Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 47(1) - January, 2016

Géring Zsuzsanna: Hiányzó egyensúly a vállalati felelősségvállalás kommunikációjában – A munka és magánélet egyensúlyának meg (nem) jelenése a vállalati honlapokon

A vállalati társadalmi felelősségvállalás egy fontos területe a munkavállalókkal kapcsolatos felelősség. Ennek egy szelete a dolgozók munka-magánélet egyensúlyának elérését segítő feltételek és kezdeményezések kialakítása. Jelen elemzés azt vizsgálja, hogy mennyire érhető tetten a vállalati honlap kommunikációban a munka-magánélet egyensúly témája a különböző felelősségvállalási területek között, és milyen vállalati tényezők mentén mutathatók ki eltérések ebben a hazai közép- és nagyvállalatok körében.

2-17. oldal


Strelicz Andrea: A kockázatirányítás új dimenziói - A holisztikus FMEA

A veszteségeket eredményező kockázatok minél teljesebb megismerése, megértése és megszüntetése mindig is kiemelt szerepet töltött be a gazdálkodó szervezetek életében. Ha visszatekintünk az időben, a legelső kockázatok leginkább közvetlen módon az élet védelmére összpontosítottak. Később a termék-előállítás
folyamatában és magában a termékben megtestesülve, közvetett módon, még mindig az élet védelmére összpontosítottak. Ma már a globális felelősségvállalás, a fenntartható fejlődés, a minél hosszabb távú együttműködések és üzletek körüli kockázatok is egyre inkább előtérbe kerülnek. A holisztikus vállalatirányítási szemlélet a tudatos gazdálkodó szervezetek életében egyre elterjedtebb, azonban a kockázatok azonosításához és kezeléséhez még mindig nem született meg az a rugalmas módszer, amely a szemlélet rugalmasságával összhangban bármely gazdálkodó szervezet számára ideális lehet. Ebben a cikkben a szerző bemutat egy lehetséges megoldást, két kutatás eredményeivel igazolva azt a potenciált, mellyel a holisztikus szemlélet kiteljesedhet és az a gazdálkodó szervezetet maximálisan kiszolgálhatja. A cikk azt az előremutatást is magában foglalja, mely e szemlélet és módszer időszerűségét és létjogosultságát igazolhatja.

18-30.oldal


Szabó Zsolt Roland – Csontos Réka: Hatékony szervezeti megújulás: a technológiai és menedzsmentinnovációk szerepe

Az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült az innovációról szóló szakirodalom. A többnyire technológiai innovációról szóló munkák után azonban kutatók megállapították, hogy a technológiai innováció hatásfoka menedzsmentinnováció nélkül alacsony. Hazánkban több tízezer cég számára is előnyt jelenthet ennek a tudományos eredménynek a gyakorlati alkalmazása. A cikkben a szerzők arra a kérdésre keresik a választ, hogy a technológiai innovációk bevezetése során milyen jellegzetes akadályok jelentkezhetnek a vállalat vezetése előtt, és ezeket miként írhatjuk le vezetéstudományi nézőpontból. A kutatást a szerzők esettanulmányos
módszerrel, több szintű megközelítéssel végezték egy hazai gépipari vállalatban történő megfigyelés, dokumentumelemzés és mélyinterjúk segítségével. A vizsgálat során megállapították, hogy a technológiai innovációk bevezetését egy szervezeti átalakításnak kell megelőznie ahhoz, hogy az általa elérni kívánt hatékonyságnövekedés valóban megvalósuljon. Ennek érdekében intenzív szervezetközi kapcsolatokra és változásvezető szakember bevonására van szükség.

31-43.oldal


Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági ciklusok: miért központosítunk akkor is, ha már nem kéne? – Egy kvalitatív megközelítés

Válság idején a vállalatok centralizálnak, hogy növeljék hatékonyságukat. Azonban a  hatalomkoncentráció rövid távú előnyei felülírják annak hátrányait. Másrészről, mivel a vállalatok hajlamosabbak fellendülés idején decentralizálni, ezért láthatjuk, hogy a szervezetek a gazdasági ciklusoknak megfelelően változtatják centralizációjuk szintjét. Magyar és brit felső vezetőkkel készített interjúk alapján e tanulmány egy olyan elméleti modellt vázol fel, mely megmutatja, hogy egyes vállalatok miért hajlamosak az ideálisnál tovább fenntartani a központosítást. A megfelelő időben történő átalakítással a szervezetek adaptációs előnyre tehetnek szert.

44-57.oldal


Benedek Andrea – Takácsné György Katalin: A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központú felelős vállalatvezetők attitűdjének vizsgálata a kis- és középvállalatok körében

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a felelős vállalatirányítás meghatározó tényező a hosszú távú vállalati stratégia megalapozása, a versenyképesség és a fogyasztói lojalitás megőrzése szempontjából. Az elmúlt időszakban kissé megfakult bizalmi környezetben (foglalkoztatáspolitikai, élelmiszer és egyéb botrányok, pénzpiaci dereguláció stb.) különösen meghatározó kérdéssé vált a CSR, melynek eszközrendszere számos lehetőséget biztosít a döntéshozók számára, hogy valamennyi érintett elégedett legyen. Ám a vállalatirányítás marsallbotja a vezető kezében van. A CSR-központú vállalatirányítás meghatározó eleme maga a vezető, s annak elkötelezettsége, habitusa, etikai tartása, hajlama, szocializációs tapasztalata. A kutatás egy olyan vizsgálati eredményt mutat be, mely a kis- és középvállalatok vezetőinek CSR-központú irányítási szemléletét, beállítódását vizsgálja. A vezetők, CSR-attitűdjüket tekintve, három, egymástól jól elhatárolható vállalatvezetői csoportba sorolhatók: a hagyományos, semleges és modern CSR- nézetet valló vállalatvezetői klaszterekbe. A vizsgálat során meghatározott vezetői szegmensek jól pozicionálható, jól célozható csoportokat képeznek, mely a jövő felelős vállalatirányításának szempontjából biztató, mert a kis- és középvállalkozók többsége, CSR-attitűdjüket tekintve már túllépett a kizárólag tulajdonosi érdeket
szem előtt tartó, hagyományos nézeten.

58-67.oldal


Könyvajánló:
Radácsi László: Aggodalmak, papírgalacsin és kandalló. Ja, és rózsa. Sok-sok rózsa
Horváth Dóra – Mitev Ariel: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 2015. 393 számozott oldal, megjelölt fogyasztói ár 4.950 Ft.

68-70.oldal


CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
71-72.oldal

Géring, Zsuzsanna: Missing balance in corporate responsibility communication:(Dis)appearance of work-life balance issues on corporate homepages

Employee-related responsibility can be regarded as a highly important area of corporate social responsibility (CSR). One of its various aspects is dealing with conditions and initiatives in relation to the work-life balance (WLB) of employees. This paper examines the appearance of diverse WLB-issues on corporate homepages among other CSR themes. Furthermore, it analyses how different corporate characteristics affect the CSR communication of the Hungarian medium-sized and large companies.


Strelicz, Andrea: New dimensions of risk management: The holistic FMEA

In this paper the author introduces the possibilities of the fusion of classical FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), and classical Ishikawa diagram with giving guidelines for the correct using, and understanding company’s, and project’s risks. The fusions of methodologies provide assistant in the strategy development and planning, resources management, the general operation and stability, during optimization, and rationalization by the effects and/or the possible fail causes/indicators and/or the possible forms of the perceptibility make visible. By, this approach the risks’ essences are more easily perceptible, comprehensible and tangible for company management and project management. The aim of the author’s present article is to introduce a kind of possible application of integrated surface assigned to a global approach of risks, which can help to risks identification, evaluation, and finally to total risk management also according to the placement of the individual in subjective value system, through an examination of the basic attitude and to examine how the operator keys (formulas) of integrated surfaces effect to the possible risk (CRPN). The author introduces the applied methodology and the examination in it in two different projects.


Szabó, Zsolt Roland – Csontos, Réka: Efficient Organizational Renewal: The role of technological and management innovation

Over the past decades, scholars around the world have produced a vast body of academic research and writing on innovation. While most of this research has focused on various aspects of technological innovation, recent publications have showed that the processes of management innovation enabling the efficient adaptation of technological innovation. In Hungary several ten thousand firms could benefit from this results. This paper explores the inhibitors of the implementation of technological innovation from the management science perspective. The authors conducted an exploratory research using case study method (observation, document analysis and interviews) and multi-level approach at a machinery company. They pointed out that management innovation must take place before technological innovation in order to achieve the desired efficiency growth. Close inter-organizational networks and a change agent are also required to catalyze the processes.


Bakonyi, Zoltán: Centralisation and economic cycles: A qualitative study

In the time of crisis companies centralise because they would like to gain efficiency. The short term advantages of concentration of authority override its longer term
downsides. On the other hand firms prefer decentralisation during prosperity therefore organisations change according to the economic cycles. Based on interviews with Hungarian and British senior managers a theoretical model is formulated which describes why centralisation is maintained longer than it is optimal and why decentralisation starts later. The perfect timing of restructuring authority can provide competitive advantage for the companies as a tool to adapt to the environment.


BENEDEK, Andrea – TAKÁCSNÉ GYÖRGY, Katalin: Personal factors of the responsible corporate management: examination of the CSR-centred responsible managers’ attitudes in SMEs

The Corporate Social Responsibility and Responsible Management is a determining factor when defining the long term corporate strategy also from the viewpoint of competitiveness and customer loyalty. In the recent period of scandals (employment, food industry, money market deregulation and other scandals etc.) the CSR has become increasingly important as it offers so many opportunity for the decision-makers. The leading is in the hand of the Chief Executive Officer. The company leader is in the centre of a CSR-centred corporate management. The commitment,the habit, the ethical attitude,  the willingness and the experience of socializing are all determining characteristics of a leader. Hence this present study introduces the results of such a research that was focused on the attitudes and management approach of the CSR-centred leaders of SMEs.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.