Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 38. k. 2008. februárKESZI Roland
Munkaszervezeti determinizmus és távmunka
2. – 23. oldal

A földrajzi értelemben dekoncentrált munkaszervezetekben végzett munkafolyamatok vezetési szempontból való integrálása az emberi együttműködés új formáit igényli mind a munkavállalók, mind a vezetők részéről. A távmunka nem csupán szervezeti kísérlet a költséghatékony termelésre, de a távmunkát végző munkavállalók önmenedzselését, a vezetők részéről új munkaszervezési formák kialakítását is jelenti. Az Európai Uniónak a távmunkavégzés ösztönzésére vonatkozó, empirikus elemzésekre és vállalati igényekre támaszkodó irányelvei szemléletes példákat szolgáltatnak a tudományos eredmények és a gyakorlati igények összefonódására, illetve a kérdéskör fontosságára. Bár Magyarországon alacsony, ám kétségtelenül növekszik a távmunkavégzés aránya, így egyre több vezetési-szervezési problémát vet fel a vállalatvezetők, illetőleg emberierőforrás-gazdálkodással, illetve szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára. A távmunka munkaszervezeti bevezethetőségének számtalan meghatározó tényezője van, amelyek egy része olyan feltételektől függ, mint például az internet és a különböző infokommunikációs technológiák (IKT) elterjedtségének mértéke. A távmunka-bevezetés feltételeinek másik csoportját a vállalaton belüli tényezők adják. A tanulmány az utóbbi tényezők közül kettőre, a technológiai fejlettség és a munkaszervezet jellegének meghatározó szerepére koncentrál, s kis részben érinti a vezetői attitűdök kérdéskörét. Az elemzés egy nemzetközi kutatás eredményeinek újszerű elemzése révén von le következtetéseket.

BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária
Kockázatkezelés és belsőkontroll-rendszerek - Első vonalban a társaságirányítási visszaélések elleni védelemben
24. – 37. oldal

A cikk a kockázatkezelés és a belső kontrollok témakörét a társaságirányítás rendszerében betöltött szerepe alapján vizsgálja. Ebből következően előtérbe kerülnek a testületi irányítást megvalósító társaságok, főként a tőzsdei részvénytársaságok. A bemutatott elvi megközelítések és legjobb gyakorlatok azonban más szervezetek számára is tanulságul szolgálnak. A belső kontrollokkal kapcsolatos elvi megközelítések, az európai uniós, az amerikai és más nemzeti szintű követelmények és gyakorlatok, valamint a könyvvizsgáló szerepének elemző értékelése alapján figyelemre méltó megállapításokat tesz a szerző a továbblépéssel kapcsolatban.

HARANGOZÓ Gábor
A környezeti teljesítményértékelés módszerei
38. – 50. oldal

A környezeti teljesítmény mérésére számtalan módszer létezik. A cikk a környezeti teljesítményértékelési eszközök útvesztőjében kínál némi eligazítást azáltal, hogy hat, a gyakorlatban is többé-kevésbé használt módszert mutat be és értékel. A szerző kísérletet tesz a bemutatott módszerek összehasonlítására is aszerint, hogy kitérnek-e a környezeti és a vállalati teljesítmény kapcsolatának vizsgálatára, illetve a környezeti teljesítményt kellően átfogóan vizsgálják-e. Nagyító alá kerül az a kérdés is, hogy vajon a teljesítményértékelési módszerek alapján jól teljesítő vállalatok valóban tekinthetők-e fenntarthatónak.

HAJDU Miklós
Projekttervezés: múlt, jelen és jövő
51. – 59. oldal
A szerző dolgozatában a projekttervezés történetének ötvenéves évfordulója, s talán mondhatjuk, hogy a projektmenedzsment tudomány/szakma születésének ötvenéves évfordulója alkalmából visszatekint a kezdetekre. A projektek tervezésének fejlődési folyamatait elemezve megkíséreli a tapasztalható trendek figyelembevételével a jövő fejlődési irányait megbecsülni.


___________   

Budapest Management Review Vol. 38. 2008. February

Keszi, Roland
Work organizational determination and telework
p. 2 – 23.

The article summarizes and explains some comparative results of regional surveys, carried out by interviews with HR managers in five European regions: the Rhône-Alpes in France, Emilia Romagna in Italy, Tampere in Finland, Central Transdanubia in Hungary, and Greater West London Wedge in the United Kingdom. After some theoretical background and methodological introduction dealing with the research tool, the author presents a new model for explaining the introduction of telework into work organisations. The issues covered by this article are the technological environment and the access to technologies from outside of the establishment of the company,  the chance given to employees to organize their own working time and to work in a project mode; the managerial attitudes towards control (e.g. flexitime, atypical contracts, etc.).

Bordáné Rabóczki, Mária
Risk management and internal controls - As first line defence  against corporate malpractice
pp. 24 - 38.

This paper sees risk management and internal controls from a corporate governance point of view as part of the accountability of those charged with the governance and management to shareholders and other stakeholders. It is envisaged that the paper will primarily be of importance to listed companies, but it approaches risk management and internal control in a way that is relevant to a wider range of public interest and other organisations. The relevance of the paper is underlined by the aspects of defence against corporate malpractice.
It sets out the views on the clarification of relevant definitions and the principal frameworks for internal controls. Based on the analytical review of the recent regulatory developments in response to financial scandals in the United States and Europe, the current international best practices, as well as the Hungarian developments, proposals are given for the improvements in risk management and internal controls.


Harangozó, Gábor
Environmental performance evaluation methods
pp. 38 – 50.

There are numerous methods existing for evaluating corporate environmental performance. The article offers some guidance in this labyrinth by introducing and evaluating six, in practice also used methods. The author makes an attempt to compare the different methods, whether they cover the relationship between environmental and company performance, and whether they analyse different components of environmental performance comprehensively enough. The question is also covered, whether companies with excellent performance based on the methods analysed can really be regarded as sustainable companies.

Hajdu, Miklós
Projectmanagement: past, present and future
pp. 51 – 59.

 The author retrospects to the beginning on the occasion of 50 years anniversary of the projectmanagement in his study. He attempts to appreciate the future developing trends of the projectmanagement with analyzed the developing processes.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru