November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. november

Hoványi Gábor
Mikrogazdasági értékváltás - makrogazdasági mértékváltás
2. - 17. oldal

A szerző munkájában a transznacionális vállalatok, a multinacionális vállalatok, a kis- és középvállalkozások jelen helyzetének általános jellemzését adja. Bemutatja azokat a fő vonásokat, amelyek jellemzik ezek együttműködését. Felhívja a gazdaságpolitika figyelmét azokra a kérdésekre, amelyek megoldásával az segítheti a gazdasági folyamatok minden résztvevő számára kedvezőbb alakulását. 

Gaál Zoltán - Hans-Christian Pfohl – Szabó Lajos - Ralf Elbert
A vállalati kultúra hatása a Magyarországon működő magyar-német transznacionális vállalatok vezetési rendszerének sikerére
18.- 35. oldal

A 2001-ben indított SMILE-projekt (Successful Mapping of Intercultural Leadership Excellence) a magyarországi tevékenységet folytató magyar-német transznacionális vállalatokra koncentrál. A szerzők arra keresték elsősorban a választ, hogy a vállalati kultúra egyes elemei hogyan hatnak a vállalati menedzsmentrendszerek kialakítására. Megvizsgálták, hogy a magyar-német vállalatoknál kialakított menedzsmentrendszerek és -koncepciók milyen mértékben hasonlítanak a Németországban bevált, sikerrel alkalmazott rendszerekhez, illetve milyen mértékben és hogyan alkalmazkodtak a magyar sajátosságokhoz. Kutatásuk során arra törekedtek, hogy a fenti célkitűzéseknek megfelelő átfogó elméleti modellt fejlesszenek ki. A modell tartalmazza a vállalati menedzsment-rendszert felépítő alrendszereket, mindezt nemzetközi kontextusba ágyazva. A magyarországi tevékenységet folytató magyar-német transznacionális vállalatok körében végzett empirikus felmérés célja az volt, hogy az elméleti modellből kiválasszák azokat az alrendszereket, elemeket, illetve a közöttük lévő kölcsönhatásokat, amelyek e vállalatok sikeres működését meghatározzák.

Barizsné Hadházi Edit
44 hazai vállalat oktatáspolitikája
36.- 41. oldal

Napjaink szervezeteinek egyik legfontosabb versenyelőnye dolgozóik szaktudása, illetve e tudás fejlesztése. Jelen tanulmány egy 44 hazai vállalatot felölelő empirikus kutatás eredményeiről számol be a munkahelyi képzés kérdéskörét elemezve. A szerző a felmérés során többek között vizsgálta a vállalat által biztosított képzések szervezettségét, tervezettségét; a vállalatoknál kialakított személyre szabott karrierterveket; a képzésbe bevont alkalmazotti kör jellemzőit; a képzésben részt vevőknek nyújtott támogatási formákat; a képzésre fordított kiadások nagyságát; a képzések szakmai irányultságát, illetve a képzési folyamat értékelési módszereit. A vállalatok elemzése során a megkülönböztetés ismérve az alkalmazottak létszáma volt, de egy kisebb mintán a budapesti és a debreceni cégek közötti különbségeket is vizsgálta. Az empíria értékelése során megpróbált a szervezetek képzéssel kapcsolatos motivációira is rávilágítani.

Szerb László - Spall, Hugh
A vállalkozásindítás adminisztrációs költségei az Amerikai Egyesült Államokban (Washington állam) és Magyarországon
42. - 54. oldal

A vállalkozásindítás fontos szerepet játszik a gazdasági életben, ugyanakkor az is lényeges, hogy az új cégek megfeleljenek a velük szemben támasztott biztonsági, környezetvédelmi, foglalkoztatási szabályoknak. A hatóságoknak azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a szabályozás és annak adminisztratív költségei jelentős többletterheket róhatnak a cégekre. Jelen tanulmány két ország, az USA és Magyarország példáján keresztül négytípusú vállalkozás esetében hasonlítja össze a kezdés adminisztratív teendőit, költségeit és idejét. Bár tevékenységektől függően eltérő mértékben, de a vállalkozásalapítás az USA-ban egyszerűbb, könnyebb, rövidebb és olcsóbb, mint Magyarországon, aminek alapvető okát a szerző nem csupán a szabályozórendszerben, hanem a mögötte meghúzódó kulturális-szociális normákban látja. A befejező részben a magyarországi vállalkozásindítás szabályozásának egyszerűsítésére tesz javaslatot, amelyek egyben megfelelnek az Európai Uniós elvárásoknak és szabályozási reform alapelveinek is. 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.