik: ellentétük vajon végzetes és végletes-e, vagy legalább a gyakorlat szintjén célszerű harmóniába hozhatók egymással?

Jarjabka Ákos
A kultúra hatása a szervezetek stratégiájára - avagy a hofstedei modell reformációja nemzetközi adatbázis felhasználásával
16. – 26. oldal

A szerző bemutatja a szervezeti stratégia és kultúra közötti összefüggést, majd szintetizáló kultúramodellt alkot, melynek bevezetésével feltárja a nemzeti/társadalmi és a szervezeti kultúra közötti összefüggéseket. Ezek után röviden ismerteti Hofstede modelljét, s annak árnyoldalait. Végül e kritikai észrevételek felhasználásával – nemzetközi kutatás tényadataira támaszkodva, SPSS klaszteranlízis segítségével – a szervezeti kultúrák újfajta tipologizálását adja.

Tewolde Melles Hago
A kereskedelmi hitel néhány problémája
27. – 40. oldal

A magyar gazdaságban gyakran előfordul, hogy egy vállalat ellen annak ellenére indítanak csődeljárást, hogy a vállalat valójában nyereséges. Ennek oka sokszor a kereskedelmi hitel hiányával, vagy szerepének nem megfelelő figyelembevételével magyarázható. Jelen tanulmány fel kívánja hívni a figyelmet a kereskedelmi hitelezés néhány valóságos problémájára.

Berács József
Rendszerváltás előtt a magyar felsőoktatás
41. – 53. oldal

A magyar oktatási rendszer színvonalának, minőségének megítélése meglehetősen ellentmondásos. Pozitív és negatív vélemények egyaránt megtalálhatók közöttük, noha abban szinte mindenki egyetért. Hogy az egész rendszer - mint a központi szolgáltató rendszerek többsége – megérett a változásra. Ki-ki egyéni helyzetéből, pozíciójából adódóan fogalmazza meg jobbító javaslatait. A cikk szerzője – abból a felismerésből kiindulva, hogy egy-egy kritikus helyzetből több jó út is vezet a megoldásig – a menedzserek szerepét állítja vizsgálódásának középpontjába, melyen belül hangsúlyosan a felsőoktatásban érvényesülő piaci nyomás hatására felértékelendő menedzseri, vállalkozói, kockázatvállalói képességek érvényesítésének lehetőségeit vizsgálja.

Kő Andrea
Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudás értékláncában
54. – 58. oldal

A cikk áttekinti a tudás értékláncának egyes folyamataihoz kapcsolódó problémákat, hiányosságokat és a problémák megoldásában jelentős szerepet játszó támogató technológiákat, valamint kitér a kapcsolódó elméletek főbb téziseire. 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.