Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vezetéstudomány 47 (6) - June, 2016

GÖRÖG Mihály: A PROJEKTALAPÚ SZERVEZETEK PIACI POZÍCIÓI A TIPIKUS PROJEKTPIACI SZEGMENSBEN AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN
 
A szerző egy korábbi tanulmánya (Görög, 2013b) a projektteljesítési stratégiára vonatkozó projektvezetési szakirodalom alapján, tehát elméleti megfontolásokra alapozva, azonosította a projektpiac tipikus szegmensének alapvető sajátosságait, valamint ugyanígy levezette az ebben a piaci szegmensben működő projektalapú szervezetek piaci pozícióit alapvetően meghatározó tényezőket. A szerző ebben a tanulmányában az így feltárt sajátosságok és a piaci pozíciót determináló tényezők empirikus igazolására elvégzett kutatási eredményeit mutatja be.
 
Kulcsszavak: piaci pozíció a tipikus projektpiaci szegmensben, projektmarketing, tipikus projektügyletek sajátosságai
 
2-15.oldal
 
 
MÁLOVICS György – JUHÁSZ Judit– HAJDU Katalin – GYARMATI László: AZ EGYETEMEK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGÁNAK MEGKÖZELÍTÉSEI – A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESETÉN KERESZTÜL
 
Az elmúlt évtizedekben egyre több egyetemen jelennek meg olyan kezdeményezések, amelyek kapcsolatba hozhatók a környezetvédelemmel, környezeti fenntarthatósággal. Az egyetemek (környezeti) fenntarthatóságának kérdése egyre intenzívebben tárgyalt téma a nemzetközi szakirodalomban.A szerzők tanulmányukban bevezetést nyújtanak az egyetemek környezeti fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekbe, kutatásokba, az egyetemi környezeti fenntarthatóság területeibe. Másrészt céljuk annak vizsgálata, hogy a környezeti fenntarthatóság makro-, illetve vállalati szintű megközelítései kapcsán kibontakozó reform vs. radikális vita hogyan jelenik meg és értelmezhető az egyetemek környezeti fenntarthatósági szerepvállalása kapcsán – azaz lépéseket tesznek az egyetemi környezeti fenntarthatóság reform, illetve radikális megközelítések operacionalizálásának irányába. Az egyetemi környezeti fenntarthatóság hazai megjelenését a Szegedi Tudományegyetem esetén keresztül vizsgálják meg. Következtetésük, hogy az SZTE esetében megfigyelhető tendenciák igazodnak a szakirodalomból kiolvasható nemzetközi trendekhez: az egyetemi környezeti fenntarthatósági kezdeményezések az egyetemi szféra margóján működnek, és a környezeti fenntarthatóság reform megközelítéséhez kapcsolódnak.
 
Kulcsszavak: egyetemi környezeti fenntarthatóság, egyetemi zöldülés, reform környezeti fenntarthatósági megközelítések, radikális környezeti fenntarthatósági megközelítések
 
16-29.oldal
 
 
HAVRAN Zsolt: A JÁTÉKOSVÁSÁRLÁS ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG KAPCSOLATA A HIVATÁSOS LABDARÚGÁSBAN
 
A hivatásos labdarúgó-csapatokat működtető vállalatok gyakran helyezik sportszakmai céljaikat a pénzügyi céljaik elé, költségvetésük jelentős részét költik játékosok szerződtetésére, fizetésére, hogy  sportszakmai értelemben növeljék versenyképességüket. A dolgozat a nemzetközi szakirodalom összefoglalásával arra keresi a választ, hogy a sportvállalatok sportszakmai és pénzügyi eredményességére milyen  hatással vannak a humán erőforrás fejlesztésére költött források. A vizsgált, nagy európai bajnokságokban (angol,német, olasz, spanyol) igazolták a pozitív kapcsolatot a klubok személyi jellegű kiadásai, a játékosok egyéni teljesítménye és a csapatteljesítmény között, valamint a csapat teljesítményének javulása esetében az árbevétel emelkedését is kimutatták. A játékosokra költött kiadások növelése (beleértve a vásárlást és a bérek kifizetését, de nem bevonva az utánpótlás-nevelést) tehát az árbevétel növekedésével jár, azonban a nyereség növekedését már nem eredményezik, mert a bérek további, jelentős növekedése ezt akadályozza. A sportvállalatoknak meg kell határozniuk fő stratégiai céljukat és meg kell vizsgálniuk azt a kérdést, hogy milyen sportszakmai célokat szabad kitűzniük a szűkös gazdasági lehetőségeikhez képest. A humán erőforrással való tudatos és tervezett gazdálkodás jelentheti hosszú távon a fennmaradást és a sportszakmai, pénzügyi
stratégiai célok teljesíthetőségét.
 
Kulcsszavak: hivatásos labdarúgás, sportvállalat, játékospiac, humánerőforrás-menedzsment
 
30-40.oldal
 
 
PULINKA Ágnes: A SZERVEZETI VÁLTOZÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS MINT TERMÉSZETES ÉS SZÜKSÉGSZERŰ GYÁSZFOLYAMAT
 
A változás mint szervezet- és vezetéstudományi téma már régóta divatos, de napjainkra lett megkerülhetetlen azok számára, akik szervezetekkel vagy szervezetekben dolgoznak. A változással való személyes, érzelmi megküzdés és a gyászfolyamat közötti erőteljes hasonlóság sem újdonság, de a gyász egyik legismertebb nemzetközi szakértője, Elizabeth Kübler-Ross modelljének explicit vezetéstudományi alkalmazása a magyar szakirodalomban eddig hiánynak mutatkozott. A szerző cikkében ezt kívánja pótolni, s kifejezetten a vezetéstudomány és a változásmenedzsment aspektusából járja körbe a modellt. Milyen érzelmi reakciókra számíthat a vezető egy változási folyamatban a munkatársai részéről? Miért természetesek és szükségszerűek ezek a reakciók? Milyen megfontolásokat kell ezek tükrében tennie a különböző változásmenedzsment-lépések alkalmazásakor? Mire figyeljen, és mit kerüljön el mindenképpen? Ezekre a kérdésekre igyekszik válaszolni a szerző egy folyóiratcikk adta terjedelmi korlátok között tudományos alapossággal.
 
Kulcsszavak: gyász, Elizabeth Kübler-Ross, változás, változásmenedzsment, ellenállás
 
41-51.oldal
 
 
MARKOS-KUJBUS Éva: AZ ON-LINE SZÁJREKLÁM (ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH) JELLEMZŐI A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL
 
Az on-line térben a vállalatok elveszítik a hagyományos tömegkommunikációban gyakorolt kontrollt, ugyanakkor kommunikációs szerepükből fakadóan megmarad egy ráhatási képességük. Ahhoz azonban, hogy e ráhatási képességet ki tudják használni, megfelelő eszközöket kell alkalmazniuk, amelyek közül az egyik lehetőség az on-line szájreklám (electronic word-of-mouth, e-WOM). A cikk egy szakirodalmi összefoglalót nyújt az e-WOM-ról, kitérve arra, hogy milyen új kommunikációs kihívásokkal és lehetőségekkel néznek szembe a fogyasztók és a vállalatok az on-line térben. Továbbá hogyan értelmezhető az e-WOM,milyen alapvető tulajdonságokkal és a fogyasztókra, valamint a vállalatokra gyakorolt hatásokkal rendelkezik.Ezen ismeretekre építve pedig a szerző bemutatja azt is, hogy a fogyasztók között zajló on-line kommunikáció (vagyis az e-WOM) hogyan integrálható a marketingkommunikációs tevékenységbe.
 
Kulcsszavak: marketingkommunikáció, on-line szájreklám (e-WOM), on-line kommunikáció, szájreklám marketing (word-of-mouth marketing)
 
52-63.oldal
 
 
CIKKEK ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓI
 
GÖRÖG, Mihály
Market position of the project-based organisation in
the typical project business segment in the mirror of an
empirical research
 
 
A previous study of the author (Görög, 2014b) introduced,
filtered from the project management literature
on project implementation strategy, the underlying
contextual features of a typical project business transaction.
At the same time, the author derived from the
same literature the determining factor of the likely
market position of the project-based organisations
operating in this segment. This study undertakes introducing
the outcomes of an empirical research which
aimed at providing empirical evidence for the appropriateness
of the filtered features and the determining
factor of the likely market position as perceived by
the project-based organisations in the typical project
business segment.
 
 
MÁLOVICS, György – JUHÁSZ, Judit – HAJDU,
Katalin – GYARMATI, László
Approaches of environmental sustainability of universities
– through the case of the University of Szeged
 
 
More and more environmental sustainability-related
initiatives have appeared at a growing number of universities
during the past few decades. The role universities
play in (environmental) sustainability is an even
more discussed topic in the international special literature.
Within present study the authors examine universities’
contribution to environmental sustainability.
First they provide a brief overview of the main
questions, streams of research, forms, tools and areas
of the environmental sustainability of universities.
Furthermore, the authors examine if the macro- and
corporate level reform vs. radical sustainability debate
has any relevance for universities. This way their goal
is to further operationalize the concept of university
environmental sustainability. the authors examine
the Hungarian appearance of university environmental
sustainability based on their research at the University
of Szeged (SZTE). The authors conclude that
tendencies observed at SZTE correspond to related
international trends regarding the environmental sustainability
of universities: environmental sustainability
initiatives operate at the margin of the university
sphere and are related to the reform approach to environmental
sustainability.
 
 
HAVRAN, Zsolt
Relationship between the player buying and the
efficiency in professional football
 
 
Sport companies which operate professional football
teams often prefer sport aims instead of financial
aims. They invest big part of their revenues to
transfers and wages, in order to improve their sport
competitiveness. Reviewing international studies, this
paper seeks to answer the following question: how
investments in human capital influence the sport and
financial competitiveness of sport companies. In the
examined major European championships (English,
German, Italian, Spanish) positive correlation is justified
between the wages, the individual performance,
the team performance and the revenues of sport companies.
Increasing the amount invested to transfers
and wages (but not involve the cost of youth sport)
implies higher revenues, however it does not imply
the increasing of profit due to the elevated personnel
costs. Sport companies should define both their main
strategy aims and their sport aims in accordance with
their limited financial capacities. A conscious and
well-planned management of human capital could
lead to a long-term presence in leading championships
and to the realization of both sport and financial aims
of the club.
 
 
PULINKA, Ágnes
Resistance against organizational change, as a natural
and inevitable process of grief
 
 
Change, as an organizational and management issue
has been around for a long time, but nowadays it is virtually
unavoidable for people working in and around
organizations. The analogy between the personal,
emotional struggle with change, and the process of
grief is not a new finding either, however, Hungarian
literature was lacking an explicit management application
of the model, defined by well-known international
grief expert, Elizabeth Kübler-Ross. With this
article, the goal is to fill in this gap, by examining
the model from a particular management and change
management point of view. What kind of emotional
reactions should a leader expect from colleagues in
a process of change? Why are these reactions natural
and inevitable? What should be considered in
the light of these, when applying the different change
management measures? What should be kept in
mind, and what should be avoided at all costs? These
are the questions the author is trying to answer with
scientific accuracy, within the physical limits of a
journal article.
 
 
MARKOS-KUJBUS, Éva
Electronic word-of-mouth (e-WOM) from the perspective
of marketing communications
 
 
In the online world organizations have lost the control
over communication process, however due to their roles
in communication they still have the ability to influence.
To utilize this capability they have to apply appropriate
tools and electronic word-of-mouth (e-WOM) can be
one of these tools. This article offers a literature review
in the topic of e-WOM. To recognize this phenomenon
the author explores the new communication challenges
in the online sphere, gives an extended definition of
e-WOM, explaines the main attributes and shows the
main effects of e-WOM on consumers and organizations.
And finally the author describes how e-WOM can
be integrated into marketing communications activity.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru