Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 25
26 27 28 29 30  

MEGHIRDETETT SZAKOK

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

N

A

ellátásilánc-menedzsment(6)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

N

K

ellátásilánc-menedzsment(6)

395 000 Ft

4

M

N

A

gazdaságinformatikus (magyar nyelven)(1)

támogatott

4

 

 

írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

gazdaságinformatikus (magyar nyelven)(1)

395 000 Ft

4

M

N

A

gazdaságinformatikus (angol nyelven)(1)(5)

támogatott

4

M

N

K

gazdaságinformatikus (angol nyelven)(1)(5)

400 000 Ft

4

M

N

A

marketing (magyar nyelven)(1)

támogatott

4

 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

N

K

marketing (magyar nyelven)(1)

395 000 Ft

4

M

N

K

marketing (angol nyelven)(1)(4)(5)

400 000 Ft

4

M

N

K

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven)(1)(4)(5)

400 000 Ft

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

A

pénzügy

támogatott

4

pénzügy (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

pénzügy

395 000 Ft

4


M


N


A


sportközgazdász
(Székesfehérvár)


támogatott


4

 

 

 

 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)


M


N


K


sportközgazdász (Székesfehérvár)


315 000


4

M

N

A

számvitel(6)

támogatott

4

M

N

K

számvitel(6)

395 000 Ft

4

M

N

A

vállalkozásfejlesztés(1)

támogatott

4

M

N

K

vállalkozásfejlesztés(1)

395 000 Ft

4

M

N

A

vezetés és szervezés(2)

támogatott

4

M

N

K


vezetés és szervezés(2)

395 000 Ft

4

M

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

támogatott

4

 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

395 000 Ft

4

 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

E

K

gazdaságinformatikus(1)(3)

425 000 Ft

4

írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

E

K

marketing(1)(3)

400 000 Ft

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

E

K

turizmus-menedzsment(3)

395 000 Ft

4

M

E

K

vezetés és szervezés(2)(3)

400 000 Ft

4

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.

(2) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, szervezetalakítás és folyamatszervezés.

(3) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente három nap, késő délutántól estig.

(4) Az írásbeli és szóbeli vizsga angol nyelven zajlik.

(5) Az angol nyelvű mesterképzési szakokon résztvevők az önköltség mellett idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(6) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.dualisdiploma.hu honlapon található.

 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

A felvételi vizsga különeljárási díja 4.000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető pénzintézet:

Magyar Államkincstár, számlaszám:
10032000-00282857-00000000;
Közlemény:227000/200 felvételi vizsga
2017A Minta Elemér

A 4.000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen a Kar honlapján az Felvételi vizsga menüpontban olvashatnak.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról a Kar honlapján található bővebb információ. A honlapról letölthető kreditelismerési kérelmet 2017. május 18-ig kérjük beküldeni a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Irodájába.

Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, úgy még az oklevél minősítéséről szóló igazolás feltöltése is szükséges.

A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szak nappali munkarendre történő jelentkezés feltétele minimum két év munkatapasztalat. Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez mellékelni kell.
A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szak nappali munkarendben résztvevők 360 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást
fizetnek.

A marketing (angol nyelven), és a gazdaságinformatikus (angol nyelven) mesterképzési szakoknál az eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga megléte - szükséges, amit az eljárásban igazolni kell.
A marketing (angol nyelven), és a gazdaságinformatikus (angol nyelven) mesterképzési szakokon résztvevők (a finanszírozási formától függetlenül) 390 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.
A marketing (angol nyelven), és a gazdaságinformatikus (angol nyelven) mesterképzési szakokon a harmadik országbeli állampolgárok részére a költségtérítés mértéke eltér. Részletes felvilágosítást a BCE-GTK International Study Programs Office ad a (+36-1) 482-5008-as telefonszámon.

Kreditelismertetési eljárás és többletpontok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a Kreditelismertetési eljárás c. menüpontot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.

Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.                                  Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás

Ellátásilánc menedzsment,  marketing, Master of Business Administration (MBA), sportközgazdász, számvitel, turizmus-menedzsment, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés szakok: 

 • írásbeli vizsga (max. 30 pont): vállalatgazdaságtan
 • szóbeli vizsga (max. 20 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

 

A gazdaságtudományok képzési terület pénzügy mesterképzési szak esetében a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

 

Pénzügy szak:

 • írásbeli vizsga (max. 30 pont): vállalati pénzügyek és pénzügytan írásbeli vizsga, 
 • szóbeli vizsga  (max. 20 pont): motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

 
 

Pontszámítás az agrár és informatikai képzési terület mesterképzési szakjai esetében:

Gazdaságinformatikus szak:

 • írásbeli vizsga (max. 30 pont): gazdaságinformatika (számítógépteremben)
 • szóbeli vizsga  (max. 20 pont): motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak:

 • írásbeli vizsga: NINCS
 • szóbeli vizsga (max. 50 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 30 pont): elégséges (12 pont), közepes (18 pont), jó (24 pont), jeles/kiváló (30 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

 A többletpontok odaítélése jogcímenként

Maximum 10 többletpont adható

Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont    

 • fogyatékosság: 2 pont         
 • gyermekgondozás: 2 pont         
 • halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont        
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • OTDK 1-3 hely: 5 pont
 • sporteredmény országos bajnokság 1-3 hely: 3 pont
 • sporteredmény Világ és Európa-bajnokság: 1-3 hely 5 pont   


Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma minimum 50 pont.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez
kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a 2017. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató -  Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejeztben.

Szak

Képz.

szint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

 

 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

 

Szak

Képz.

szint

Munkarend

Dokumentumok

gazdaságinformatikus

M

E

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez

Kapcsolódó dokumentumok: oklevél minősítését igazoló dokumentum.

Amennyiben az oklevél nem tartalmazza a minősítést.

gazdaságinformatikus (magyar-angol nyelven)

M

N

ellátásilánc  menedzsment

M

N

marketing

M

E

marketing (magyar-angol nyelven)

M

N

pénzügy

M

N


sportközgazdász

M

N

számvitel

M

N

turizmus-menedzsment

M

E

vezetés és szervezés

M

E

vezetés és szervezés

M

N

vidékfejlesztési agrármérnöki

M

N

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven)

M

N

Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez

Kapcsolódó dokumentumok: oklevél minősítését igazoló dokumentum, amennyiben az oklevél nem tartalmazza a minősítést.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017.02.02.