December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NAPPALI MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK


 Nappali képzések

Jelmagyarázat

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Munka- rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz.  Idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

N

A

ellátásilánc-menedzsment (2)

támogatott

4

20 < 40

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

N

K

ellátásilánc-menedzsment (2)

395 000 Ft

4

5 < 30

N

A

marketing (1)

támogatott

4

30 < 90

N

K

marketing (1)

395 000 Ft

4

5 < 30

N

A

pénzügy (3)

támogatott

4

30 < 60

motivációs beszélgetés (Sz) és pénzügy (Í)

N

K

pénzügy (3)

395 000 Ft

4

5 < 30

N

A

számvitel (2)

támogatott

4

30 < 60

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

N

K

számvitel (2)

395 000 Ft

4

5 < 30

N

A

turizmus-menedzsment

támogatott

4

20 < 40

N

K

turizmus-menedzsment

395 000 Ft

4

5 < 30

N

A

vállalkozásfejlesztés (1)

támogatott

4

30 < 90

N

K

vállalkozásfejlesztés (1)

395 000 Ft

4

5 < 30

N

A

vezetés és szervezés (4)

támogatott

4

30 < 110

N

K

vezetés és szervezés (4)

395 000 Ft

4

5 < 30

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(3) Választható specializációk: befektetés-elemző, pénzügypolitika és közpénzügyek, vállalati pénzügy.

(4) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment, emberierőforrás- és szervezetfejlesztés, szervezetalakítás és folyamatszervezés.

  

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvételi vizsga különeljárási díja 4.000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető
pénzintézet:

Magyar Államkincstár, számlaszám:
10032000-00282857-00000000;
Közlemény: 227000/200 felvételi vizsga
2018 K Minta Elemér

A 4.000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen a Kar honlapján az  Felvételi vizsga menüpontban olvashatnak.


Az előzetes kreditelismerési eljárásról a Kar honlapján található bővebb információ. A honlapról letölthető kreditelismerési kérelmet 2017. november 21-ig kérjük beküldeni a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Irodájába.


Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, úgy még az oklevél minősítéséről szóló igazolás feltöltése is szükséges.Kreditelismertetési eljárás és többletpontok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a Kreditelismertetési eljárás c. menüpontot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.

Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. november 21-ig kell benyújtani. 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Felvételi pontok számítása

Pontszámítás a gazdaságtudományok képzési terület mesterképzési szakjai esetében:

 

Ellátásilánc-menedzsment szak:

 • írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan
 • A szakmai és motivációs beszélgetés során szerezhető pontszámok az alábbi részpontokból tevődnek össze:
 • Tevékenységmenedzsmentből húzott tétel alapján (max.15 pont), és motivációs beszélgetés (max. 15 pont)
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

 

A gazdaságtudományok képzési terület alábbi mesterképzési szakjai esetén:

Marketing, számvitel, turizmus-menedzsment, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés szakok: 

 • írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan
 • szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

 

A gazdaságtudományi képzési terület Pénzügy (nappali képzés) mesterképzési szak esetében a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

 • írásbeli vizsga (max. 30 pont): pénzügy (Vállalati pénzügy és Pénzügytan)
 • szóbeli vizsga (max. 20 pont): motivációs beszélgetés,
 • oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
 • többletpontok (max. 10 pont).

 

Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma minimum 50 pont.

 

A többletpontok minden szak esetén:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont    

 • fogyatékosság: 2 pont         
 • gyermekgondozás: 2 pont         
 • hátrányos helyzet: 2 pont
 • OTDK 1-3 hely: 5 pont
 • sporteredmény országos bajnokság 1-3 hely: 3 pont
 • sporteredmény Világ és Európa-bajnokság: 1-3 hely 5 pont   


Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett okmányok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez
kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a 2018. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató -  Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

                                            

Szak

Képz.

szint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

 A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

Szak

Képz.

szint

Munkarend

Dokumentumok

ellátásilánc-menedzsment

M

N

 

marketing (magyar nyelven)

M

N

 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

oklevél minősítését igazoló dokumentum (amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést.)

 

 

 

pénzügy

M

N

számvitel

M

N

turizmus-menedzsment

M

N

vállalkozásfejlesztés

M

N

vezetés és szervezés

M

N

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.