Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Vezetéstudomány 32. k. 2001. július-augusztus

Barakonyi Károly
Stratégiai irányváltás: a felsőoktatási szakstruktúra átalakítása
6. – 15. oldal

A tanulmány a teljesség igénye nélkül, egy nagyobb kutatás részeként, annak problémafelvető bevezetőjeként látott napvilágot. A hangsúlyt a kritikus területek exponálására helyezte, ily módon kívánva felhívni a figyelmet a téma fontosságára, kezelésének komplex jellegére.

Sipos Béla
Az időhorizont szerepe a prognóziskészítésben
16. – 24. oldal

A prognózis célja, hogy a lehetséges jövőbeli fejlődési irányzatokról, azok várható alakulásáról információt adjon a vezetés számára. A prognózisnak az üzleti élet minden területére ki kell terjednie, annak mind mikro-, mind makro-tendenciáit vizsgálnia kell. A tanulmány különösen a hosszú távú trendek alakulását vizsgálja a bennük fellelhető négyféle ciklikusság segítségével, s von le belőlük meglepő következtetéseket a jövőre vonatkozóan.

Jarjabka Ákos
A stratégia fogalmának modern jelentéstartalma
25. – 32. oldal

A szerző bemutatja az Operation Strategy (OS) helyét és szerepét, valamint feltárja viszonyát a vállalati stratégiával (CS). Elemzi a környezeti változékonyság felgyorsulásával kikényszerített „modern” stratégiai definíció elemei, majd felvázolja az e vállalati stratégiához illeszkedő haladó OS felfogást, annak várható előnyeivel.

Borgulya Istvánné
Megújuló vállalati kultúrák - átalakuló vállalati kommunikáció
33. – 40. oldal

Ma Magyarországon a vállalatok egy részében átalakul a vállalati kultúra, amelyeket újonnan alapítottak, ott most tisztulnak le az értékek, a normák, a viselkedési szabályok. Velük együtt formálódik a kommunikáció is. Az átalakulásban katalizátor szerepet játszó nemzetközi vállalatok ugyanakkor más-más kultúrák hatását terjesztik hazánkban. A tanulmány összefoglalja azokat a jelenségeket, amelyek a vállalati kultúra lés kommunikáció változásait tükrözik.

Beke Márta
Tanuló szervezet - avagy hogyan tudunk megfelelni a XXI. század kihívásainak
41. – 47. oldal

A fogalom valójában a szervezetnek saját alapvető képességeire vonatkozó állandó és kollektív tanulási folyamatát rejti. Lényeges elemei a rendszerszintű gondolkodás elsajátítása, jövőkép kialakítása és elfogadtatása, közös tanulásához elengedhetetlen légkör megteremtése. Mondanivalóját a szerző néhány vállalati példával is illusztrálja.

Ilosvai Péter
Konstruktív pusztítás - a termék paramétereinek eltérő irányú változásából adódó stratégiai lehetőségek
48. – 57. oldal

A tanulmány a minőség fogalmában végbement fejlődésre alapozva a Porter által meghatározott irányvonalak mellett egy újabbnak a követésére lát lehetőséget. A minőség fogyasztó-centrikus közelítéséből kiindulva ugyanis lehetőség nyílik a fogyasztók többsége számára az igényeikhez jobban alkalmazkodó termék előállítására úgy, hogy a vállalat költségpozíciója változatlan marad.

Török Ádám
A gazdasági modernizáció stratégiája Finnországban (1. rész)
58. - 73. oldal

A második világháború utáni finn gazdaságfejlődés mérlege összességében nagyon jó, hiszen az ország néhány évtized alatt a perifériáról a centrumba került és ezzel - a későbbi ír és spanyol esethez hasonlóan – bebizonyította, hogy a törekvés korántsem reménytelen. A tudásalapú gazdaság megalapozásának stratégiáját a finnek már akkor kialakították, amikor a fogalom még nem is létezett.

Richard T. Curtin
Unemployment Expectations
75. – 84. oldal

This paper investigates the formation and accuracy of unemployment expectations drawn from surveys of U.S. households from 1962 to 2000. Uncertainty about future job prospects is an important component of precautionary motives, and is associated with lower consumption and higher saving. Unemployment expectations were robustly correlated with future changes in the actual unemployment rate.

James M. Carman
Drivers of distribution trends and success: Consumers, technology, competition, EU
85. – 93. oldal

Hungary’s domestic markets and export markets are growing. Entry into a unified European market is rapidly approaching. What are the things in the area of distribution to which Hungarian firms should be paying attention to enable them to prosper in these growing markets? This presentation will discuss: infrastructure drivers; consumer drivers; technology drivers including paperless systems for ordering, payment and shipping; European integration; electronic commerce; structural changes, organizationm and competition in vertical distribution systems.

Joyce Nijkamp - Henk J. Gianotten - W. Fred van Raaij
Consumer confidence and the impact on retail output in the Netherlands
93. – 109. oldal

The paper provides a theoretical exposition of the different motives to save, i.e. not to spend. The structure of consumer confidence is deschribed with the methodology of data (sources). It is followed by the re-estimation of the model of consumer confidence for both the 1972-1987 and the 1987-2000 periods. The actors investigate which specific motives to save are reflected in the identified components. The results are discussed and compared with other actors’ results. The model of firm output growth is specified by way of illustration in retail.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com