December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

JANUÁR 15. KEDD

09:00-10:45 Hogyan publikáljunk nemzetközi folyóiratba?

Szervező: Diófási-Kovács Orsolya, Nagy Judit - Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Időpont: 09:00-10:45, Jan. 15. 

Helyszín: C208

Célcsoport: fiatal kutatók, phd hallgatók

A program célja, hogy olyan információkkal és tudással lássa el a résztvevőket, melyek birtokában jobb eséllyel írnak olyan cikkeket, melyeket a szakterületük legnívósabb folyóiratai publikálnak majd. Valamint kiemelt cél az egyetemen belüli tudásmegosztás és tehetséggondozás elősegítése/erősítése is.

A program során az EurOMA Danube Journal Publishing workshop tapasztalatait osztjuk meg és dolgozzuk fel:

 • Kutatás tervezés
 • Folyóirat kiválasztás
 • Módszertannal kapcsolatos kérdések
 • Szerkesztési alapelvek
 • Legfontosabb tudnivalók
 • Desk reject esetek

Meghívott beszélgető partnerek: A programra olyan szenior kollégákat is szeretnék meghívni, akik nívós nemzetközi publikációkkal rendelkeznek és további értékes információkkal, tanácsokkal láthatják el a résztvevőket, megoszthatják tapasztalataikat. 

 

10:00-10:45 A bűncselekménnyel okozott kár

Szervező: Dr. Csöndes Mónika

Időpont: 10:00-10:45, Jan. 15. 

Helyszín: C207

A bűncselekménnyel okozott kár - a bűncselekményt is megvalósító károkozásból eredő kárigények érvényesítésének és megtérítésének egyes kérdései

A januári kutatási hét programsorozatába a fő kutatási területemről (kártérítési felelősség) egy olyan előadással jelentkeztem, amely e témán belül - az oktatási munkám során szerzett tapasztaltaim szerint - a leggyakrabban szokott érdeklődést kiváltani a közgazdászok, illetve a közgazdászhallgatók körében.

Az ún. bűncselekménnyel okozott kár, pontosan fogalmazva a bűncselekményt is megvalósító károkozásból eredő kár megítélése nem egy önálló felelősségi alakzat, hanem a tényállásra alkalmazandó polgári jogi felelősségi alakzat alapján történik. A kárt okozó magatartás polgári jogi következményei nem változnak önmagában amiatt, mert a magatartás egyúttal bűncselekmény törvényi tényállását is kimeríti. Ha a sértett a büntetőeljárás során kártérítési igényt nem terjesztett elő, vagy előterjesztett, de a büntetőbíróság azt a Be.-ben meghatározott okokból egyéb törvényes útra utasította, a polgári bíróság lesz a kártérítési per bírósága. A bűncselekményt is megvalósító károkozásból eredő kárigények érvényesítése során a polgári bíróság ugyanakkor a tényállás megállapítása szempontjából sajátos helyzetben van. Ha jogerősen elbírált bűncselekmény vagyonjogi következményei felől kell polgári perben határozni, a bíróság a határozatában nem állapíthatja meg, hogy az elítélt nem követte el a terhére rótt bűncselekményt. A polgári bíróság által megállapított tényállás nem térhet el a büntetőügyben hozott ítélettől az elítélt bűnösségének kimondását és a bűncselekmény minősítését megalapozó tények tekintetében, ezeket a polgári perben nem lehet már vitássá tenni.

Tematika:

 1. A Be.-nek a polgári jogi igénnyel kapcsolatos rendelkezései, a Pp. 263-264. §-ának rendelkezései
 2. A polgári perben a kártérítési felelősség feltételeinek bizonyítása
  • jogerősen elbírált bűncselekmény esetén a kártérítési felelősség megállapítása során mi az, ami köti polgári bíróságot, és mi az, amit önállóan bírál el
   • ha a bűncselekmény törvényi tényállási eleme valamely vagyoni vagy nem vagyoni sérelem
   • ha a bűncselekmény törvényi tényállásának nem eleme valamely vagyoni vagy nem vagyoni sérelem
  • ha a büntetőbíróság nem állapítja meg a bűncselekmény elkövetését
  • más hatóság döntése vagy fegyelmi határozat, illetve az azokban megállapított tényállás esetén
 3. Elévülési kérdések

 

11:00-12:45 Üzleti oktatás nem üzleti partnerrel - Corvinus Science Shop

Szervező: Martoni András, Corvinus Science Shop

Időpont: 11:00-12:45, Jan. 15. 

Helyszín: C208

regisztrációs link | Facebook esemény

Az immár hagyományos "Üzleti oktatás nem üzleti partnerrel" workshopon egy meghívott civil szervezettel / társadalmi vállalkozóval dolgozunk együtt, feltárva a kapcsolódási pontokat és együttműködési lehetőségeket a tárgyadon belüli közös munkához. Ez alkalommal a Neurodiversitas Alapítvány civil szervezet és társadalmi vállalkozás látogat hozzánk, mely újszerűen közelíti meg és támogatja célcsoportját, az "eltérő agyi huzalozottsággal élő tehetséges embereket" (neurodiversitas.hu).

11:00-12:45 Meet the editors - KutatREKK kutatások: Villamosenergia-piaci vízió, Vízgazdálkodási kihívások a XXI-ik században

Szervező: Mezősi András, Ungvári Gábor

Időpont: 11:00-12:45, Jan. 15. 

Helyszín: C207

 

 

13:00-14:00 Ebéd

Helyszín: C209

 

14:00-15:45 Turizmus kutatások

Szervező: Jászberényi Melinda, Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

Időpont: 14:00-15:45, Jan. 15. 

Helyszín: C207

 

Mitev Ariel: Az élménydimenziók kapcsolatrendszerének vizsgálata a családi fesztiválokon keresztül 

Kutatás az élménydimenziók összefüggésrendszerét vizsgálja strukturális egyenlőségek módszerével. A létrejött modell felveti az élménydimenziók lehetséges alkalmazási lehetőségeit a családi fesztiváloknál.

 

Gyulavári Tamás: Okostelefonok használata, azok hatásának vizsgálata a családi utazásokra

Jelen kutatásunk célja, hogy feltárjuk a hazai felnőtt gyermekkel utazó családok körében az okostelefonok használatának hatásait a családi utazásokra. Nemzetközi eredmények alapján három területre hat leginkább: családon belüli kapcsolatokra, a desztinációs élményekre és az emlékezésre. A hazai helyzetet kérdőíves kutatással vizsgáljuk.

 

Miskolczi Márk: Dunai szállodahajózásban rejlő turisztikai potenciál vizsgálata

Jelenleg zajló kutatómunkánk központi kérdései: dunai szállodahajózás legfontosabb ismertetőjegyei, a turisztikai termék által nyújtott, Budapestet érintő aktuális élménykínálat, az örökségturizmus termékportfólióban betöltött szerep, valamint a folyami hajózásban rejlő egyéb turisztikai potenciál is.

 

Kökény László: Utazásszervezők, utazásközvetítők szerepének változása az e-turizmus hatására

 Kutatásunk fókusza arra irányult, hogy feltárjuk, hogy alakul a mintánkban szereplő több mint száz utazásközvetítő, utazásszervező iroda, vállalat, hálózati szereplő marketingköltése, milyen értékesítési csatornákat használnak a megkérdezett utazási irodák, milyen irányban  zajlik a marketingkommunikációjuk. 

 

Munkácsy András: Utazás a tudományban konferencia 

Konferencia azzal a céllal indult útjára 2018-ban, hogy teret adjon a közlekedésgazdaságtannal kapcsolatos kutatásoknak, kiegészítve a közlekedés és turizmus kapcsolatrendszerével, valamint a mobilitás térségi jelentőségével. Az előadásban röviden áttekintjük a közlekedéskutatás kapcsolódó időszerű releváns témáit, mintegy felvezetve a 2019. februári konferenciát. Az ez évi kiírás fő témaköre: az innováció a közlekedésben.

 

 

14:00-15:45 Vállalatgazdaságtan Kutatási Fórum  

Szervező: Demeter Krisztina

Időpont: 14:00-15:45, Jan. 15.

Helyszín: C208

A fórum célja, hogy lehetőséget adjon a PhD hallgatóknak kutatásuk kommunikálására, és a fórumon kapott visszajelzések alapján a kutatási tervek fejlesztésre, finomítására, esetleg újragondolására. A fórumon a következő hallgatók mutatják be eddigi eredményeiket és terveiket (névsorba szedve):

 

 • Kiss Péter: Digitális transzformáció multinacionális tanácsadó vállalatok nézőpontjából
 • Pistrui Bence: Robotok, mint az ipar4.0 meghatározó elemei
 • Munkácsi Addrienn: Logisztikai kompetenciák fejlesztési lehetőségei az oktatásban
 • Wittinger Mária: Hiányosságok és hatékonyságnövelési lehetőségek a beszerzésben

 

 

16:00-17:45 Öt év elmúlt: Vállalatgazdaságtan Intézet, 30

Szervező: Czakó Erzsébet

Időpont: 16:00-17:45 Jan. 15. 

Helyszín: C208

- regisztráció -

A BCE GTK Vállalatgazdaságtan Intézet 2018-ban ünnepelte 30. szülinapját. E jeles évfordulóhoz kapcsolódóan elkészült egy ötéves kiadvány, amelyik áttekintést ad az Intézet, a Tanszékei és a Munkatársai elmúlt öt évben elért eredményeiről. Az eredményeink elérésében közreműködő ill. érintett egyetemi és egyemen kívüli partnereinkkel szeretnénk felidézni sikereinket, a kötettel is megköszönve közreműködésüket.

 

18:00-19:45 Részvételi akciókutatás workshop 

Szervező: Pataki György, Lajos Veronika (Miskolci Egyetem)

Időpont: 18:00-19:45  Jan. 15. 

Helyszín: C208

A workshopon ezúttal a részvételiséget és az akciókutatást előnyben részesítő tervezői és kiállítói gyakorlattal foglalkozunk.

Meghívott vendégeink:

 • MOME EcoLab - social design - Szerencsés Rita, operatív vezető
 • Nyitott Múzeum - részvételi muzeológia és kiállítói gyakorlat - Frazon Zsófia és kollégái

 

...MOME EcoLab...

A MOME EcoLab a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági kutatócsoportja napjaink ökológiai és társadalmi kihívásaira keres válaszokat a fenntarthatósági tervezés, emberközpontú tervezés, öko-design és szociálisan érzékeny design eszközeivel. Az előadás az átfogó bemutatkozáson kívül a MOME EcoLab legfrissebb projektjére a Tomoron működő, aktív helyi közösséggel megkezdett munkára is fókuszál. 2018 nyarán ugyanis a Romama Cigány Lakásétteremmel együttműködésben valósult meg a Labor tradicionális Szociális Design Nyári Egyeteme a településen. Az egyetem különböző területeiről érkező hallgatói a helyi gyerekekkel közösen alkottak az egymástól tanulás és az interdiszciplinaritás jegyében.

...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum

A Néprajzi Múzeum és partnerintézmények kutatóinak együttműködésében készült a …NYITOTT MÚZEUM… kézikönyv és weboldal, a részvétel és az együttműködés múzeumi lehetőségeiről. Kortárs múzeumi jelenségek, a látogatók mint partnerek, a múzeumhasználat dimenzióinak változása, a részvétel és az együttműködés intézményformáló lehetőségei -- a kutatás fontosabb kérdései. A kötetet a szerzők mutatják be és válaszolnak a felmerülő kérdésekre: Foster Hannah Daisy (etnográfus, Néprajzi Múzeum), Frazon Zsófia (etnográfus, Néprajzi Múzeum), Gadó Flóra (esztéta, kurátor, Budapest Galéria), Hermann Veronika (irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, ELTE BTK), Szakács Eszter (kurátor, tranzit.hu), Toronyi Zsuzsanna (levéltáros, muzeológus, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár), Wilhelm Gábor (etnográfus, Néprajzi Múzeum).

http://nyitottmuzeum.neprajz.hu/ 

https://www.facebook.com/madokprogram/

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com