Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Útmutató szerzőinknek

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara által kiadott, az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság által „B” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat.

A Vezetéstudomány empirikus és elméleti összegző munkákat fogad el, amelyeket magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Angol nyelvű Vezetéstudomány szám évente két alkalommal jelenik meg.

A megjelentetni szándékozott kéziratok szerzőitől az alábbi követelmények figyelembevételét várjuk:

 1. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol sem állnak bírálat alatt.

 2. A tanulmányokat a folyóirat workflow rendszerének feltöltési felületén keresztül kell beadni, ami egyszeri regisztrációt követően érhető el. A tanulmányok bírálatok nyomán átdolgozott változatait ugyanezen felületen, a már elindított bírálati ügymeneten belül kell leadni.

 3. A bírálati folyamat során a nemzetközi elvárásoknak megfelelő dupla vakbírálati rendszert (double blind review) alkalmazunk, ezért kérjük szerzőinket, hogy anonimizálják a Workflow felületre feltöltött kéziratot. Fontos, hogy ebben ne szerepeljen a szerző neve, munkahelye és beosztása, sem más olyan utalás, amiből következtetni lehetne a szerző kilétére. Kérjük, ügyeljenek arra is, hogy a kézirat fájl "tulajdonságok" mezőjéből is töröljék a szerző esetleges megnevezését. A köszönetnyilvánításokat nem szükséges a kézirat első verziójába csatolni, ezek megjelenítésére a publikációs folyamat későbbi fázisában lesz lehetőség.

 4. A tanulmányok minden esetben tartalmazzanak kutatásmódszertant bemutató részt. Empirikus cikkek esetében ennek az adatgyűjtés és -elemzés eszközeit, illetve ezek kiválasztásának szempontjait kell bemutatnia, elméleti összefoglaló cikkek esetében pedig az irodalomkutatás módszertanát kell ismertetnie.

 5. A tanulmányok szokásos terjedelme a hivatkozásokkal, ábrákkal és táblázatokkal együtt 6000-8000 szó. A tanulmányok formai követelményei: DOC (DOCX), RTF vagy ODT kiterjesztés; Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 1,5-es sortávolsággal, 2,5-es margókkal.

 6. A kéziratnak tartalmaznia kell egy magyar és egy angol nyelvű összefoglalót (absztrakt) 150-200 szót nem meghaladó terjedelemben, valamint a cím angol nyelvű fordítását és a tanulmány fő témaköreit megnevező legfeljebb 5 kulcsszót. A workflow rendszerbe történő feltöltéskor a tanulmány nyelvével megegyező nyelvű absztraktot és címet kell rögzíteni.

 7. A szöveg kiemeléséhez dőlt szedés használható, aláhúzás és félkövér betű nem.

 8. Jegyzeteket lehetőleg ne használjanak, amennyiben azok feltétlenül szükségesek, szövegvégi jegyzetként adják meg. A táblázatoknak és ábráknak legyen sorszáma és címe, valamint – átvett forrás esetén – pontos hivatkozása. Az ábrákat és a táblázatokat a kézirat végén, külön oldalakon, sorszámmal és címmel ellátva kérjük csatolni, helyüket a szövegben egyértelműen jelölve (pl. „Kérem az 1. táblázatot kb. itt elhelyezni!”).

 9. A folyóiratban megjelenő cikkek DOI azonosítót kapnak.  Kérjük, hogy a véghivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben rendelkezik ilyennel). A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni.

 10. A lap tudományos folyóirat, ezért szövegközi forráshivatkozások és ezek jegyzéke nélküli írásokat nem jelentet meg. A szövegközi bibliográfiai hivatkozásokat zárójelben, a vezetéknév és az évszám feltüntetésével kérjük jelölni: pl. (Takács, 2018); szó szerinti, idézőjeles hivatkozás esetén kiegészítve az oldal vagy oldalak számával (pl. Kun & Ujhelyi, 2018 p. 18.). Amennyiben egy hivatkozott szerzőnek több bibliográfiai tétele van ugyanazon évben, ezeket 2018a, 2018b stb. módon kell megkülönböztetni.

 11. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. A felhasznált források szövegvégi jegyzékét ábécérendben kérjük feltüntetni az American Psychological Association (APA) legfrissebb, hatodik kiadású hivatkozási stílusa alapján. Ezen a linken keresztül elérhető a stílusra vonatkozó útmutató, az alábbiakban pedig bemutatunk néhány példát.

  • 1. példa (könyv): Robins, G. (2015). Doing Social Network Research: Network-based Research Design for Social Scientists. SAGE Publications.

  • 2.  példa (folyóiratcikk): Borgatti, S. P., & Halgin, D. S. (2011). On Network Theory. Organization Science, 22(5), 1168–1181. ttps://doi.org/10.1287/orsc.1100.0641

  • A hivatkozások precíz szerkesztéséhez javasoljuk hivatkozáskezelő rendszer (pl. Mendeley vagy Zotero) használatát. A hivatkozások formázásánál az "APA 6th edition" formátumot tekintjük standardnak, ennek alkalmazását kérjük a szerzőinktől.

 12. Havi folyóirat lévén és a megjelenés átfutási idejének csökkentése érdekében kérjük a szerzőket, hogy az olvasószerkesztőtől kapott kefelevonatot a megadott szűk határidőn belül (1-2 nap) szíveskedjenek jóváhagyni, esetleges javításaikat jelezni.

 13. A folyóirat szerkesztősége befogadó nyilatkozatot kizárólag a szakterületi szerkesztő döntése alapján tartalmilag véglegesnek tekinthető, vagyis a bírálati folyamaton sikerrel átesett tanulmányokról állít ki.

 14. Kérjük szerzőinket, hogy ha tanulmányukat tematikus- vagy különszámainkba szánják, ezt a kézirat feltöltésekor a „comments for the editor” mezőben szíveskedjenek jelezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.04.23.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com