November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 32. k. 2001. május

Görög Mihály
Stratégia, projekt, projektszervezet - a hosszú távú siker záloga
2. – 12. oldal

A tanulmány a létrehozandó projekteredmény tartalmi-terjedelmi behatárolásának kiindulási pontjait, valamint a projektszervezeti megoldások alkalmazásának szempontjait tárgyalja, alapvetően a szerző saját korábbi eredményeire támaszkodva.

Takács László
A projektfinanszírozás, mint a projektek előkészítésének fontos lépése
12. – 16. oldal

A projektfinanszírozás fogalmának értelmezése után a szerző megadja annak helyét a banki hitelezési ügyletekben. Ismerteti a megvalósítás menetét, a pénzügyi tervezést, valamint a projektfinanszírozás kockázatait és lehetséges kezelésüket.

Benedek Tamás
Külföldi tőkebefektetések a regionális különbségek tükrében
17. – 25. oldal

Hazánk keleti-északkeleti régiójában változatlanul nem érvényesülnek azok a húzóhatások, amelyek nyugati tájainkon oly látványos fejlődést tettek s tesznek továbbra is lehetővé. A tanulmány a mégis fennálló szűkös lehetőségek feltárására s mindazon tényezők számbavételére törekszik, amelyek az eddig hiányzó – elsősorban külföldi – működő tőke-beáramlás megindulásához. Érzékelhetőbb vállalkozásélénkítéshez vezetnének. A tanulmány foglalkozik továbbá beruházás-ösztönzési rendszerünk e régió vonatkozásában immáron szükségessé váló/vált néhány módosításával is.

Némethné Pál Katalin
Teher alatt nem nő a pálma? - A kis- és a középvállalkozások foglalkoztatási szerepe és adminisztrációs terhei
26. – 37. oldal

A szerző arról a kutatásukról számol be, hogy a kis- és középvállalkozásokat milyen szempontok vezérlik munkaadóként, illetve, hogy milyen adminisztratív terhek a legnyomasztóbbak a számukra. A cikk az empirikus vizsgálatok eredményeit ismerteti.

Esettanulmány
Tari Ernő
Miért a Siemens?
38. – 53. oldal

Sikeres vállalatokat bemutató sorozatunk legújabb tanulmánya egy multinacionális konszern kiugró üzleti sikereire hívja fel a figyelmet. Az egyre éleződő világpiaci verseny feltételei között a német cég látványos eredményeket mutat fel az utóbbi időben, és az „új gazdaságban szubsztanciával rendelkező vállalatcsoport” jövőképét vázolja fel a maga számára.

Műhely Adler Judit
Foglalkoztatás hosszú távon
54. – 58. oldal

A tanulmány a Gazdaságkutató Rt. hosszú távra szóló prognózisának a foglalkoztatás várható alakulására vonatkozó elgondolásait foglalja össze.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.