Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 34. k. 2003. október

Radácsi László
„One best way” a menedzsmenttudományos kutatásokban. Gondolatok a kvalitatív módszertan hazai helyzete ürügyén
4. – 12. oldal

A szerző tanulmányában amellett érvel, hogy a hazai menedzsmentkutatások messze nem mutatják azt az elméleti és módszertani sokszínűséget, ami a nemzetközi szakirodalomban évtizedek óta megfigyelhető. A cikkben a kvalitatív módszertanok elhanyagoltságát, a módszereket „felhasználó” elméleti keretek iránti hazai érdektelenséghez köti. Az írásmű záró részében a szerző megfogalmaz néhány olyan gondolatot melyekről véleménye szerint szükséges lenne párbeszédet folytatni annak érdekében, hogy a kutatások a jelenlegi helyzetükből kimozdulhassanak.

Buzády Zoltán
Az óvatos társak, a zártkörű társaság és az álomlovagra várók. A hazai stratégiai szövetségek empirikus csoportosítása
13. – 23. oldal

A cikk a nemzetközi és a hazai szakirodalomra támaszkodva a stratégiai szövetségek lehetséges oszályozására született modelleket mutatja be. Egy empirikus kutatás eredményeit vizsgálva a hazai stratégiai szövetségek típusait is elemzi a szerző.

Demeter Krisztina – Gelei Andrea
Elemzési keret az ellátási lánc menedzsmenthez: dimenziók és fejlődési szakaszok
24. – 36. oldal

Az elmúlt évtizedben megnőtt a reálfolyamatok, a termelés és logisztika stratégiai szerepe, ami a menedzsment és az alkalmazott technológiák gyors fejlődéséhez vezetett. Ezzel párhuzamosan két fő alapelv is megerősödött. Az egyik alapelv a folyamatokra való koncentrálás, ami a szervezet funkció alapú orientációját váltotta fel. A másik alapelv az értékteremtő folyamatok koordinációjának a kiterjesztése. A változások nem álltak meg a vállalati határokon belül, a vállalatközi kapcsolatok jellege is ezeknek az elveknek megfelelően változott. A szerzők feltevései szerint az ellátási lánc menedzsment fenti dimenziói alapján a vállalatok egyrészt három fejlődési szakaszon mennek keresztül: 1/ tranzakció vezérelt vállalatok, 2/ belsőleg integrált vállalatok, 3/ külsőleg integrált vállalatok, másrészt ezek a szakaszok növekvő teljesítményszinttel párosulnak. Hipotéziseiket egy nemzetközi felmérés adatainak felhasználásával tesztelték. Az empirikus elemzés megerősítette mindkét hipotézisüket.

Bokor Attila
A szervezeti kultúra hatása a termékfejlesztés folyamatára
37. – 56. oldal

A következőkben bemutatott kutatás azt vizsgálja, hogy a termékfejlesztési folyamat során mi a szerepe a kulturális tényezőknek. A kutatás relevanicáját az adja, hogy a termékfejlesztési folyamat, bár nagy befolyással bír a vállalatok versenyképességére, egyúttal azonban magas kockázatokkal jár és a hagyományos vezetési és kontrolling eszközökkel nehezen irányítható. A folyamat tudás-intenzív jellege miatt a kulturális jellegű integráció szerepe megnő.

Bauer András
Fogyasztói érték és vállalati érdek az Internet használatában
57. – 61. oldal

A cikk elsősorban nem vállalati szempontból elemzi az Internet piacra gyakorolt hatását, hanem a fogyasztói magatartás oldaláról. Ennek során választ keres arra, hogy az Internet milyen módon alkothat értéket a fogyasztó számára, és arra is, hogy a magasabb érték egyben magasabb árérzékenységhez vezet-e. Felveti továbbá a piac szegmentációhoz szükséges újabb változók kérdéseit is. Az elemzés elsősorban elméleti, alapvetően a fogyasztók számára elérhető internetes szolgáltatások fogyasztásával foglalkozik. Ennek során kevés hazai adatra támaszkodhat, mint arra Berács és társai (2003), illetve Szabó (2002) is utaltak. Az elemzés így a - különben nem nagy számban hozzáférhető - nemzetközi empirikus kutatásokat tekinti át.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com