December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 33. k. 2002. december

Dinya László
A közszolgáltatási menedzsment sajátosságainak kutatási tapasztalatai
2. – 11. oldal

A közszférában működő szervezetekkel szembeni kihívások nagyságrendileg hasonlóak azokhoz, amelyekkel az üzleti szféra szervezetei szembesülnek a gyorsuló környezeti változások és az ennek következtében átalakuló működési feltételek között. A közszolgáltató szervezetek irányítása (közszolgáltatási menedzsment) számára ebben a helyzetben nélkülözhetetlenek azok a kutatások, amelyek feltárják és rendszerezik a várható kihívásokat, elemzik az érintett szereplők mozgásterét, lehetséges feladatait. Ezekhez azonban nagy szükség van bizonyos alapvető metodikai kérdések tisztázására, mert e nélkül átfogó, szakmailag megalapozott primer kutatás lehetetlen.

Takács Sándor
A szervezeti kultúra és a teljesítményértékelési gyakorlat kapcsolata II. rész
12. – 31. oldal

A teljesítményértékelés és szervezeti kultúra kapcsolatáról szóló korábbi cikkben a teljesítményértékelés kognitív megközelítése alapján a teljesítménymenedzsment hazai gyakorlatát vizsgáltam magatartási oldalról. A szervezeti kultúra mérésére a GLOBE definíciója és kérdőíve segítségével, a vallott és követett értékek megkülönböztetését alapul véve került sor. Ez a cikk tehát az előző szerves folytatása, épít a korábbiakban bevezetett fogalmakra, illetve kutatási eredményekre. A korábbi eredményeket elhelyezi a GLOBE kutatás tágabb vizsgálati modelljében és röviden kitér a nemzeti kultúra és a teljesítményértékelés közötti kapcsolat elemzésére is.

Mangol Csilla
Életciklusszámítás
32. – 39. oldal

A dolgozat témája az értékciklus-alapú projektköltségszámítás / életciklusszámítás, a szakirodalomban a Life Cycle Costing/LCC néven ismert életciklus-költségszámítás továbbfejlesztett és kibővített speciális változata. A nemzetközi szakirodalom már több évtized óta tárgyalja a témát, bár nagyobb intenzitással csupán egy-két évtizede került a szakemberek érdeklődési körébe. A magyar szakirodalom nem foglalkozik konkrétan a témával, megmarad a projektmenedzsment általános elemzésénél. A szerző ezért az életciklus-alapú projektköltségszámítás/életciklusszámítás jellemzőinek rövid ismertetésére vállalkozik.

Rab Károly – Szabó József
Kihívás – siker. Beszámoló egy vállalkozáskutatásról
40. – 46. oldal

A cikkben a győri Széchenyi István Egyetem Menedzsment tanszékén folytatott vizsgálataik eredményéről számoltak be a szerzők. Két évig tartó munkájuk során a győri és Győr környéki vállalkozókat keresték fel és kérdezték meg, keresve azokat a közös jegyeket, amelyek a vállalakozásokat sikeressé tehetik.

Juhász Péter
Tanúsítási rendszerek terjedése a világban és Magyarországon
47. – 58. oldal

Magyarországon elsősorban a minőségi tanúsítási rendszereket ismerik széles körben. Ezeket mára nemcsak a gyártók, de a fogyasztók is elfogadják, értik, s általános trend, hogy a minősítéseket egyfajta minőségi garanciaként a termékek csomagolásán is feltüntetik. A környezetvédelmi auditoknál korántsem ilyen jó a helyzet. Sajnos éppen azokban az iparágakban (vegyipar, hőerőművek) nincs törekvés a környezeti politika ellenőrzésére, ahol arra legnagyobb szükség lenne. Az elvégzett statisztikai vizsgálatból kiderült: egy ország mérete, abszolút gazdasági ereje és fejlettsége világszerte döntő hatással van a tanúsítványok elterjedésére.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com