December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 33. k. 2002. április

Koncz Katalin
Életpálya és munkahelyi karriermenedzsment
2. – 15. oldal

A szakirodalomban különböző kifejezésekkel illetett - karriertervezés, karrier menedzsment, karrierfejlesztés, karriergondozás - emberi erőforrás menedzsment funkció az alkalmazottak számára teremt fejlődési, előmeneteli lehetőségeket a szervezeten belül. A funkció megjelenését az alkalmazottak motivációs szerkezetének átalakulása, munkahellyel szembeni elvárásainak változása és az egyre képzettebb, sőt folyamatos fejlesztést-képzést igénylő munkaerő költségeinek emelkedése hívta életre. A karriermenedzsment szoros kapcsolatban van az emberi erőforrás menedzsment más funkcióival, sőt megközelítésemben a karrier menedzsment egy új szempontú emberi erőforrás menedzsment.

Keszi Roland
Magatartástudományi szervezetdiagnosztika - A változással szembeni ellenállás stádiumainak vizsgálata – Az „X” Kft. szervezeti átalakításának tapasztalatai
16. – 35. oldal

A dolgozat a magatartástudományi alapú szervezetfejlesztést (organisation development) mint interdiszciplináris megközelítést alkalmazza egy több, mint 700 főt foglalkoztató, válságában lévő, radikális változások előtt álló vállalat, átalakítást megelőző, szervezetdiagnosztikai nézőpontú elemzéséhez. A szervezetdiagnosztika alapja egy, a szerző által kidolgozott kérdőíven alapul, ami azt mérte, hogy a vállalat munkaerő-szerkezete, illetve annak egyes szegmensei milyen mértékben fogadták el a bejelentett változásokat, hátráltató vagy a változási folyamat előrelendítő tényezőiként kell-e velük számolni. Az elemzés zárásaként a tanulmány a kutatási eredmények alapján gyakorlati következtetéseket fogalmaz meg a változásmenedzselés számára.

Fehér Péter
Tudásmenedzsment: problémák és veszélyek
36. – 45. oldal

A hagyományos termelési tényezők mellett a szervezetek számára egyre inkább felértékelődik a tudás, ami a piaci versenyben egyre nagyobb jelentőséget kap. A vállalatok közötti verseny egyik meghatározó tényezőjévé lép elő az innovációs képesség, mint a gazdasági előnyszerzés képessége - melynek előfeltétele a vállalat által birtokolt tudás -, valamint a meglévő tudás minél hatékonyabb felhasználása. Napjainkban egyre több szervezetben ismerik fel ennek jelentőségét, és fordítanak energiát a tudásteremtés és tudáskezelés feladataira.

Borsi Balázs
A kiválósági központ fogalma - Javaslat egy egységes elemzési keret kialakítására
46. – 54. oldal

Hazánkban a kiválósági központ fogalmával a vállalatvezetők és az innováció kutatók valószínű gyakran szembesülnek majd, hiszen ezt a koncepciót ma már széles körben használja például az Európai Unió bizottsága is. Ugyanakkor a kiválósági központ fogalma máig nem kellően tisztázott. A jelen tanulmány áttekinti a kiválósági központ fogalmával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és javaslatot fogalmaz meg, hogy miképpen érdemes használni ezt a kifejezést.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com