Április - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 27 28 29
30  

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARON

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

(2) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente három nap, késő délutántól estig.

(4) szóbeli vizsga angol nyelven zajlik.

(5) Az angol nyelvű mesterképzési szakokon résztvevők az önköltség mellett idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(6) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.dualisdiploma.hu honlapon található.

 


Pontszámítás:
gazdaságinformatikus (esti képzések)
Felvételi pontok:
 - írásbeli vizsga: 20 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

vezetés és szervezés (esti képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont
és
 - vállalatgazdaságtan: 20 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A 2017. augusztus 07-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, oklevél minősítését igazoló dokumentum( amennyiben az oklevél nem tartalmazza a minősítést) Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

 

JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA:

A felvételizők kizárólag a FELVI.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket

2017. augusztus 07-ig.

 

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

A kreditelismerési kérelem beadására vonatkozó határidő:

 

2017. július 31. (hétfő)

 

 A felsorolt dokumentumokat kérjük postai úton beküldeni, vagy személyesen leadni.

A beadás helyszíne:

 BCE Gazdálkodástudományi Kar Tanulmányi Iroda

1093 Budapest, Közraktár u.4. C. épület, II. em. 206. szoba

 

A mesterképzésre történő jelentkezés feltételei:

- alapképzésben (korábban főiskolai alapképzésben) megszerzett felsőfokú oklevél,- kreditelismerési eljárás lefolytatása,- sikeres felvételi vizsga, valamint a felvételi ponthatár elérése

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás keretében a jelentkezés feltételéül szolgáló felsőfokú végzettségről a Kar Kreditátviteli Bizottsága megállapítja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányai során megszerzett kreditjeiből az adott mesterszakon mennyi ismerhető el bemeneti feltételként.

   

KINEK KELL / NEM KELL BEADNI?

 

1. TELJES KREDITÉRTÉKKEL BESZÁMÍTHATÓ SZAKOK ESETÉN - NEM KELL

Azoknak a jelentkezőknek, akik a felvételi tájékoztatóban  a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok valamelyikén végeztek, kreditelismerési eljárást nem kell kezdeményezniük.

 

2. ELSŐSORBAN FIGYELEMBE VEHETŐ SZAKOK ESETÉN – KELL

A  Kari Kreditátviteli Bizottság döntése alapján  teljes kreditérték beszámításával elfogadhatók a felvételi tájékoztatóban az elsősorban figyelembe vehető szakokon  végzett tanulmányok is,  a  Kormányrendelet értelmében azonban ezek a szakok nem minősülnek teljes kreditértékkel  beszámítható alapszaknak,  ezért  a kreditelismerési kérelmet   az ezeken a  szakokon végzetteknek is be kell adniuk. 

A  2015. évi általános felvételi  eljárásban a meghirdetett mesterszakokra teljes kreditérték beszámításával elfogadhatóak az 1993. évi felsőoktatási törvény, valamint a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996-os Kormányrendelet rendelkezései alapján, az egyetemi alapképzésben szerzett okleveles közgazdász végzettséget és a főiskolai alapképzésben szerzett közgazdász végzettséget tanúsító oklevelek. Kreditelismerési kérelmet azonban nekik is le kell adniuk!

 

3. EGYÉB, MEGHATÁROZOTT KREDITEK TELJESÍTÉSÉVEL FIGYELEMBEVEHETŐ SZAKOK – KELL

Továbbá mindazoknak, akik a felvételi tájékoztatóban az egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe  vehető szakok  valamelyikén végeztek, kreditelismerési  kérelmet  kell benyújtaniuk.

A  2017.  évi szeptemberi  felvételi eljárásban a  meghirdetett mesterszakokra vonatkozó  teljes- és elsősorban figyelembe vehető  szakok listája itt található.

         

MIT KELL BEADNI?

A kreditelismerési eljárás során a jelentkezőknek

·         kreditelismerési kérelmet

·         a mesterszak bemeneti követelményeit tartalmazó tantárgylistát

·         a tanulmányokat igazoló dokumentumokat  ( hitelesített index másolat, vagy  oklevélmelléklet, stb.)

·         az eljárási díj banki átutalásáról szóló igazolást

 

1. kreditelismerési kérelem

2. tantárgylista

A  kiválasztott mesterszakra vonatkozó, elismertetni kívánt tárgyak listája

·         gazdaságinformatikus

·         vezetés és szervezés

·         Master of Business Administration (angol nyelven)

·         sportközgazdász

 

3. A tanulmányokat igazoló dokumentumok 

4. A kreditelismertetési eljárási díj befizetése

A kreditelismerési eljárás díjköteles, az eljárás díja: 5825,-  forint.

 

Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva.  A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:  az A1KE08001/A10000 számot,  a „Kreditelismerési eljárás ” megnevezést és a kérelem  benyújtójának nevét!

Számlatulajdonos  neve:  Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám:10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve:  Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08001/A10000  Kreditelismerési eljárás   Minta Elemér   

   

HOGYAN ÉS MEDDIG KELL BEADNI?

 

A felsorolt dokumentumokat kérjük postai úton beküldeni vagy személyesen leadni  2017. július 31 –ig (hétfő).

A beadás helyszíne:

BCE Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal
1093 Budapest, Közraktár u.4. C. épület, II. em. 206. szoba

Telefon: 482-5559
Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00–12.00 óráig és Szerda 9.00–12.00

A  beadott kérelem alapján a Kreditelismertetési  Bizottság  kreditelismerési határozatot állít ki. A határozat elkészültéről a kérelmet, beadó jelentkezőket  e-mailben vagy telefonon értesítjük.

Amennyiben a felvételiző rendelkezik elfogadó, vagy feltételes elfogadó határozattal a 2017. évi keresztféléves, vagy a normál felvételi eljárásról, úgy ebben a felvételi eljárásban az a határozat érvényes, és fel tudja tölteni a 2017P eljárás során az E-felvi rendszerébe, és nem kell újra lefolytatni a kreditelismertetési eljárást.

A határozatot a jelentkező E-felvi rendszerben megadott email címére küldjük el. A határozat másolatát a jelentkezőnek legkésőbb  2017. augusztus 07-ig elektronikusan fel kell töltenie a felvi.hu oldalára a “csatolandó dokumentumok/egyéb”  rovatába.

 

FELVÉTELI VIZSGÁK

Az írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

Vállalatgazdaságtan: 2017. augusztus 21. (hétfő) 9.00

1093 Budapest, Közraktár u.4. C. épület, V. em. 554-es terem

Gazdaságinformatika: 2017. augusztus 22. (kedd) 9.00

Sóház épület S 118.

 

A szóbeli felvételi vizsgák időpontja:

 Vezetés és szervezés : 2017.augusztus 21. (hétfő) 10.00.

Helyszín: 1093 Budapest, Közraktár u. 4., C. épület V. elemet 556. terem.

Gazdaságinformatikus: 2017. augusztus 22. (kedd) közvetlenül az írásbeli vizsga után.
Helyszín: 1093, Budapest, Fővám tér 13-15. Sóház 121. terem.

Sportközgazdász: 2017. augusztus 22. (kedd) 10.00
Helyszín: 1093, Budapest, Közraktár út 4. C. épület V. emelet 556. terem.

Felhívjuk a Sportközgazdász ( Székesfehérvár)  mesterszakra jelentkezők figyelmét, hogy a vizsga helyszíne: 1093 Budapest, Közraktár u. 4. C. épület.

Master of Business Administration (angol nyelven): 2017.augusztus 21. (tfő) 9.00
Helyszín: 1093, Budapest, Közraktár u.4. C épület V.emelet, 555. terem

 

 

Az írásbeli felvételi vizsgára a következőket hozza magával:

 1. elektronikusan küldött felvételi behívó levelet,
 2.  személyazonossági igazolványát (vagy más azonosításra alkalmas fényképes igazolványt),
 3.  íróeszközt (kék színű tollat),
 4. a honlapról letölthető, nyomtatott nagybetűkkel kitöltött azonosítási és jelenléti lapokat.
 5. A felvételi vizsga díjának befizetését igazoló banki bizonylatot.

 

·         A jelenléti és azonosítási lapok letölthetők:   

Vezetés és szervezés, Sportközgazdász(Székesfehérvár) mester szakokra jelentkezők számára:

 

Gazdaságinformatikus mester szakra jelentkezők számára:

 • olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitöltött „Gazdaságinformatikus”  jelenléti lapot.

Az azonosítási és jelenléti lapokat szabályosan, olvashatóan kitöltve hozza magával a vizsgára!

Kérjük, hogy a behívó levélen feltüntetett felvételi azonosítószámot mindegyik azonosítási és jelenléti lapra írja rá, ellenkező esetben a dolgozatok azonosításánál, a pontszámok számítógépes feldolgozásánál problémák adódhatnak.

 

 

A felvételi vizsga díja

 •  A vizsga szervezési díja 4000 forint. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány szakra jelentkezett.
 • FIGYELEM! Az a jelentkező, aki az írásbeli vizsgára nem hozza magával a befizetést igazoló banki bizonylatot, nem vehet részt a felvételi vizsgán, és ezzel kizárja magát a felvételi eljárásból!

Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számlaszámára utalva

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:  az A1KE08001/A10000 számot,  a „Felvételi vizsga 2017P” megnevezést és a jelentkező nevét!   

 

Számlatulajdonos  neve:

Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám:10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08001/A10000  Felvételi vizsga 2017P   Minta Elemér

 Nem folytathatja az írásbeli vizsgát az a pályázó, aki meg nem engedett eszközöket vesz igénybe, illetőleg más szabálytalanságot követ el!

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem jelenik meg, azt az egyetemi felvételi jelentkezéstől való visszalépésnek tekintjük.

 

 Írásbeli vizsgakövetelmények

Vezetés és szervezés, Sportközgazdász mesterszak írásbeli felvételi vizsga követelményei és mintafeladatok:

Írásbeli vizsga:

Vállalatgazdaságtan tárgyból

 

Gazdaságinformatikus mesterszak írásbeli vizsga követelményei és mintafeladatsorai:


Az írásbeli felvételi vizsga gépteremben írandó teszt lesz, 40 kérdés, 50 perc alatt. A felvételi az alapvető fogalmak, tudáselemek ismeretét ellenőrzi.
A felvételi vizsga tárgykörei:

 • Matematika (analízis és lineáris algebra),
 • Számviteli alapismeretek
 • Rendszerfejlesztési alapismeretek
 • Adatbázis alapismeretek
 • Vezetés és szervezés


Felvételi előkészítő: a felvételivel kapcsolatos információk (tananyagok, részben elektronikus tananyagok is, felvételi teszthez hasonló próbateszt) elérhetősége:
A tananyagok és a teszt április 1-től elérhetők.
coo.uni-corvinus.hu/CooSpace/Default.aspx
azonosító: msc
Jelszó: felveteli

 

 

Szakmai és motivációs beszélgetések vizsgakövetelmények:

 

Szakmai motivációs beszélgetés témakörei szakonként:

 

Vezetés és szervezés mesterképzés szóbeli kérdéssor

Master of Business administration (Angol nyelven) szóbeli témakörök

Gazdaságinformatikus mesterszak szóbeli témakörök

 

Felhívjuk  a  Master of Business administration ( angol nyelven), és a Sportközgazdász  mesterszakra jelentkező felvételizők figyelmét, hogy a Szakmai és motivációs beszélgetésre Önéletrajzzal és Motivációs levéllel is készüljenek!

 

 

Utolsó frissítés: 2017.08.16.