November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. május

Illés Mária
Differenciált tőkehozam-követelmény és gazdálkodástani sajátosságai
2. - 13. oldal

A szerző dolgozatában olyan pénzügyi módszereket és eljárásokat elemez, amelyek a hozamelvárások különböző szempontok szerinti megvalósítását teszik lehetővé. Összehasonlítja a differenciált hozamelvárás tartalmi és módszertani jellemzőit, kitér ezek buktatóira, amelyek a gazdaságossági számításokban megjelenhetnek. Összeveti a hitelfelvétel melletti és a hitel nélküli jövedelmezőséget is.

Ujhelyi Mária
A szervezeti változások menedzselése
14. - 23. oldal

A szerző áttekintést ad a szervezeti változások menedzselésével kapcsolatos kutatási eredményekről, bemutatja a gyakorlatban is használt változásmenedzselési eljárásokat, és összefoglalja a szakirodalom sikeres változtatásokkal kapcsolatos megállapításait.

Gaál Zoltán
A tűzoltástól a tudásbázisú karbantartásig
24. - 33. oldal

A szerző dolgozatában a karbantartás történetén keresztül bemutatja azokat a mai eljárásokat, amelyek segítségével e vállalati tevékenység hozzájárul az értékteremtéshez. A mai vállalat e feladatok megoldásában nem nélkülözheti a jól képzett, felelősségteljes munkát végző szakembert.

Nemeslaki András
Az információrendszer-stratégia kialakításának problémái Magyarországon
34. - 43. oldal

A szerző ebben a cikkében elsősorban azokkal a magyar vállalatokat érintő kérdésekkel foglalkozik, amelyek a vállalati információrendszer-stratégia kialakításának szervezeti környezetével kapcsolatban vetnek fel gondolatokat, megvizsgálandó felvetéseket. Mivel a hazai szakirodalomban egyelőre nincs a témával kapcsolatos publikált vizsgálat, ezért feltáró jelleggel a BKÁE Informatikai menedzser szakosított továbbképzés másodéves hallgatóinak szóbeli és írásbeli elemzéseit, problémafelvetéseit rendszerezte és csoportosította a 2002-es tavaszi tanév során.

Csendes István
Magyar Internetes Portálszolgáltató vállalkozások indítása és működtetése
44. - 50. oldal

A szerző a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának támogatásával, a portálszolgáltató vállalkozások életének korai szakaszát vizsgálta, stratégiai és vállalkozásindítási kérdéseket kutatva. Egy 28-as mintán, kvalitatív kérdéseket tett fel mélyinterjús technikával. A nagyszámú kérdés közül néhányat -a fontos témákat érintők közül- mutat be, illetve a kérdésekre adott válaszok alapján néhány megállapítást tesz az induló vállalkozásokra nézve.

Műhely
Adler Judit - Petz Raymund - Popper László
A bérek alakulásának jellemzői, különös tekintettel a minimálbérek alakulására
51. - 60. oldal

A GKI Rt. az elmúlt évek során több kutatást is végzett a bérek alakulásával kapcsolatosan, főleg a minimálbér-emelések által kiváltott hatások nyomon követése érdekében, melynek egyes fázisairól a Munkaügyi Szemle hasábjain a szerzők már korábban is beszámoltak. Jelen tanulmányuk a címben jelzett kutatás bázisán összefoglalja legfontosabb megállapításaikat, a folyamatok időbeli lefutását. 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.