Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vezetéstudomány 32. k. 2001. október

Angyal Ádám
Új tudományterület: vállalati kormányzás
2. – 18. oldal

A vállalati kormányzás/társasásgirányítás tárgy oktatását 1994-ben kezdte el elsők között a világon a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem a vezetési és szervezési szakirány hallgatói számára. Az előadások mellett minden évben több, a hazai gazdaságban meghatározó vállalat vezetője ismertette a hallgatókkal kormányzási gyakorlatát, tapasztalatait. Az elmúlt években a hallgatók esettanulmányokat írtak a télmából, az oktatók, pedig kutatásokat folytattak, jelentős kapcsolódó szakirodalmat tártak és dolgoztak fel. Mindezek együtt lehetővé tették, hogy elkészüljön a vállalati kormányzás első hazai monográfiája, amely az Aula Kiadó gondozásában 2001 szeptemberében jelent meg. Ez a cikk a könyv első fejezeteiből ad áttekintést, összefoglalva a vállalati kormányzás lényegét.

Lengyel Imre
Iparági és regionális klaszterek - tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük főbb kérdései
19. – 43. oldal

A tanulmány a nemzetközi szakirodalom alapján a klaszterek legfontosabb kérdésköreit elemzi, különös tekintettel a térbeliséghez kapcsolódó gondolatokra. A globáli-lokális folyamatok alapvető jellemzői után az iparági koncentrációkat kiemelő irányzat főbb megállapításait, a klaszterek tipizálásának sajátosságait ismerteti. Ezt követően részletesen bemutatja Porter regionális klaszterekre vonatkozó, széles körben elfogadott és alkalmazott modelljét, amelyet a 90-es évek végén módosított és finomított. A két eltérő megközelítés szintetizálása alapján a szerző egy általános modellt ad meg, amely alkalmas a klaszterek legfontosabb jellemzőinek rendszerezésére.

Fojtik János - Farkas László
Minőség és marketing: a pénzintézeti szolgáltatások példája
44. – 53. oldal

A szolgáltatások minőségéről és marketingjéről beszélve a szerzők – a pénzintézeti szolgáltatások – példáján – arról a fajta üzletágról fejtik ki nézetüket, amelyben az igények kielégítése nem elsősorban valamely fizikai értelemben vett termékkel valósul meg, hanem a hozzá tartozó információ, folyamat vagy annak eredménye stb. révén.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com