November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 39. k. 2008. decemberNEMESLAKI András - URBÁN Zsolt - TRESTYÉN Andrea
Alapvető e-business-modellek működése és magyarországi elterjedtségük
4. – 15. oldal

Vezetői szempontból az internetes megjelenés alapja a jól meghatározott e-business-modell. A cikk célja az, hogy átfogó és elméletileg megalapozott keretet adjon az internetes bevételi, illetve értékteremtési modellekről, és az azok működéséhez szükséges infrastrukturális szolgáltatásokról.  Ezeknek fogyasztói szempontból a legérzékenyebb elemei az internetes fizetési megoldások, és a modell használatával könnyen értelmezhetőek például a különböző fizetési típusok között tapasztalható eltérések, illetve világosan meghatározhatóak, hogy az adott fizetési megoldások melyik üzleti modellhez vagy modellekhez illeszkednek a legjobban. Kutatásukban a szerzők eddig egyedülálló módon több ezer magyar üzleti modellt vizsgáltak meg és kategorizáltak, így empirikus adatok alapján tudták továbbárnyalni a hazai e-business-modellek működésének megértését. Ezek az információk magyarázatot adhatnak egyes megoldások elterjedtségére, vagy új lehetőségeket és vizsgálati irányokat vethetnek fel.

KIS Gergely - SZALAY Kornélia - TAKÁCS Nikoletta - NAGY Piroska
Az on-line vásárlás vevői elfogadottsága Magyarországon
16. – 26. oldal

A hazai internethasználat terjedésével egyre népszerűbbek az on-line kereskedelmi modellek, egyre több cég kísérli meg, hogy terméket vagy szolgáltatást értékesítsen az interneten. Például az on-line könyvértékesítések és a diszkont légitársaságok jegyeladásai az e-kereskedelem kiugró ágazatai közé tartoznak – ez a hasonlóság adja a tanulmány alapját. Dinamikusan növekvő keresleti igények honorálják az internetes megjelenést, és fordítva: a fogyasztói e-felkészültséget gyakran a kínálati oldal indukálja. A szerzők kutatásukban a hazai internethasználat bemutatásával és fókuszcsoportos beszélgetések révén próbálják meg feltárni, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy valódi alternatívát jelentsen az on-line kereskedelem a vevők számára. Kísérletet tesznek a keresleti oldal átfogó bemutatására, hasonlóságokra és különbségekre fókuszálva, valamint szintén összevetik a kínálati oldal jellemző karaktereit, ezek egyezőségeit és eltéréseit vizsgálva.

NEMESLAKI András - SZUTORISZ Gábor - SZABÓ Balázs - ORBÁN Zsolt
Az e-business-modellek második generációjának mozgatórugói és jellemzői -
A web 2.0 nemzetközi és néhány magyarországi példája
27. – 38. oldal

Napjaink átlagos internetezője nem igen hasonlít tíz évvel ezelőtti önmagára. A széles sávú vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatoknak is köszönhetően az internetezők on-line preferenciái és szokásai alapvetően változtak meg. Az amerikai Time magazin 2006-ben nem véletlenül ítélte az Év embere díjat azon internetezők millióinak, akik nem pusztán fogyasztják az on-line tartalmat, hanem annak alakításában és előállításában aktívan részt vesznek. A szerzők cikkükben sorra veszik a második generációs internetes üzleti modellek jellemzőit, és a dinamikusan fejlődő magyar piac néhány példáját is bemutatják.

FÜLEKI Dániel – THEISS-BALÁLZS Zsolt - BALKÁNYI Péter - POCSAROVSZKY Károly
A magyar webes piac technológiai architektúrái
39. - 50. oldal

A magyar világháló „szürke eminenciásai” a webes ügynökségek, amelyek megbízóik számára professzionális tartalmakat, általában megjelenést építenek fel. E piaci szegmens néhány ismertebb képviselője a Kirowski, a Carnation, az Arcus (egykori Mirai), az Euroweb, a BigFish, a ProWeb, illetve néhány más, hasonló kaliberű on-line vállalkozás. Bátran állíthatjuk, hogy az elmúlt tíz évben Magyarország egyik húzóiparágává váltak, de ehhez képest igen keveset ismerünk működési modelljeikről, iparáguk struktúrájáról, és a webes modellek alkalmazói számára nyújtott szolgáltatásspektrumról. A szerzők kutatásának célja olyan úttörőmunka elvégzése volt, amely először tárja fel a hazai webes szolgáltatók értéklánc-modelljét, illetve piaci befolyásukat. Emellett megvizsgálták a szektor szereplőinek egymáshoz és a különböző internetes technológiákhoz való viszonyát, feltérképezték a legjelentősebb technológiai lekötések helyzetképét is.

SZUTORISZ Gábor - SZABÓ Balázs - POCSAROVSZKY Károly
E-business-modellek a magyarországi diszkont légitársaságok piacán
51. – 59. oldal

A diszkont légitársaságok üzleti modellje az internet köré épül, amely egyrészről az iparág szélesen kihasznált e-business-spektrumát, másrészről a turisztikai ipar dinamikus infokommunikációs fejlődését mutatja. A fapados légitársaságok térnyerése, kiegészülve az egyre növekvő technológiai affinitás jelenségével, olyan régiókban is teret ad az e-kereskedelem infrastrukturális fejlődésének, ahol korábban az e-felkészültség meglehetősen alacsony szinten állt. A szerzők cikkükben a Magyarországon versenyző fapados légitársaságok internetes megjelenését és webes szolgáltatásait mutatják be, mintegy esettanulmányként ennek illusztrálására.

DUMA László - ERDŐS Szilveszter
A jövő intelligens technológiai és menedzsmentkérdései – avagy semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja milyen kikötőbe tart
60. – 70. oldal

Az elmúlt évtizedek felgyorsult technológiai fejlődése komoly kihívásokat jelent mind a cégeknek, mind az egyéneknek. Intézményesített „jövőkezelésre” és ennek menedzselésére van szükség.  A szerzők tanulmányukban át kívánják tekinteni a jövőkutatás, a technológiamenedzsment, az innovációmenedzsment és egyéb megközelítések releváns alapjait, viszonyait és lehetséges integrációjukat. Be kívánják mutatni a meghatározó területeket és trendeket. Keresik azokat a menedzsment-alapkérdéseket, tanulságokat és dilemmákat, amelyek minden olyan vállalatnak érdekesek és hasznosak lehetnek, amelyek a fejlődő technológia lehetőségeit szeretnék kiaknázni, vagy csak egyszerűen szeretnének a követhetetlenül gyors fejlődésben talpon maradni.

___________________

Budapest Management Review Vol. 39, December 2008

 

NEMESLAKI, András -  URBÁN,  Zsolt – TRESTYÉN, Andrea
Categorization Of Basic E-Business Models In Hungary
pp. 4 – 15.

From managerial point of view the basis of an effective internet presence is a well established e-business model. The objective of this paper is to provide a framework to categorize internet based revenue and value creation models, and their required infrastructural services. In the authors’ research they have examined and categorized more thousand Hungarian websites in order to support their models with empirical data. The findings provide a deeper understanding of how widely these solutions spread, how they work, and what kind of new opportunities they provide for e-business development.


KIS, Gergely – SZALAY, Kornélia – TAKÁCS, Nikoletta – NAGY, Piroska
Adoption Of On-Line Commerce In Hungary
pp. 16 – 26.

With the spreading of Hungarian internet usage on-line e-commerce models have become more and more popular, more and more companies start to sell products and services via the internet. For instance the on-line book sales and purchase of discount airline tickets belong to the leading branches of e-business and demonstrate that dynamically increasing demand generates supply. In this research first the authors introduces the basic data about internet usage in Hungary. Then, based on a series of focused group discussions they examine what the key customer requirements are to really consider e-commerce as a serious alternative for traditional shopping. They attempt to describe the demand side and juxtapose it with the characteristics of the supply side of Hungarian e-commerce.


NEMESLAKI, András – SZUTORISZ, Gábor – SZABÓ, Balázs – ORBÁN, Zsolt
The Key Characteristics And Drivers Of Second Generation E-Business Models -
Examples Of International And Hungarian Applications Of Web 2.0
pp. 27 – 38.

Today´s internet user is not resembling to the one 10 years ago. Thanks to the broadband internet and interactive user-friendly tools preferences and habits of users have drastically changed. Time Magazine in 2006 chose those millions of  internet users the person of the year who not only consume web content but also actively participate in its creation. In their paper the authors go through the key features of the second generation e-business models and introduce examples from the dynamically developing Hungarian market.   


FÜLEKI, Dániel - THEISS-BALÁZS, Zsolt – BALKÁNYI, Péter – POCSAROVSZKY, Károly
Technological Architectures Of The Hungarian Web Market
pp. 39 – 50.

Behind the flashy background of the Hungarian internet solutions operate the web agencies which deliver professional content and design for their clients. Some illustrative companies of this market are Carnation, Arcus, Euroweb, Bigfish and other similar on-line ventures. The authors can safely say that during the last ten years these companies have become one of the most dynamic industry and they surprisingly know very little about their structure, operational models and services. Their pioneering research is the first which attempts to explore the value chain model of the web developers and their industrial structure. Beside this, they also looked into how they influence the market and what kind of key technologies lock in companies and customers.

SZUTORISZ, Gábor – SZABÓ, Balázs – POCSAROVSZKY, Károly
E-Business Models In The Hungarian Discount Airline Market
pp. 51 – 59.

The business model of the discount airlines is built for the internet which on one hand illustrates the dynamic development of e-business and on the other demonstrates the internet penetration to the tourism industry. The appearance of low fair airlines together with the growing technology adoption provides opportunities for e-business development even in regions where e-readiness has been relatively low. In their paper the authors compare the web design and on-line services of low cost airlines which compete on the Hungarian market, as a case study to illustrate this concept.

DUMA, László – ERDŐS, Szilveszter
Managerial Questions Of The Future Intelligent Technologies, Or
There Is No Good Wind For Those Who Do Not Know Which Port They Want To Sail
pp. 60 – 70.

The fast pace technology development creates a serious challenge both for individuals and for companies. There is a concept which attempts to handle this challenge by “institutional future management”. In their paper the authors survey the relevant concepts of future studies, technology management and other areas, and explore their connections and integration possibilities. They also would like to introduce some key technology trends, and at the same time some basic managerial questions, dilemmas, conclusions which might have importance to those corporations which have to survive in an environment determined by accelerated technology based innovation.  

Utolsó frissítés: 2019.03.11.