Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 35. k. 2004. április

Szabó József - Császár Gabriella
Húsz év vállalkozáskutatásai Magyarországon
2. - 18. oldal

A magyar vállalatok, és vállalkozások fejlődését 40-50 éven keresztül rendkívüli tényezők sorozata határozta meg, a szerves fejlődés nagyjából csak egy évtizede jellemző. Talán ezért sem érdektelen a változások trendjének vizsgálata, megadva azokat a legfontosabb körülményeket, amelyek a mai vállalkozási struktúrát létrehozták, változásait befolyásolták. A cikk a kutatási program első eredményeit közli, áttekinti a vállalkozáskutatások témáit, a közlemények tartalmának változásait 1980 és 2002 között.

Koncz Katalin
Képzés és fejlesztés a karriergondozás szolgálatában
19. - 32. oldal

Az Európai Unió tagjaként a jövőben feltételezhetően nálunk is nagyobb hangsúlyt kap a képzés minden formája. A fejlesztés eszközrendszerének része rövidtávon a képzés, amely az ismeretek, készségek és a magatartás alakítására irányul a szervezeti elvárások teljesítése és az egyéni megelégedettség céljából. A hatékony és eredményes képzés hozzájárul a munkahelyi struktúra és a szakmastruktúra összehangolásához. Az élenjáró szervezetek képzési stratégiája az élethosszig tartó képzés követelményét fogalmazza meg. A képzés szorosan kapcsolódik az emberi erőforrás menedzsment minden más funkciójához, amely a stratégia - tervezés - végrehajtás - értékelés folyamatában realizálódik.

Demeter Krisztina - Gelei Andrea - Jenei István
A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsment eszközeire
33. - 47. oldal

Jelen tanulmány egy egyéves kutatás fő eredményeit mutatja be. A kutatás fő kiinduló kérdése az volt, hogy vajon milyen mértékben hat a hazánkba érkezett multinacionális vállalatok stratégiája az ellátási lánc menedzsmentjében alkalmazott eszközökre. További kérdés volt, hogy amennyiben ez a hatás kimutatható, akkor ez milyen következményekkel jár a kapcsolódó magyar vállalatokra nézve. A kutatás célpontja az ellátási lánc menedzsment terén legelőrehaladottabb helyet betöltő autóipar volt. Az irodalom-feltárást követően kvalitatív eszközök, elsősorban interjúk (összesen 20 db), megbeszélések, előadások, vitafórumok segítségével dolgoztak a szerzők. Eredményeik arra utalnak, hogy egyre nehezebb dolga van annak a vállalatnak, amely autóipari beszállítóvá akar válni. Lehetőségeit a magyar gazdasági környezet, az intenzív verseny csökkenti, Közép-Kelet-Európa autóipari beszállítói hálózatában megfigyelhető átrendeződés, pedig egyszerre jelent komoly kihívást, illetve lehetőséget a hazai vállalatok számára. Tudatos állami beavatkozással azonban még talán menthető az egyre kilátástalanabbá váló helyzet.

Jáki Erika
Beruházás - értékelés
48. - 57. oldal

A cikk a beruházás-értékelés elméleti módszertanát tárgyalja. A napjainkat jellemző kiélezett piaci versenyben különös jelentőséggel bír, hogy a vállalatvezetők milyen eszközökbe, beruházásokba fektetik a részvényesek, tulajdonosok vagyonát, hiszen a vállalat tulajdonosai azt szeretnék, hogy pénzük minél jobban gyarapodjon, ezért választották a vállalat részvényeit, mint befektetést. Abban érdekeltek, hogy a vállalat minél nyereségesebben működjön, ezért a jó vállalati vezetőtől olyan projektek megvalósítását várják, amelyek növelik a vállalat értékét. De hogyan határozza meg a vállalat vezetője, hogy melyik projekt növeli a vállalat értékét, és szűkös erőforrások esetén melyik az, amelyik a legnagyobb mértékben növeli a vállalat értékét?

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru