Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Vezetéstudomány 45. kötet - 2014. november

MAKÓ, Csaba - ILLÉSSY, Miklós - MITCHELL, Brian
Systemic country differences in the European innovation performance –Does institutional context matter?
2.-10. oldal


BOHL, Patrick
The impact of airport shopping environments and dwell time on consumer spending
11.-24. oldal


DOMICIÁN, Máté
Can intellectual property rights impact directly on productivity: a case study in manufacturing industries
25.-32. oldal


FALUDI, Julianna
Fifty shades of innovation – from open toward user, and open collaborative forms of innovation – an overview
33.-43. oldal


BERDE Csaba – MÓRÉ Mariann
A munkavállalói tudás hasznosításának új lehetősége felsőoktatási keretek között
44.-54. oldal

A szerzők tanulmányukban áttekintést kívánnak adni az előzetes tudás, a munkahelyi tanulás és a tudás felsőoktatási keretekben való elismeréséről. Céljuk az, hogy ráirányítsák a szervezetek figyelmét egy olyan törvény  által biztosított lehetőségre, amelynek bevezetése érdeke a munkaerő-piaci szereplőknek is. Hazánkban az egyetemek/főiskolák még csak ismerkednek az előzetes tudás elismerésének elveivel, de a kutatások szerint nagyon gyenge az érdekeltségük. Ez a megközelítés változhat, ha a szervezetek, a szakmai kamarák megfogalmazzák a tudáselismerés iránti igényüket, s ezzel felgyorsítják a törvény által már biztosított validáció széles körű elterjedését.


SZÛCS Gergely
A szabadalmak megkérdőjeleződött hasznossága
55.-70. oldal

A cikk a szabadalmak gazdaságban betöltött szerepével, az innovációra és a társadalmi hasznosságra gyakorolt hatásával kapcsolatos fontosabb elméleteket és empirikus kutatásokat foglalja össze. Számos újabb keletű vagy újra aktuálissá vált elmélet vitatja jelenlegi formájában a szabadalmak létjogosultságát. A meglévő empirikus kutatások eredményei is jellemzően azt mutatják, hogy a szabadalmak ugyan betöltik hagyományos szerepüket az innovációk védelmében, de néhány iparág kivételével csak az innovációk kis része esetében nélkülözhetetlenek. Az innovációk nagy része tehát szabadalmak nélkül is megvalósulna, nem feltétlenül lenne szükség minden esetben időleges monopóliumok létrehozására. Az innováció védelmén túlmutató stratégiai szabadalmi motivációk pedig számos olyan negatív hatással járnak, amelyek egyenesen gátolják az innovációs tevékenységet. Konklúzióként a kutatók jellemzően a jelenlegi rendszer reformját, a szabadalmaztatható technológiák körének szűkítését, néhányan pedig a szabadalmi rendszer
megszüntetésének megfontolását javasolják.


KOVÁCS Zoltán – KOSZTYÁN Zsolt Tibor – CSIZMADIA Tibor
TREF – Total Risk Evaluation Framework: integrált kockázatmenedzsment-szemléletű keretrendszer kifejlesztése és bevezetése egy magyarországi termelővállalatnál
71.-82. oldal

A felhasználók, a szabványos és törvényi előírások ma már több területen kikényszerítették a kockázatok elemzését és kezelését. A jelenlegi rendszerek alapvető jellemzői, hogy a vállalatokon belüli rendszerek egymástól elkülönülten működnek. Ennek oka az eltérő időpontban, eltérő követelmények, valamint különböző felfogás szerint történt rendszerbevezetés. Az integráció elsősorban vállalati szinten történik, az elemzés szempontját alapvetően az adott funkcionális terület filozófiája határozza meg. Emiatt ritkán kerül sor egy termék vagy folyamat által hordozott összes kockázat módszeres számbavételére. A szabványosítás területén vannak törekvések az integrált szemlélet érvényesítésére. Ez részben már megjelent az ISO 9001 (Minőségirányítási Rendszer [MIR]), az ISO 14001 (Környezetközpontú Irányítási Rendszer [KIR]) és az MSZ 28001 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsági Rendszer [MEBIR]) szabványok vonatkozásában. Az ISO 31000 szabványcsalád általános útmutatást ad egy szervezeten belül a kockázatkezelési
folyamat tervezésére, megvalósítására és fenntartására. A jelenlegi tanulmány alapvető célja egy olyan újszerű módszer bemutatása, amely lehetővé teszi a különböző irányítási rendszerek hierarchikus, folyamatcentrikus, kockázatmenedzsment-alapú integrációját.


CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
83.-84. oldal


Budapest Management Review Vol. 45. November, 2014

MAKÓ, Csaba - ILLÉSSY, Miklós - MITCHELL, Brian Systemic country differences in the European innovation performance – Does institutional context matter?pp. 2.-10.The so-called “High Performance Working System” (HPWS) and the lean production are representing the theoretical and methodological foundations of this paper. In this relation it is worth making distinction between various theoretical streams of the HPWS. The first theoretical stream in the literature is focusing on the diffusion of the Japanese-style management and organizational practices both in the US and in the Europe. The second theoretical strand comprises the approach of sociology of work and dealing with the learning/innovation capabilities of the new forms of work organization. Finally, the third theoretical approach is addressing on the types of knowledge and learning process and their relations with the innovation capabilities of the firm. The authors’ analysis is based on the international comparison, both in regional and in cross country comparison. For regional comparison the share of ICT clusters in Europe, USA and the rest of the world was assessed. For the purpose of the cross-country comparison in the EU, the innovation performance measured by the index Innovation Union Scoreboard (IUS) was used in both the before and after the financial crisis.BOHL, PatrickThe impact of airport shopping environments and dwell time on consumer spendingpp. 11.-24.This article provides new insight into how the ambience and design of shopping environments impact onspending behaviour. Environmental cues in a retail area influence emotional states of by-passers, which in turn influence spending levels. Past research suggested that this effect only applies to shops with moderate arousal level. Also, several studies failed to confirm a relationship between emotions and spending levels. This is surprising, since high arousal environments (e.g., amusement parks, sports stadiums and airports) often  feature a wide range of retail outlets. Based on survey data collected in a live airport shopping area, this study finds a relationship between pleasure emotions associated with the retail area and recalled consumer spending, but also the time available for shopping (which in an airport is constrained). Also, visitors’ emotional state was influenced by the ambience (e.g., cleanliness, noise levels, lighting) as well as the design (e.g., easy wayfinding, seating areas) of the retail area. Shopper’s arousal levels did not explain variations in spending level. Implications for researchers and managers are discussed as well as suggestions for future research.DOMICIÁN, MátéCan intellectual property rights impact directly on productivity: a case study in manufacturing industriespp. 25.-32.According to the institutional economics thesis the role of IPRs is one of the relevant determinants of economic growth in long run. Measures of IPRs have been limited and empirical studies have not been able to evaluate their impacts on productivity growth. The major conclusion that the author can be drawn from his estimations is that the extent to which patent rights and trademarks, ceteris paribus, positively correlated with output per capita depends on the intensity of technology.FALUDI, JuliannaFifty shades of innovation – from open toward user, and open collaborative forms of innovation – an overviewpp. 33.-43.Starting from the Schumpeterian producer-driven understanding of innovation, followed by user-generated solutions and understanding of collaborative forms of co-creation, scholars investigated the drivers and the nature of interactions underpinning success in various ways. Innovation literature has gone a long way, where open innovation has attracted researchers to investigate problems like compatibilities of external resources, networks of innovation, or open source collaboration. Openness itself has gained various shades in the different strands of literature. In this paper the author provides with an overview and a draft evaluation of the different models of open innovation, illustrated with some empirical findings from various fields drawn from the literature. She points to the relevance of transaction costs affecting viable forms of (open) innovation strategies of firms, and the importance to define the locus of innovation for further analyses of different firm and interaction level formations.BERDE, Csaba – MÓRÉ, MariannUtilisation of the new employees’ knowledge of higher education framework.pp. 44.-54. In the XXI century the organization expects knowledge, competencies and abilities which are not easy to reach in the formal educational environment. Increasingly, informally obtained knowledge is becoming appreciated in adult employees. For the employers it is only then sensible to invest into education if as a result the production of the employee will increase or they will be able to create new things. This essay attempts to direct the attention on the fact that there is another approach to the beneficial use of knowledge: knowledge is the condition of any further education, moreover education of various segments of study fields has common parts, as well as the avoidance of repetition or the approval of previous knowledge can become an economically integral part of the education. In many EU countries it is not unusual that the knowledge obtained from various sources and of different educational background is often approved and acknowledged in higher education, thus a new model of the interference of practical and theoretical knowledge is applied. In Hungary the acceptance of the former knowledge has been in practice at workplaces, but in the official educational organisations this acknowledgement is not traceable, although it would mean individual, social and economical benefits.SZŰCS, GergelyQuestioned usefulness of patentspp. 55.-70.This article summarizes the major theories and findings of empirical researches, regarding the role of patents in the economy and their effects on innovation and social utility. Numerous recent theories along with some reinvigorated older ones question the justification of the patent system. Most empirical studies show that although patents serve their traditional role in protecting innovation, they are not essential for the majority of the innovations in most industries. Most innovations would be generated even without patents and there would be no need for creating temporary monopolies in every case. Next to the protection from imitation, there are strategic motivations for patenting, and some unambiguously have a negative effect on innovative activity. As a conclusion, researchers suggest the reform of the patent system, the restriction of patentable technologies, and some suggest considering the abolishment of the patent system.KOVÁCS, Zoltán – KOSZTYÁN, Zsolt Tibor – CSIZMADIA, TiborTREF – Total Risk Evaluation Frameworkpp. 71.-82.Analysis and management of risks are enforced by customers, standards and law in many areas. It is emphasized in automotive, food and pharmaceutical industries and functional areas such as quality, environmental management and work safety. Most of the current systems work in an isolated way, independently from each other since they were implemented in different time, following different requirements, along different approaches. The occasional integration takes place on corporate level, aspects of analyses are basically determined by the philosophy of the given functional area. For this reason all the risks carried by a product or process are not assessed systematically. Different areas use different scales and evaluation methods. Therefore, the current “integration” is rather parallel running of the systems. This would of course have advantages such as a better fit to the specific needs of the fields, however there are significant drawbacks, such as inconsistent conceptual framework, same risk values might carry different risks, the synergetic effects of corrective and preventive actions are rarely taken into account. In the area of standardization there are efforts to enforce the integrative approach. This has been partially achieved in the ISO 9001 (Quality Management System (QMS)), ISO 14001 (Environmental Management System (EMS)) and OHSAS 18001 / MSZ 28001 (Occupational Health and Safety System (OHSAS)) standards. The ISO 31000 family provides generic guidelines for the design, implementation and maintenance of risk management processes throughout an organization. The basic objective of this paper is to present a new method that allows hierarchical, process-oriented, risk-management-based integration of different management systems.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.