December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

HUMÁNMENEDZSMENT

Jelentkezési határidő: 2019. július 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre

Helyszín: BUDAPEST

Letölthető jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
humánmenedzser

A felvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (a gazdaságtudományok képzési területen szerzett legalább alapfokúközgazdász oklevéllel rendelkező érdeklődők a Humánmenedzsment Szakközgazdász Programba jelentkezzenek).

 A képzés indításának feltétele:
20 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

 

Időtartama: 4 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: hetente szombaton (egész nap)

Helyszíne: Budapest

 

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

 

A jelentkezési laphoz (Letölthető jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok:

  • végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került),
  • nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele),
  • önéletrajz,
  • regisztrációs díj befizetési igazolása,
  • motivációs levél.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Szórádi Anikó

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.

Tel/fax: (1) 482-5041

E-mail: aniko.szoradi@uni-corvinus.hu

 

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

 

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj  227000/200 
Jelentkező neve


A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a budapesti képzésen: 320.000 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Egyéb információk

A képzés célja:

A Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy a szervezeti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. Programunkban a legfontosabb elméleti alapozás után elsősorban esettanulmányok és a legkorszerűbb felnőttoktatási módszerek alkalmazásával adunk át naprakész menedzsment ismereteket és fejlesztjük a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségeket.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

- Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek egyetemi szintű megalapozása (Szervezeti Magatartás, Üzleti etika); továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása (A pszichológia alapjai).

- Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Controlling alapjai, Stratégiai menedzsment, Szervezetfejlesztés, Változásmenedzsment) áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldásairól.

- A módszertani tárgyak (Statisztika, Kutatási módszerek és Emberi erőforrás gazdálkodás) célja, hogy felkészítse a hallgatókat a gyakorlati relevanciával bíró alkalmazott kutatásra, beleértve a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges alapvető ismereteket és módszertani alapozást.

- A szakhoz kapcsolódó kötelező (Emberierőforrás-menedzsment I. – II., Munkajog, Teljesítményértékelés, Toborzás / kiválasztás)  és választható (Csapatépítés Munkaügyi kapcsolatok, Gender Issues, Munkahelyi stressz és szervezeti intervenciók, Megoldásorientált coaching, Diverzitásmenedzsment, Kiválasztási és fejlesztési központ, Szervezeti szocializáció) HR-es szakmai tárgyak az emberi erőforrás menedzsment egyes részterületeihez kapcsolódó gyakorlati készségek fejlesztését, az ún. legjobb gyakorlatok (best practice-k) megszerzését segítik elő.

- A diplomakonzultáció integráns részét képezi a programnak. A szakdolgozat elkészítése során a hallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, általában saját munkahelyükön aktuálisan felmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik.

Ehhez a munkához a programon tanító szakemberek aktív támogatást és konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

A képzés két napos csapatépítő tréninggel kezdődik, mely az I. féléves tantervnek is része.

Kinek ajánljuk a képzést:

A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik rendelkeznek néhány év emberierőforrás-menedzsment vagy szervezeti tapasztalattal és megfelelő rálátással bírnak az alapvető HR rendszerek működésére, továbbá nyitottak és készek arra, hogy egy lelkes csapattal együttdolgozva részt vegyenek a társas tanulásban.

 

Számonkérés és záróvizsga:

A számonkérés a tárgytól függően írásbeli vagy szóbeli vizsga, melybe egyes tárgyak esetében az órai aktivitás is beleszámít.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: abszolutórium megszerzése és két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll.

 

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.