Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 33. k. 2002. november

Berács József – Keszey Tamara – Sajtos László
2. – 15. oldal

Kutatásunkban az Internet három, a marketing szempontjából kiemelt fontosságú területén – az értékesítésben, a beszerzésben és a vállalati kommunikációban – történő alkalmazását vizsgáljuk. Egy 2000-ben végzett nagyszabású, országos reprezentatív felmérés alapján először áttekintjük, hogy a magyarországi vállalatok milyen mértékben alkalmazzák marketing tevékenységükhöz kapcsolódóan az Internet adta lehetőségeket. Ezután a témakör nemzetközi szakirodalmán alapuló modellünkben bemutatjuk azokat a lényeges tényezőket, amelyek nagyrészt meghatározzák, hogy egy vállalat milyen mértékben alkalmazza az Internetet beszerzési értékesítési és reklámozási tevékenységében. Modellünket a hazai vállalatokat reprezentáló mintán empirikusan teszteltük.

Farkas Ferenc – Kurucz Zsuzsanna – Rappai Gábor
A vezetés szerepe a tudásmenedzsmentben (Németországi és magyarországi professzionális szervezetek példáján)
16. – 21. oldal

A Rostocki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, valamint a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara oktatóiból alakult kutatócsoport, a DAAD/Magyar Ösztöndíj Bizottság (Eötvös József Közalapítvány) anyagi támogatásával 12998 óta vizsgálja a gazdaság fejlesztéséhez szükséges szervezeti kompetenciák alakulását a két országban. A közös kutatás harmadik fázisa a 2001-2002-wes években a professzionális szolgáltató szervezetek tudásmenedzselésének sajátosságait elemzi vállalati mintákon és mélyinterjúk módszerével készített esettanulmányok segítségével.

Takács Sándor
A szervezeti kultúra és a teljesítményértékelési gyakorlat kapcsolata I. rész
22. – 40. oldal

A szerző dolgozatában a szervezeti kultúra és a teljesítményértékelés összefüggéseivel és problémáival foglalkozik. A teljesítményértékelés gyakorlata gyakran ütközik a szervezet, vagy annak egy csoportjának érdekeivel, értékeivel. A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése után azt a hipotézist vizsgálja, hogy a teljesítménymenedzsment tényleges gyakorlata a szervezeti kultúrától függően vagy a fejlesztői, vagy az ösztönzői mintához közelít-e.

Karsai Judit
Mennyit fordít a kockázati tőke az innováció finanszírozására
41. – 52. oldal

A kockázati tőke Európában és az Egyesült Államokban egyaránt felkarolta azokat az iparágakat, amelyek a modern gazdaság növekedésének hajtóerői lettek. A cikk számba veszi a világ kockázatitőke-ágazatát, az innováció szempontjából jellemző fő mutatószámokat, s kitér e statisztikai adatok értelmezési és kezelési problémáira. Nemzetközi kitekintésben mutatja be a magyarországi kockázatitőke-ágazat jelentőségét, a kockázatitőke-finanszírozás területén itthon érvényesülő fő tendenciákat.

Esettanumány
Benedek Tamás
Milyenek a magyar vezetők – a felső vezetők véleménye a vezetőképzés fontosságáról Magyarországon
53. – 59. oldal

A kutatás a magyarországi vállalatok felső vezetőinek a vezetőképzéshez, a munkatársak oktatásához és az önképzéshez való hozzáállását vizsgálta. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a vállalatok irányítóinak mai gyakorlatában a képzés és oktatás szerepének erősödnie kell.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru