November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. január

Fülöp Gyula - Perge Ildikó
A magyarországi vállalatok globális perspektívában - a stratégiai lehetőségek és fenyegetések vizsgálata
2. - 27. oldal

A globalizáció témájával foglalkozó publikációk ez idáig viszonylag csekély figyelmet fordítottak arra, miként hat ez a folyamat a vállalati szférára. A szerzők tanulmányukban azt elemezték, hogy a globalizáció milyen stratégiai lehetőségeket és fenyegetéseket jelent a Magyarországon működő kis-, közép és nagyvállalatok számára. Az empirikus vizsgálat során meghatározták e vállalatcsoportok versenyhelyzetét, az általuk érzékelt globális verseny új elemeit, a követett stratégiák főbb típusait, valamint a vállalatok szervezeti és kapcsolatrendszerét, és ahol lehet, ismertették a korábbi felmérések megfelelő adataival való összevetést is.

Hoványi Gábor
Vállalati válságmenedzselés napjainkban és "módszereinek" néhány makrogazdasági tanulsága
28. - 40. oldal

A szerző dolgozatában a válságmenedzselés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Egy amerikai és egy magyar felmérés eredményeire támaszkodva bemutatja azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket egy válságkezelési folyamatban alkalmazni lehet, és amelyek segítenek a válsághelyzet megoldásában. A cikk végén azokat az emberi tulajdonságokat ismerteti, amelyeknek megléte jellemzi a sikeres válságmenedzsert.  

Somogyvári Márta
A vállalati krízisek klasszifikációja
41. - 47. oldal

A szerző dolgozatában a vállalati krízisek elméleti problematikájával foglalkozik. A bemutatott krízisklasszifikációk és krízistipológiák segítségével lehetőség nyílik a problémák feltárására.

Mandják Tibor - Simon Judit - Lantos Zoltán
Mit gondolnak a vállalatvezetők az üzleti kapcsolatok értékéről?
48. - 56. oldal

Az üzleti kapcsolatok értéke meglehetősen bonyolult jelenség. Gazdasági, társadalmi és idő dimenziókkal ragadható meg. Másként jelentkezik egy üzleti kapcsolat csere, kapcsolati, illetve hálózati szintjén. Minden egyes szinten az üzleti kapcsolat értéke gazdasági és társadalmi elemek valamilyen, időben változó kombinációjaként jelentkezik. Az üzleti kapcsolatban érintettek valamennyien különböző módon észlelik ezt a kombinációt. 2002 tavaszán tíz mélyinterjú keretében az üzleti életben már komoly tapasztalatokkal rendelkező magyar vállalatvezetőt kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak az üzleti kapcsolatok értékéről. A cikkben ennek a vizsgálatnak az eredményeit mutatják be és elemzik a szerzők.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.