Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30  

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Képzési szint

Munka
rend

Fin. forma

Meghird. képzés

Ön
költség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsga
követelmény

A

N

A

emberi erőforrások(1)

támogatott

7




kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)




A

N

K

emberi erőforrások(1)

350 000 Ft

7

A

N

A

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest)(1)(2)

támogatott

7

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest)(1)(2)

350 000 Ft

7

A

N

A

gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(3)(8)

támogatott

7

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(3)(8)

315 000 Ft

7

A

N

A

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest)(1)(7)

támogatott

7

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest)(1)(7)

350 000 Ft

7

A

N

A

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)

támogatott

7


matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. szakmai előkészítő tárgy(13)

A

N

K

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)

300 000 Ft

7

A

N

A

kereskedelem és marketing(1)

támogatott

7












kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

A

N

K

kereskedelem és marketing(1)

350 000 Ft

7

A

N

A

nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven)(1)

támogatott

7

A

N

K

nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven)(1)

350 000 Ft

7

A

N

A

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)(1)(7)

támogatott

7

A

N

K

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)(1)(7)

350 000 Ft

7

A

N

A

pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(4)

támogatott

7

A

N

K

pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(4)

350 000 Ft

7

A

N

A

pénzügy és számvitel (Székesfehérvár)(1)(5)(8)

támogatott

7

A

N

K

pénzügy és számvitel (Székesfehérvár)(1)(5)(8)

315 000 Ft

7

A

N

A

turizmus-vendéglátás(1)

támogatott

7

A

N

K

turizmus-vendéglátás(1)

350 000 Ft

7

A

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

támogatott

7


kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy idegen nyelv(16) v. szakmai előkészítő tárgy(12)

A

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

250 000 Ft

7

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képzési szint

Munka
rend

Fin.forma

Meghird. képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsga
követelmény

A

L

K

emberi erőforrások(1)(6)

295 000 Ft

7


kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

A

L

K

gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(6)

295 000 Ft

7

A

L

K

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)(6)

295 000 Ft

7

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. szakmai előkészítő tárgy(13)

A

L

K

gazdaságinformatikus (Székesfehérvár)(1)(6)

265 000 Ft

7

A

L

K

kereskedelem és marketing(1)(6)

295 000 Ft

7


kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

A

L

K

pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(6)

295 000 Ft

7

 

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.

(2) Választható specializációk: DSG, gazdaságelméleti, humánerőforrások fejlesztése, kisvállalkozás, környezetmenedzsment, üzleti kommunikáció.

(3) Választható specializáció: kisvállalkozás.

(4) Választható specializációk: pénzügy, számvitel.

(5) Választható specializáció: számvitel.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel péntek délután és szombaton egész nap.

(7) Az angol nyelvű alapképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(8) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(9) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(12) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(13) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

(14) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(15) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

(16) Választható nyelvek: angol, német.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

 

A gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) és a nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) alapképzési szakoknál az eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C  típusú) nyelvvizsga szintű nyelvtudás szükséges.

A gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) és a nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) alapképzési szakokon résztvevők további 340 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.

A gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) és a nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) alapképzési szakokon harmadik országbeli állampolgárok részére a költségtérítés mértéke eltér.

Részletes felvilágosítást a BCE-GTK International Study Programs Office ad a (+36-1) 482-5443 vagy a (+36-1) 482-5446 telefonszámon.

 

 

Felvételi pontok számítása

 

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása
központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzettek pontszámítása és a beküldendő
dokumentumok c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2016. július 7-ig kell benyújtani. Az ehhez
kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

 

Szak

Képz.szint

Munkarend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségitanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
gazdálkodási és menedzsment levelező tagozaton: Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi
eredmények.

 

Utolsó frissítés: 2017.02.02.