November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 33. k. 2002. március

Balaton Károly
Kísérlet a közép-kelet-európai szervezeti változások elemzési modelljének kialakítására
2. – 12. oldal

A tanulmányban a szerző a társadalmi-gazdasági és politikai átalakulási folyamatban a szervezeti változások jellemzőinek feltárására irányuló kutatási eredményeit foglalja össze. Kiemeli, hogy a változásokat transzformációs folyamatként kell megközelíteni, s vizsgálja a folyamatban megjelenő fázisok jellemzőit és alakító tényezőit, különös tekintettel a privatizációra. A tanulmány többféle elméleti koncepcióra támaszkodik, mint pl. a szervezeti tanulás, az intézményi koncepció, a korlátozott racionalitás.

Zoltayné Paprika Zita
A tudásmenedzsment szerepe a döntéshozatalban
12. – 18. oldal

Minden üzleti döntés az elérhető információk és tudás logikus, szisztematikus elemzését igényli. Ez kiegészíti a döntéshozatali folyamat további lépéseit, mint pl. a probléma azonosítását, az érintettekkel való együttműködést a megoldási javaslatok kidolgozásakor, és az ötletek, a kiválasztott megoldások „eladását”. Korábban tanácsadók és szakértők segítették a döntéshozókat ebben a folyamatban. Manapság a tudásmenedzserek jutnak szerephez azoknál az alkalmazásoknál, ahol a döntéstámogató rendszerek tudásalapúak.

Klimkó Gábor
A tudás jellemzése megjelenési formája szerint
19. – 23. oldal

A tudást, mint a vállalat stratégiai erőforrását, számos szempontból lehet jellemezni. A gyakorlat számára e szempontok közül az egyik legfontosabb a tudás megjelenési formája, amely alapvetően meghatározza a tudás átadásának módját. A megjelenési forma vizsgálatában a klasszikus tacit-explicit dichotómiánál összetettebb leírások is születtek már. A szerző a Collins és Blackler által javasolt leírás két sajátosságára és gyakorlati alkalmazására hívja fel a figyelmet.

Michelberger Pál
Válasszunk ERP rendszert! (A kiválasztás támogatási lehetőségei
24. – 28. oldal

A szerző dolgozatában a vállalatirányítási információs rendszerek kiválasztásához és beszerzéséhez kíván támpontokat adni. A hazai piacon ma mintegy negyvenféle ilyen rendszer kapható, de nem könnyű megtalálni a vállalatra szabott megoldást. A dolgozatban ismertetett módszerek némiképp ebben segítenek.

Budai Tímea
Az e-kereskedelem és egy példája az autóiparban
29. – 35. oldal

Az e-businesst, magyarul az elektronikus kereskedelmet először az Egyesült Államokban alkalmazták, majd fokozatosan terjedt el Európában. Az európai e-kereskedelemről az 1990-es évek végétől lehet beszélni, amikor a modern adatátviteli technológiák alkalmazásával az információk sebessége és útvonalának hossza jelentősen növekedett. A cikkben egy konkrét alkalmazási példa fordul elő: a németországi autóipar, ahol ez a forma gyorsítja az egyes autótípusok előállítását és értékesítését, valamint lehetővé teszi, hogy a vevők online vonalon keresztül közölhessék saját elképzeléseiket leendő autójukkal kapcsolatban, és ha az kivitelezhető, a cég le is gyártja.

Drotleff Kinga
Klímaváltozás és etika
36. – 42. oldal

A bizonytalansági tényezők immár nem a klímaváltozás, a Föld több fokos átlaghőmérséklet-növekedésének tényére vonatkoznak, mint korábban sok tudós vélte, hanem kizárólag arra, hogy milyen mértékben, milyen gyorsan zajlik le, és mely területeket érinti az éghajlatváltozás. A legkomolyabb probléma az, hogy a hihetetlenül komplex és kaotikus meteorológiai rendszert teljesen „összekavarhatja” az átlaghőmérséklet már egy-két fokos növekedése is. Ennek hatásait egész egyszerűen képtelenség felmérni: vezethet elhúzódó viharokhoz az atmoszféra bármely rétegében, de hosszú aszályokhoz és egyéb szélsőséges időjárási jelenségekhez is. E kihívásra csak a környezettudatos gazdálkodás és üzletpolitika adhat megoldást. Dolgozatában erre mutat be példát a szerző.

Némethné Pál Katalin
Elfogyott-e a képzett magyar munkaerő?
43. – 51. oldal

A szerző cikkében a magyar munkaerőpiac jelenlegi helyzetét mutatja be. A GKI Rt. felmérése alapján készített dolgozatában a regionális, képzésbeli, infrastrukturális hiányosságokat elemzi. Megállapításai egybevágnak a közelmúltban közzétett nemzetközi felmérések eredményeivel.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.