November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 33. k. 2002. február

Demeter Krisztina - Gelei Andrea
Szolgáltatásnyújtás a tevékenységmenedzsment szemszögéből
2. – 14. oldal

Az elmúlt évtizedben Magyarországon is a gazdaság szerkezetében a szolgáltatások előre törtek. Sajátosságaik feltárásával, menedzsmentkérdéseik vizsgálatával a külföldi szakirodalom sokat foglalkozik. A hazai menedzsmentirodalom nem követi ezt a fejlődést, pedig a hagyományos termelési tevékenység, és a szolgáltatások nyújtása sok szempontból más megközelítést igényel. A cikk középpontjában ezek a különbségek állnak, különös tekintettel a konkrét termelési és szolgáltatási tevékenységre és folyamatra.

Karsai Judit
Kivásárolt cégek - tulajdonos vezetők
15. – 19. oldal

Egy, az európai kivásárlásokról a közelmúltban készített felmérés szerint a kivásárlásoknak fontos szerepük van a gazdaság átstrukturálásában, az átlagosnál jobb teljesítmény elérésében, a versenyképesség növelésében, a foglalkoztatottság emelésében és a dolgozóknak a vállalatok életébe történő jobb bevonásában. Az eredmények eléréséhez elengedhetetlen a professzionális finanszírozók részvétele a kivásárlási akciókban. Ezeknek nemcsak a pénzügyi feltételek biztosításában van szerepük, de tanácsadó és ellenőrző funkciójuk is fontos a kivásárolt cégek sikeréhez. A szerző tanulmánya e felmérés megállapításaihoz fűzi hozzá saját gondolatait.

Kenesei Zsófia
A kiskereskedelem lehetőségei a vásárlók bolthűségének megtartásában
20. – 28. oldal

Magyarországon az utóbbi évtizedben a bolti kiskereskedelem óriási változáson ment keresztül. Bár lassan a fogyasztás is emelkedik, a kiskereskedelemben mennyiségi és minőségi értelemben is robbanásszerű volt a növekedés. A fejlődés egyik következménye, hogy nemcsak a vásárlók boltba csábítása vált a kereskedők céljává, hanem egyre inkább előtérbe kerül a vásárlók megtartásának fontossága is. A cikk arra keres választ, hogy milyen eszközei vannak a kereskedőknek a vásárlók bolthűségének kialakításában.

Hársvölgyi Katalin - Bokor Zoltán - Csillag Lajos
A Balanced Scorecard (BSC) gyakorlati adaptálása
29. – 39. oldal

A MÁV Informatika Kft. a mai kor kihívásainak leginkább megfelelő működési modellt és metodikát keresve a Balanced Scorecard módszert választotta. Az elmélet gyakorlatba ültetése folyamán a cég szakértői olyan módszertant dolgoztak ki, ami alkalmas lehet más vállalatok BSC rendszerének megalapozására is. Az alábbiakban taglalt módszerek, és eljárások gyakorlati hasznosíthatóságát igazolja, hogy a MÁV Informatika Kft. ezek mentén és felhasználásával építi ki saját BSC rendszerét, amelynek kezdeti prototípusai már elkészültek, bevezetésük folyamatban van.

Szabó Zoltán
Az információtechnológia és a szervezet stratégiai összehangolásának problémája a szervezeti információfeldolgozás szemszögéből
40. – 46. oldal

A cikk a szervezetek és az információtechnológia harmonikus kombinációinak lehetséges kialakításáról szól. A szervezetek olyan információ-feldolgozó hálózatoknak tekinthetők, melyekben a környezet és a belső munkamegosztás által megkövetelt információfeldolgozási kapacitások biztosításában az emberekre épülő strukturális megoldások mellett az információ- technológia egyre nagyobb szerepet kap. A strukturális információ-feldolgozó kapacitások és az adott korban elérhető információtechnológia kombinációi határozzák meg egy szervezet információ-feldolgozó képességét. Ez a képesség jól alkalmazható a szervezetek és az IT összehangolásában, a stratégiai összehangolás problémája, pedig magyarázható az információfeldolgozási modellen keresztül.

Markó Róbert
www.politikaimarketing.net

Szerző e cikkében a politikai marketing sajátosságait elemzi az 1996-os amerikai elnökválasztás tapasztalatait felhasználva. Ez volt az első olyan választás, ahol az Internetnek jelentős hatása volt. Azokat a jellemzőket emeli ki, amelyek megmutatják, hogy az Internet felhasználása milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár a választási küzdelemben. Pro és kontra érvekkel támasztja alá azt a nyilvánvaló tényt, hogy az Internet a politikai életben is egyre nagyobb szerepet kap.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.