Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. február

Tankó Zoltán
A vállalati kultúra vizsgálata az erdélyi tömbmagyarság körében
3. - 10. oldal

A piacok globálissá válásával párhuzamosan megélénkült az érdeklődés a különböző kultúrák megismerése és a különbségek vállalati keretek között is érezhető hatásainak vizsgálata iránt. Jelen tanulmány a székelyföldi vállalatok középvezetőinek körében végzett empirikus felmérés részeredményeinek leíró jellegű bemutatása, mely a vállalati kultúra kérdésére összpontosít. A felmérés a GLOBE projekt eszközrendszerének felhasználásával készült. 

Takács András
A vállalati méret és a termelési stratégia viszonya
11. - 17. oldal

Jelen tanulmány célja a termelési stratégia 20. század végi és a 21. század eleji megközelítéseinek, valamint a vállalati méret stratégiára gyakorolt hatásainak vizsgálata. Elsőként szemügyre veszi a termelési stratégia lehetséges meghatározásait, azokat az egymást kiegészítő, illetve olykor egymásnak ellentmondó, az idő folyamán sokat változó definíciókat, amelyek szintetizálásával az olvasó betekintést nyerhet e nehezen meghatározható kategória lényegébe. Kiemelten foglalkozik az erőforrásra alapozott stratégiával, elsősorban a termelési rendszerre, mint erőforrásra összpontosítva. Ebből kiindulva egy empirikus vizsgálat eredményeire támaszkodva - két japán vállalat példáján keresztül - bemutatja, hogy a szinte teljesen azonos múlttal, tapasztalattal, kultúrával és versenyképességgel rendelkező, ám különböző méretű vállalatok azonos helyzetben nagymértékben eltérő stratégiát választhatnak. A tanulmány legfontosabb feladatának a tapasztalt eltérések okainak feltárását, valamint az általánosítható következtetések levonását tekinti.

Pintér Éva
Értékteremtés a banki szolgáltatásban
18. - 23. oldal

A mai modern pénzügyi szolgáltatóknál kulcsszerepet játszik a minőség, a folyamatmenedzsment és az ügyfélorientált hozzáállás, utóbbi már kompetitív tényezővé vált. A szerző tanulmányában arra keresi a választ, hogy mitől válik a bankok szolgáltatása értékessé a vevők és saját szervezetük számára? Először megvizsgálja, milyen jellemzői vannak a banki szolgáltatásoknak, majd az ügyfél és a bank számára értéket képviselő tényezőket gyűjti össze. Kiemelten foglalkozik az ügyfelek megváltozott szerepével, mivel ma már egyre aktívabb résztvevőivé válnak a szolgáltatások létrehozásának, s ez új teret nyit az érték fogalmának meghatározásához. Az empirikus kutatások azt bizonyítják, hogy az ügyfelek együttműködése beépül a bankok üzleti folyamataiba.

Balla Andrea - Cesário Mateus
Empirikus vizsgálat a tőkestruktúra-döntésekről
24. - 33. oldal

A tanulmány célja magyar és portugál vállalatok tőkestruktúra-döntéseinek elemzése és összehasonlítása. A munka alapját Booth et al. (2001) cikke képezi, melyben a szerzők bizonyítják, hogy a fejlődő és fejlett országokban a tőkestruktúra-döntéseket ugyanazon tényezők határozzák meg. A szerzők célja, hogy ezeket az eredményeket kiterjesszék a magyarországi és portugáliai cégekre is, és megvizsgálják, hogy a kiválasztott változók hasonlóan jól magyarázzák-e a tőkestruktúra-választást, és milyen e változók szignifikanciája a magyar vállalatok esetében. Megfigyelhető, hogy lényeges különbség van abban, ahogy ezeket a változókat bizonyos ország-tényezők, - mint például a GDP növekedési rátája, inflációs ráta és a tőkepiacok fejlettsége - befolyásolják. A szerzők ugyanakkor vizsgálják a hierarchiaelmélet, az információs aszimmetria és az ügynökelmélettel járó költségek létezését.

Lukács Péter
Portfólió optimalizálása várható hozam-variancia - és várható hozam - CVAR-modellel
34. - 41. oldal

A tanulmány áttekintést ad a pénzügyi kockázatok rendszeréről. Definiálja a piaci kockázat fogalmát különböző szempontok szerint. Bemutatja az optimális portfólió kialakítását a "klasszikus" Markowitz-modell szerint, valamint az extrém veszteségek minimalizálása mellett. A két módszer eltérését példán keresztül illusztrálja a dolgozat.

Szentmiklósi Miklós
Vállalati tervezés és sorozatnagyság
42. - 52. oldal

A dolgozat arra vállalkozik, hogy megpróbálja rendszerezni a sorozatnagyságról szóló hatalmas irodalmat. Mivel kötegelési döntések a termelésben és az elosztásban mindenütt születnek, ez azt jelenti, hogy ezeket a döntéseket széleskörűen változó körülmények között, különböző, többdimenziós célok alapján hozzák. A dolgozat célja a sorozatnagyság-meghatározási döntések és modellek szükségességének bizonyítása és fejlődésének bemutatása.

Rózsa Andrea
Stratégiai beruházások reálopciós megközelítése
53. - 61. oldal

Az utóbbi évtizedekben paradigmaváltás történt a tőkeköltségvetés elméletében. A diszkontált cash flow elemzésen alapuló hagyományos projektértékelés nem veszi figyelembe a vállalatvezetés döntési rugalmasságából és az innovációból adódó lehetőségeket. Ezzel szemben a reálopciós megközelítés, amely az alapötleteket a pénzügyi opciók tanából meríti, új perspektívát kínál. Ez a módszer a beruházási stratégiát opciók sorozatának tekinti. A szerző bemutatja a reálopciós szemlélet alapelemeit, valamint a reálberuházásokban rejlő opciók lehetséges változatait. 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com