Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. június

Barakonyi Károly
Egyetemek rangsorolása, teljesítményük értékelése
2. - 8. oldal

A szerző a hazai egyetemek teljesítményének értékeléséhez szeretne támpontokat adni külföldi példák bemutatásával. Rámutat azokra a különbségekre, a melyek a magyar és a nemzetközi összehasonlításban az értékelések eltérő módját jellemzik.

Imhof Erika - Pataki Béla
Menedzseri tévhitek az új technológiákról - vita egy közismert elmélettel
8. - 14. oldal

A szerzők munkájukban azokat a tévhiteket vetik górcső alá, amelyek az új technológiák kiválasztásának, bevezetésének, alkalmazásának jellemző vonásait hangsúlyozzák. E rendszerek bevezetésénél az emberi szempontok nem hagyhatók figyelmen kívül.

Katona Klára
A minőség, mint a TQM központi kategóriája és a versenyképesség
15. - 21. oldal

A szerző dolgozatában azokat a szempontokat vizsgálja, amelyek a minőségbiztosítás és a versenyképesség kapcsolatát jellemzik. Bemutatja, hogy a minőség és a versenyképesség milyen kapcsolatban áll egymással.

Becser Norbert - Zoltayné Paprika Zita
Döntéstámogató modell a szolgáltatás minőség fejlesztéséhez - SQI-DSS - egy új megközelítés
22. - 29. oldal

A szerzők cikkükben egy olyan rendszert mutatnak be, amelynek alapja az amerikai kutatók által kidolgozott, a szolgáltatások minőségét értékelő SERVQUAL modell (Zeithaml - Parasuraman - Berry, 1990). Döntéstámogató rendszerük az adott szolgáltatás minőségének különböző dimenziókban és szempontok szerinti mérésével, az adatok összegyűjtésével, értékelésével és prezentálásával nyújt segítséget a döntéshozatalban. A modell alapfunkcióit egy magyarországi vállalkozás példáján keresztül mutatják be.

Hetesi Erzsébet - Révész Balázs
A kapcsolati marketing és a kommunikáció szerepe a közüzemi szolgáltatóknál a piaci liberalizáció folyamatában
30. - 37. oldal

A szerzők tanulmánya a közüzemi szolgáltatások marketingtevékenységének sajátosságait elemezi, egy a liberalizáció alatt álló piacon, különös tekintettel a kapcsolati marketingre és a kommunikációra.

Lentner Csaba
A magyarországi lízingfinanszírozás stratégiai kérdései
38. - 44. oldal

A szerző dolgozatában a magyar lízingpiac történetét és sajátosságait mutatja be. Sorra veszi és elemzi azokat a jellemzőket, amelyek a rendszerváltozás óta e finanszírozási formát napjainkig végig kísérik.

Zsolnai László
A gazdasági etika paradoxona
45. - 49. oldal

A gazdasági etikát gyakran tekintik elméleti és gyakorlati szakemberek úgy, mint olyan eszközt, amivel a vállalatok tevékenységét javíthatjuk, ami egyfajta "hozzáadott értéket" biztosít a vállalatok számára. A Community of European Management Schools (CEMS) etika professzorainak legújabb könyvében a gazdasági etika teljesen más megközelítésével találkozhatunk. Szerintük az etika önértékkel bír az üzleti életben, s csak akkor váltható át valós gazdasági eredményekre (profit, piaci érték), ha azt a szereplők őszintén, meggyőződéséből képviselik. A cikkben a kötet szerkesztője - a CEMS Business Ethics Interfaculty Group vezetője és a BKAE Gazdaságetikai Központjának igazgatója - foglalja össze a 10 ország 15 etika professzorának nézeteit, amelyek a gazdasági etika megvalósításának új megközelítését adják.

Műhely
Peczné Gáll Ildikó - Szadai Ágnes
A tanácsadói projektek megítélése
50. - 54. oldal

A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete 2001-ben kérdőíves felmérést végzett tanácsadó cégek, valamint tanácsadást már igénybe vett, továbbá tanácsadást még igénybe nem vett, de tervező, tanácsadást igénybe nem vett, és nem is tervező vállalkozások körében. A felmérésben 362 reprezentatív mintavétellel kiválasztott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás, valamint 83 tanácsadó cég vett részt. A tanulmányban a szerzők bemutatják, hogy a vállalkozások mennyire elégedettek az igénybe vett tanácsadási szolgáltatással: hogyan értékelik a különböző nagyságú tanácsadó cégek teljesítményét, milyennek látják a tanácsadóval való kapcsolatukat, mennyire elégedettek a tanácsadó szakmai kompetenciájával, milyennek ítélik meg a szolgáltatás ára, és a teljesítés színvonala közötti kapcsolatot, véleményük szerint a különböző tanácsadó cégektől kapott javaslat mennyire volt megoldásra orientált, az utólag sikertelennek ítélt projektek esetén melyek az elégedetlenség okai, a szolgáltatást igénybe nem vetteknek vannak-e fenntartásai, félelmei, előítéletei a tanácsadási szolgáltatással kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com