Április - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30  

Pályázati felhívás Kari közéleti ösztöndíjra - 2017. október

Kari Közéleti pontozási útmutató letöltése

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok, Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/D. §-a alapján pályázatot hirdet 2017. októberi kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra az egyetem aktív hallgatói számára.

1. A kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

2. A Kari Közéleti ösztöndíj pályázat benyújtására és – pozitív döntés esetén – ösztöndíjra jogosult minden olyan aktív hallgató, aki az egyetem teljes idejű (nappali munkarendű), állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben vesz részt.

3. Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj esetében megpályázható területek:

 •  a. Közéleti: jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet támogatása (pl.: kari szintű rendezvényszervezés, lebonyolítás, sportesemény szervezése, önkéntes munka)
 • b. Érdekképviseleti: kari érdekképviselet (pl.: kari HÖK, Kari Bizottságokban való részvétel, a Kar tevékenységei a BCE HÖK hatályos Alapszabálya szerint)

4. Nem adható be pályázat egyetemi, kari szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.

5. Egy pályázati ciklusban pályázónként legfeljebb egy egyetemi és legfeljebb egy kari pályázat nyújtható be, amennyiben a pályázó párhuzamosan végzett egyetemi és kari szintű tevékenységet, és ezek egyértelműen elkülöníthetők. Egy tevékenység csak egy pályázatban tüntethető fel. Ellenkező esetben mindkét pályázat kizárásra kerül.

6. A pályázat az előző értékelt pályázat óta eltelt időszakban végzett tevékenységeket tartalmazhatja. A pályázat nem kerül értékelésre, ha tartalma már korábban benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz.

7. A pályázatot és mellékleteit a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Neptun) kell benyújtani.

8. A pályázathoz mellékletként csatolni szükséges a közéleti, érdekképviseleti tevékenysége(ke)t igazoló dokumentumo(ka)t:

 • a. igazolás(ok)
 • b. tevékenység(ek) leírása, tevékenységről szóló beszámoló(k),
 • c. az igazolásokat, tevékenységeket igazoló személy, a feladatot kiadó lehet, aki az elvégzett tevékenységet igazolja.

 9. A pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag szkennelt változatban és PDF, JPG, JPEG vagy PNG fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot.


10. A Kari Közéleti Bíráló Bizottság a pályázatban benyújtott dokumentumok eredetiségét ellenőrizheti. Az ellenőrzésre vonatkozó értesítés Neptunban küldött üzenet formájában történik. Az eredeti dokumentumokat az üzenet kiküldésétől számított 5 munkanapon belül, a HÖK irodában, ügyfélfogadási időben kell bemutatni. Ellenkező esetben a pályázat kizárásra kerül.

11. A pályázóval szemben – a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szerint – a Kari Közéleti Bíráló Bizottság köteles fegyelmi eljárás indítását kezdeményezni, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl, vagy ennek alapos gyanúja felmerül.

12. A beérkezett pályázatok bírálatát a Kari Közéleti Bíráló Bizottság végzi és az ösztöndíjra vonatkozó javaslatát írásban az adott Kar Dékánja felé terjeszti fel.

13. Az ösztöndíj odaítéléséről a Kari Közéleti Bíráló Bizottság részletes indokolást tartalmazó előterjesztése alapján az adott Kar Dékánja dönt.

14. A pályázat eredményéről a hallgató a Neptunban kap értesítést.

15. A Kari Közéleti Bíráló Bizottság értékelési pontrendszere az alábbi:

 

Érdekképviseleti tevékenység

Pozícióhoz kötődő tevékenység (az ülésekhez kötődőkön kívül)

1

Elnöki alap

0-30p

2

Felelősi alap (csak oktatási és kommunikáció felelős közvetlenül a karhoz köthető feladatai)

0-20p

3

Alelnöki alap

0-24p

4

Intézeti/tanszéki delegált

0-20p

5

Projektvezetői alap

0-20p

6

Projekt tag

0-16p

Testületi, bizottsági ülésekkel kapcsolatos tevékenység

1

Választmányi (ülésvezetés, előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-20p

 

2

Kari Tanács (előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-10p

 

3

BCE kari bizottságok (ülésvezetés, előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-10p

 

4

Projekt-team (ülésvezetés, előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-20p

 

5

Kiemelt aktivitási bónusz

0-40p

Közéleti tevékenység

1

Kari rendezvény (szervezés, lebonyolítás), egyéni munka

0-40p

 

2

Kiemelt aktivitási bónusz

0-20p

 

16. A pontozási útmutató a HÖK és a Karok honlapján elérhető.

17. A pályázati időszakra vonatkozóan kiosztható keretösszeg Karonként az alábbi:

 • a. Közgazdaságtudományi Kar: 150.000 Ft
 • b. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar: 250.000 Ft
 • c. Gazdálkodástudományi Kar: 1.600.000 Ft

18. Az adott pályázati időszakra vonatkozóan a Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj pályázónként elnyerhető összege 3.000 - 60.000 Ft.

19. Az adott hónapra a kari és egyetemi közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjak mindig egy időben, együttesen kerülnek kiutalásra.

20. Határidők:

 • a. Pályázati időszak, mely alatt a pályázat a Neptunban leadható: 2017.  november 1 - 8.
 • b. Pályázat leadási határideje: 2017.  november 8. 23:59.
 • c. Egyetemi Közéleti Bíráló Bizottság bírálata: 2017. november 9-15. között.
 • d. Pontszámok megjelenítésének határideje, felszólítás az ellenőrzésre: 2017. november 16.
 • e. Hallgatói észrevételek beküldése a pontszámítással kapcsolatban: 2017. november 16 - 24. 23:59 óra.
 • f. Egyetemi Közéleti Bíráló Bizottság a hallgatói észrevételek véleményezésének időszaka 2017.  november 27 - 29.
 • g. Egyetemi Közéleti Bíráló Bizottság a pontszámok alapján az összegeket megállapítja. 2017. november 30 -december 1.
 • h. I. fokú határozat megjelenítése a Neptunban.  2017.  december 4..
 • i. Jogorvoslati időszak a Neptunban  2017.  december 4 - 10. 23:59.


21. A kérvényben kell jelölni, hogy az előző hónap tevékenységére is pályázik.

 

Budapest, 2017. november 1.


Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal
Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Dékáni Hivatal és
Központi Tanulmányi Igazgatóság

 

 

Pályázati felhívás Kari közéleti ösztöndíjra - 2017 augusztus

Kari Közéleti pontozási útmutató letöltése

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok, Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/D. §-a alapján pályázatot hirdet 2017. augusztusi kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra az egyetem aktív hallgatói számára.

1. A kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

2. A Kari Közéleti ösztöndíj pályázat benyújtására és – pozitív döntés esetén – ösztöndíjra jogosult minden olyan aktív hallgató, aki az egyetem teljes idejű (nappali munkarendű), állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben vesz részt.

3. Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj esetében megpályázható területek:

 •  a. Közéleti: jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet támogatása (pl.: kari szintű rendezvényszervezés, lebonyolítás, sportesemény szervezése, önkéntes munka)
 • b. Érdekképviseleti: kari érdekképviselet (pl.: kari HÖK, Kari Bizottságokban való részvétel, a Kar tevékenységei a BCE HÖK hatályos Alapszabálya szerint)

 

4. Nem adható be pályázat egyetemi, kari szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.

5. Egy pályázati ciklusban pályázónként legfeljebb egy egyetemi és legfeljebb egy kari pályázat nyújtható be, amennyiben a pályázó párhuzamosan végzett egyetemi és kari szintű tevékenységet, és ezek egyértelműen elkülöníthetők. Egy tevékenység csak egy pályázatban tüntethető fel. Ellenkező esetben mindkét pályázat kizárásra kerül.

6. A pályázat az előző értékelt pályázat óta eltelt időszakban végzett tevékenységeket tartalmazhatja. A pályázat nem kerül értékelésre, ha tartalma már korábban benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz.

7. A pályázatot és mellékleteit a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Neptun) kell benyújtani.

8. A pályázathoz mellékletként csatolni szükséges a közéleti, érdekképviseleti tevékenysége(ke)t igazoló dokumentumo(ka)t:

 • a. igazolás(ok)
 • b. tevékenység(ek) leírása, tevékenységről szóló beszámoló(k),
 • c. az igazolásokat, tevékenységeket igazoló személy, a feladatot kiadó lehet, aki az elvégzett tevékenységet igazolja.

 9. A pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag szkennelt változatban és PDF, JPG, JPEG vagy PNG fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot.


10. A Kari Közéleti Bíráló Bizottság a pályázatban benyújtott dokumentumok eredetiségét ellenőrizheti. Az ellenőrzésre vonatkozó értesítés Neptunban küldött üzenet formájában történik. Az eredeti dokumentumokat az üzenet kiküldésétől számított 5 munkanapon belül, a HÖK irodában, ügyfélfogadási időben kell bemutatni. Ellenkező esetben a pályázat kizárásra kerül.

11. A pályázóval szemben – a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szerint – a Kari Közéleti Bíráló Bizottság köteles fegyelmi eljárás indítását kezdeményezni, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl, vagy ennek alapos gyanúja felmerül.

12. A beérkezett pályázatok bírálatát a Kari Közéleti Bíráló Bizottság végzi és az ösztöndíjra vonatkozó javaslatát írásban az adott Kar Dékánja felé terjeszti fel.

13. Az ösztöndíj odaítéléséről a Kari Közéleti Bíráló Bizottság részletes indokolást tartalmazó előterjesztése alapján az adott Kar Dékánja dönt.

14. A pályázat eredményéről a hallgató a Neptunban kap értesítést.

15. A Kari Közéleti Bíráló Bizottság értékelési pontrendszere az alábbi:

 

Érdekképviseleti tevékenység

Pozícióhoz kötődő tevékenység (az ülésekhez kötődőkön kívül)

1

Elnöki alap

0-30p

2

Felelősi alap (csak oktatási és kommunikáció felelős közvetlenül a karhoz köthető feladatai)

0-20p

3

Alelnöki alap

0-24p

4

Intézeti/tanszéki delegált

0-20p

5

Projektvezetői alap

0-20p

6

Projekt tag

0-16p

Testületi, bizottsági ülésekkel kapcsolatos tevékenység

1

Választmányi (ülésvezetés, előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-20p

 

2

Kari Tanács (előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-10p

 

3

BCE kari bizottságok (ülésvezetés, előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-10p

 

4

Projekt-team (ülésvezetés, előterjesztés, előterjesztés kidolgozása, jegyzőkönyvvezetés, részvétel, egyéb)

1-20p

 

5

Kiemelt aktivitási bónusz

0-40p

Közéleti tevékenység

1

Kari rendezvény (szervezés, lebonyolítás), egyéni munka

0-40p

 

2

Kiemelt aktivitási bónusz

0-20p

 

16. A pontozási útmutató a HÖK és a Karok honlapján elérhető.

17. A pályázati időszakra vonatkozóan kiosztható keretösszeg Karonként az alábbi:

 

 • a. Közgazdaságtudományi Kar: 150.000 Ft
 • b. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar: 300.000 Ft
 • c. Gazdálkodástudományi Kar: 1.300.000 Ft

18. Az adott pályázati időszakra vonatkozóan a Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj pályázónként elnyerhető összege 3.000 - 60.000 Ft.

19. Határidők:

 • a. Pályázati időszak, mely alatt a pályázat a Neptunban leadható: 2017. szeptember 11-25.
 • b. Pályázat leadási határideje: 2017. szeptember 25. 12:00 óra.
 • c. Egyetemi Közéleti Bíráló Bizottság bírálata: 2017.szeptember 25-27. között.
 • d. Pontszámok megjelenítésének határideje, felszólítás az ellenőrzésre: 2017. szeptember 27.
 • e. Hallgatói észrevételek beküldése a pontszámítással kapcsolatban: 2017.szeptember 25-29. 12:00 óra.
 • f. Egyetemi Közéleti Bíráló Bizottság a hallgatói észrevételek véleményezésének időszaka 2017. október 1-2.
 • g. Egyetemi Közéleti Bíráló Bizottság a pontszámok alapján az összegeket megállapítja. 2017. október 1-2.
 • h. I. fokú határozat megjelenítése a Neptunban. 2017. október 2-3.
 • i. Jogorvoslati időszak a Neptunban 2017. október 4 - 18.


20. Jogorvoslatot benyújtani csak eljárási hibára hivatkozva lehet.

21. A Közgazdaságtudományi Kar esetében a jelen pályázat kiterjed a 2017. júliusi időszakra is. Egy jogcímhez a két időszakra vonatkozó igazolásokat lehet feltölteni.

A kérvényben kell jelölni, hogy az előző hónap tevékenységére is pályázik.

 

Budapest, 2017. szeptember 8.

 

Dékáni Hivatal

és

Központi Tanulmányi Igazgatóság

 

 

Utolsó frissítés: 2017.10.31.