Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Vezetéstudomány 34. k. 2003. november

Lázár László
Stratégiai szempontból kritikus erőforrások a hazai üzleti szervezetekben
2. – 15. oldal

A BKÁE Vezetési és Szervezési Tanszéke 2002 tavaszán és nyarán „Költségek a vezetés szolgálatában” címmel bonyolított le kutatást. A kérdőíves adatfelvétel, valamint az erre épülő elemzés középpontjában a vállalati erőforrások, illetve a felhasználásuk mérését és értékelését lehetővé tevő eszközök álltak. A szerző a kutatás eredményeit két összekapcsolódó cikkben ismerteti. Jelen tanulmányunk a páros első tagja.

Mármarosi András
Mi várható egy német főnöktől? (A német kultúra hatása a német-magyar vegyes menedzsmentű szervezetek magatartására) II. rész
16. – 24. oldal

A szerző tanulmányának I. részét a Vezetéstudomány 2003. szeptemberi számában közöltük. A tanulmány második részében a szerző a minta szervezeteit hasonlítja össze az azonosított négy klaszterrel.

Vanicsek Mária
Kutatás-fejlesztés a magyar vállalat-birodalmakban
35. – 31. oldal

A szerző megállapításainak alapját egy kutatás képezi, amelyben az innovációs folyamatok kiterjedését és áramlását vizsgálta a magyar gazdaság egy meghatározott, vállalatbirodalmaknak nevezett szegmensében. Arra szeretett volna választ kapni, hogy a nagy hazai vállalatcsoportok milyen piaci kényszerek mentén fordulnak az innováció felé. Mennyire saját erőre támaszkodva kutatnak és fejlesztenek, milyen tudományos műhelyekkel tartanak kapcsolatot, szervezetük és belső folyamataik mennyiben támogatják, vagy éppen gátolják az innovációt. Az innovációt, mint független változót, a szervezetet és a vállalatcsoport belső működését, pedig függő változókként kezelte a szerző.

Keszey Tamara
Hogyan hasznosulnak a piackutatásból származó információk a vállalatok marketingmenedzsment gyakorlatában?
32. – 45. oldal

A tanulmányban a szerző a piackutatásból származó információk vezetői felhasználását vizsgálja arra a kérdésre keresve a választ, milyen eltérő információ felhasználási módokat, dimenziókat azonosíthatunk a vállalati gyakorlatban: mi lesz a piackutatások sorsa, milyen - sokszor explicit módon nem artikulált - motivációk vezetnek a piackutatások megvásárlásához. A tanulmány a témakör húsz évre visszatekintő nemzetközi szakirodalmán és egy 2002-2003-ban lezajlott, több iparágat érintő vállalati mélyinterjú sorozaton alapul. A cikkben a szerző áttekinti a témához kötődően a vezető nemzetközi folyóiratokban megjelent kutatásokat, és mélyinterjúk segítségével vizsgálja azok magyarországi relevanciáját.

Ivanov Katalin
„Azt hittem, majd megváltom a világot” Kvalitatív kutatás a közgázos pályakezdők munkahelyi szocializációjáról.
46. – 55. oldal

A cikk a szervezeti szocializációt az egyén, azon belül is a közgázos pályakezdők szempontjából vizsgálja. A szerző kvalitatív kutatási módszertant alkalmazva arra a kérdésre keresi a választ, hogy a közgázos pályakezdők milyen nehézségekkel szembesültek a munkakezdést követően.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com