November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 44. kötet 2013. december

PIRICZ Noémi – Seock-Jin HONG – MANDJÁK Tibor
A tranzakciós költségek elmélete és a társadalmi csereelmélet hatásai a bizalomra az ellátási láncban
2. – 13. oldal

A szerzők alapvető feltételezése, hogy az ellátási láncban a bizalom ösztönzi a felek közötti elkötelezettséget. Továbbá a bizalom növeli annak a lehetőségét, hogy az ellátási lánc sikeresen működjön. Ugyanakkor, a felek közötti bizalom hiánya gyakran megnöveli a tranzakciós költségeket, és így csökkenti a hatékonyságot. A cikkben bemutatott kutatás adatgyűjtésére több országban – Franciaországban, Magyarországon, Dél-Koreában, Tunéziában és az Egyesült Államokban – került sor. Összesen 729 érvényes kérdőív érkezett vissza, amelyeket a különböző ellátási láncok résztvevői töltöttek ki. A kutatási eredmények szerint az ellátási láncokon belüli üzleti kapcsolatokban a tranzakciós költségek elméletének összetevői (kapcsolatspecifikusság és viselkedési bizonytalanság), valamint a társadalmi csereelmélet tényezői (lecserélhetőség, észlelt megelégedettség, a partner hírneve és észlelt konfliktus) szoros kapcsolatban állnak a bizalom és az elkötelezettség változóival.

PIRICZ Noémi
A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban
14. – 29. oldal

Az üzleti célú kapcsolatok vizsgálatakor legtöbbször felmerül a bizalom fogalma is, amellyel először a szociálpszichológia és a szociológia foglalkozott. A szerző cikkében azzal foglalkozik, hogy milyen tényezők befolyásolják a bizalmat az üzleti kapcsolatokban. Ezért magyarországi szervezeteket (elsősorban üzleti vállalkozásokat) kérdezett meg kvantitatív módszer alkalmazásával. Ez az empirikus kutatás igyekszik a bizalom lehető legtöbb tényezőit összegyűjteni, ahol a kérdőívben a válaszolók egyik létező – vevői vagy beszállítói – kapcsolatukra gondolva válaszoltak a bizalmon túl a partner hírnevére, az észlelt  elégedettségre és konfliktusra, az információcserére, a lecserélhetőségre, valamint a kapcsolat- specifikus beruházásokra vonatkozóan. Az eredmények azt mutatják, hogy egyik változó sem jelent kizárólagos befolyásoló erőt, hanem közösen alakítják ki a bizalom adott szintjét.

VÁN Hajnalka
A környezeti hasznok rendszere
30. – 43. oldal

A tanulmány a vállalati működés során megjelenő környezetvédelmi intézkedések vállalaton belüli hasznainak rendszerezésével foglalkozik. A hagyományos vállalati számviteli rendszerben a környezetvédelem alapvetően a költségoldalon jelenik meg. Azonban a környezetvédelmi tevékenység vállalaton belül megjelenő hasznainak is fontos szerepe van környezetvédelmi intézkedésekkel, beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalában. Ennek ellenére a környezeti hasznok a szakirodalomban elnagyoltan, valamint nem a teljes vállalatra vonatkozóan jelennek meg. Ezért a tanulmány célja, hogy a környezeti hasznok számviteli rendszerben való kimutatására egyfajta megoldást keressen. Az elemzés  eredménye egy olyan új modell felállítása, amely képes a tulajdonosi érték koncepciójához szorosan kapcsolódva a vállalaton belüli környezeti hasznokat átfogóan kimutatni. Az újonnan felállított modell a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is újdonságértékkel bír, és nagy előnye a vállalati gyakorlatban való alkalmazhatóság.

STOCKER Miklós
Dematerializálódás az értékteremtésben
44. – 53. oldal

Napjainkra az értékteremtés tényezőiben hangsúlyeltolódás ment végbe a korábban túlnyomó részben tárgyalt tárgyiasult elemekről a tudásalapú, kézzel megfoghatatlan, immateriális elemek felé. Az értékteremtés forrását alkotó erőforrások dematerializálódása, azaz az immateriális erőforrások szerepének növekedése már az 1990-es évek második felétől ismertté vált a nemzetközi szakirodalomban, azonban az érték és az értékteremtési folyamat immateriális elemeiről csak a XXI. században kezdődött vita. A szerző vizsgálatának középpontjában az értékteremtés koncepciója és az ebben fellelhető immateriális elemek állnak, kihangsúlyozva a dematerializálódást.

Melinda REIKLI
Agency theory problems behind the fall of shopping centers
54. – 68. oldal

The present article assesses agency theory related problems contributing to the fall of shopping centers. The negative effects of the financial and economic downturn started in 2008 were accentuated in emerging markets like Romania. Several shopping centers were closed or sold through bankruptcy proceedings or forced execution. These failed shopping centers, 10 in number, were selected in order to assess agency theory problems contributing to the failure of shopping centers; as research method qualitative multiple cases-studies is used. Results suggest, that in all of the cases the risk adverse behavior of the External Investor-Principal, lead to risk sharing problems and subsequently to the fall of the shopping centers. In some of the cases Moral Hazard (lack of Developer-Agent’s know-how and experience) as well as Adverse Selection problems could be identified. The novelty of the topic for the shopping center industry and the empirical evidences confer a significant academic and practical value to the present article.

Rossen TKATCHENKO
The use of methane as automotive fuel – a step to sustainable economy?
69. – 77. oldal

The introduction of CNG (Compressed Natural Gas) as automotive fuel began in Italy as early as in mid-1930s, and ever since the Italian market has always been highly advanced in this regard. Many other countries followed, some of them quite recently, but nevertheless with impressive results. The appeal of this automotive fuel is based on the fact that compared to gasoline, diesel and LPG (Liquefied Petroleum Gas), CNG is cleaner and cheaper; even more so, this fuel is renewable – it can be produced locally from biogas. Despite its obvious benefits, CNG is barely present in Hungary. This article provides an insight into the topic, highlights obstacles to introduction and suggests appropriate governmental steps. The information is intended to support the activities and the decision-making process of governmental officials, municipalities, car-fleet managers, car dealers and their service departments.


Management Development Review Vol. 44. December, 2013.


Piricz, Noémi – Seock-Jin Hong – Mandják, Tibor
Affects of Transaction cost and Social Exchange Constructs on trust In supply chain relationship
pp. 2-13.

This article is based on the assumption that trust promotes commitment between partners in the supply chain and improves the chances of return on supply chain success. In contrast, a lack of trust between them often increases transaction costs and results in inefficiency. The results of this research, based on multi-country surveys with 729 returns from France, Hungary, Korea, Tunisia and the United States on supply chain professionals, reveals a strong affect of transaction cost constructs (TCC) (asset specificity and behavioral uncertainty) and social exchange constructs (SEC) (replaceability, perceived satisfaction, partner reputation, and perceived conflict) on trust-commitment variables in partnership based supply chain relationships. This paper employed a structural equation model to extract information from the survey data. Among the findings, the research indicates that a firm’s trustcommitment in dealing with their supply chain partnership is highly associated with not only transaction cost, but more so with social exchange variables. This study may open a new research avenue in that there is another construct, SEC, beside TSC that influences the degree of trust and commitment.

Piricz, Noémi
Investigation of trust affecting factors in business relationships
pp. 14-29.

During investigation of business relationships the notion of trust is also included which originally was a research topic of social psychology and sociology. In this paper the author deals with factors that determine trust in business relationships. That’s why Hungarian organizations (mainly companies) were asked using quantitative methodology. This empirical survey endeavours to collect possibly each building element of trust. The interviewed persons focused either on one of their buyers or one of their suppliers and related each question to this chosen relationship with regard of asset specificity, information sharing, replaceability, partner’s reputation, and perceived conflict. The data show us that none of the factors has dominant role but the investigated factors develop together the concrete level of trust.

Ván, Hajnalka
System of the environmental benefits
pp. 30-43.

The main focus of this paper is the systematization of the environmental benefits within the company. The environmental benefits related to the company’s environmental action. Environmental protection appears in the accounting system mostly on the cost side. However, environmental benefits incurring within the company play an important role in the company’s environmental decision making processes. Despite these facts, environmental benefits are not analyzed in detail by the accounting literature and do not cover the whole activity of the company. Consequently, these paper aims to gain a possible demonstration of environmental benefits in the accounting system. The main outcome of this paper is a new model, able to comprehensively present the environmental benefits of the whole company. The theory on which the model is based is the shareholders’ value concept. The model has significant novelty both in the Hungarian and international practice. Another advantage of the model is that it can be integrated into the company’s accounting system.

Stocker, Miklós
Demate value creation
pp. 44-53.

Nowadays we can realize a shift in the focus of value creation from the formerly well discussed tangible factors to the knowledge-intensive, immaterial, intangible factors. The dematerialization of resources, which is the phenomena of growing importance of intangible resources, is known from the second half of 1990’s in the literature, but the discussion from the intangible elements of value creation began only in the beginning of the 21st century. The concept of value creation and its intangible elements are in the focus of the paper as the emphasis of dematerialization.

Reikli, Melinda
Agency theory problems behind the fall of shopping centers
pp. 54-68.

The present article assesses agency theory related problems contributing to the fall of shopping centers. The negative effects of the financial and economic downturn started in 2008 were accentuated in emerging markets like Romania. Several shopping centers were closed or sold through bankruptcy proceedings or forced execution. These failed shopping centers, 10 in number, were selected in order to assess agency  theory problems contributing to the failure of shopping centers; as research method qualitative multiple cases-studies is used. Results suggest, that in all of the cases the risk adverse behavior of the External Investor-Principal, lead to risk sharing problems and subsequently to the fall of the shopping centers. In some of the cases Moral Hazard (lack of Developer-Agent’s know-how and experience) as well as Adverse Selection problems could be identified. The novelty of the topic for the shopping center industry and the empirical evidences confer a significant academic and practical value to the present article.

Rossen Tkatchenko
The use of methane as automotive fuel – a step to sustainable economy?
pp. 69-77.

The introduction of CNG (Compressed Natural Gas) as automotive fuel began in Italy as early as in mid-1930s, and ever since the Italian market has always been highly advanced in this regard. Many other countries followed, some of them quite recently, but nevertheless with impressive results. The appeal of this automotive fuel is based on the fact that compared to gasoline, diesel and LPG (Liquefied Petroleum Gas), CNG is cleaner and cheaper; even more so, this fuel is renewable – it can be produced locally from biogas. Despite its obvious benefits, CNG is barely present in Hungary. This article provides an insight into the topic, highlights obstacles to introduction and suggests appropriate governmental steps. The information is intended to support the activities and the decision-making process of governmental officials, municipalities, car-fleet managers, car dealers and their service department.Utolsó frissítés: 2019.03.11.