November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

FINTECH MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési határidő: 2018. július 15.

Jelentkezési lap

További információ

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Fintech menedzsment specialista/ szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: A képzés célja, hogy fejlessze az informatika pénzügyi szolgáltatások terén való alkalmazásával kapcsolatos vezetési és módszertani szakmai ismereteket, felkészítve a hallgatókat, hogy képesek legyenek a digitális átalakulás feladatainak és kihívásainak informatikai eszközökkel való megoldására. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz korszerű ismeretekre, innovációs és technológia-menedzsment kompetenciákra van szükségük az pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó digitális átalakulást szolgáló innovatív alkalmazások megtervezésével, fejlesztésével, működtetésével kapcsolatban.

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • Nem közgazdász alapdiploma esetén: FINTECH menedzser
 • Közgazdász alapdiploma esetén: FINTECH menedzsment szakközgazdász

 

A felvétel feltétele:

Fintech menedzsment specialista szak esetén:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Fintech menedzsment szakközgazdász szak esetén:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.

 

A képzés indításának feltétele:
14 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint.

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

 

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu

Honlap: www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.
A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj
A1KE05049T/A10000
és a jelentkező neve


A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen:
345.000 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz korszerű ismeretekre, innovációs és technológia-menedzsment kompetenciákra van szükségük az pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó digitális átalakulást szolgáló innovatív alkalmazások megtervezésével, fejlesztésével, működtetésével kapcsolatban.
 

Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

 • innovációs vezető (Chief Innovation Officer és helyettesei)
 • digitalizációs vezető (Chief Digitization Officer és helyettesei)
 • informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője.
 • vezető tanácsadó digitális átalakulással foglalkozó tanácsadási területen. 
 • vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.

Elvárás: A jelentkező BSc-vel  (vagy egyenértékű szakképesítéssel/végzettséggel) rendelkezik.

 

A képzés rövid tartalma:

A Fintech menedzser ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők innováció-kereső, problémamegoldó és elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális technológiai megoldás kiválasztása) fejlődik. Erősödik a digitális transzformációval kapcsolatos stratégiai szemléletmódjuk, jobban megértik a felhasználói és üzleti oldal igényeit, szempontjait, és fejlődik a diszruptív technológiákhoz és üzleti modellekhez kapcsolódó elemzési képességük. A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek a digitális transzformáció megvalósításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására, az informatikai háttér szervezésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátására.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

 • Pénzügyi termékek és szolgáltatások
 • Innovációs és projektmenedzsment módszertan
 • Pénzügyi technológiák (FinTech)
 • Digitális átalakulás
 • Big Data és mesterséges intelligencia
 • Szolgáltatásmarketing és felhasználói élmény (UX)
 • Technológiák szabályozási és jogi kérdései
 • Informatikai szolgáltatások menedzsmentje
 • Technológiai és banki biztonság

 

A FINTECH menedzsment specialista/szakközgazdász szakon végzettek alkalmasak:

A képzést elvégzők olyan tudást szereznek meg, amely alkalmassá teszi őket innovatív kisvállalatoknál, ill. közép és nagyvállalatok innovációs és digitális szolgáltatásfejlesztési egységeinél a digitális átalakuláshoz kapcsolódó tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére és a szakértői feladatok ellátására is konkrét szakterületeken is. Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

 • innovációs vezető (Chief Innovation Officer és helyettesei)
 • digitalizációs vezető (Chief Digitization Officer és helyettesei)
 • informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője.
 • vezető tanácsadó digitális átalakulással foglalkozó tanácsadási területen.
 • vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.

Számonkérés és záróvizsga:

 A tárgyak kollokviummal zárulnak, melynek teljesítésére a vizsgaidőszakban biztosítunk lehetőséget.

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 • abszolutórium megszerzése
 • a két bíráló által elfogadott diplomamunka.

 

A záróvizsga részei:

A tantervben megjelölt ismereteket magába foglaló szóbeli vizsga, a diplomamunka sikeres megvédése.

 

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

 

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Trinh Anh Tuan, e-mail: anhtuan.trinh@uni-corvinus.hu

Honlap: fintech.uni-corvinus.hu/index.php/fintech-menedzsment-program/

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.