November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

PONTSZÁMÍTÁS MÓDJA


PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSBEN

 

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén – a lentebb felsorolt 1.- 4. pontokban leírtak kivételével - két pontszámítási mód alkalmazható:

 

A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

Nem a fenti I. és II. mód alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

1.     Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani: az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Erről bővebben az Egyetemek, főiskolák menüpontban, a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzéseket leíró részben olvashat.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara ezen pontszámítás lehetőségét nem biztosítja.

1.     A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira – beleértve a gyakorlati vizsgakövetelményt előíró osztatlan tanári szakot is – jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.

2.     Az edző alapképzési szakon gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezen a szakon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.

3.     A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot (280), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2019 augusztus 26-án megállapítandó felvételi ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2019. évi pótfelvételi felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2019. augusztus 7-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja.

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):

 

o    alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ szerinti szakképesítés-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;

o    felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;

o    mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszámot) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy egyes esetekben – jellemzően a szakos kapacitás okán – az előre megállapított ponthatár módosulhat:


   

Alapképzési szak neve

Minimális felvételi követelmény (pontszám)

alkalmazott közgazdaságtan

400

anglisztika

320

emberi erőforrások

400

gazdálkodási és menedzsment

400

gyógypedagógia

310

igazságügyi igazgatási

424

kereskedelem és marketing

400

kommunikáció- és médiatudomány

440

közösségszervezés

310

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

320

magyar

310

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

410

műszaki menedzser

320

nemzetközi gazdálkodás

420

nemzetközi tanulmányok

455

ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány

310

ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány

310

ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány

310

pénzügy és számvitel

400

politikatudományok

320

pszichológia

435

régészet

340

sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány)

320

sport- és rekreációszervezés (sportszervezés szakirány)

320

szabad bölcsészet

340

szociológia

320

tájrendező és kertépítő mérnöki

325

történelem

320

turizmus-vendéglátás

400


Figyelem! A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámítását
 A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza a 2018. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató.

Kérjük figyelmesen olvassák el ebben az esetben karunk tájékoztatóját is!

 

Tanulmányi pontok

 

A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő pontszámítás rész-pontszáma, mértéke legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

 •  magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 •  történelem,
 •  matematika,
 •  legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
 •  egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni a magyar nyelv és irodalom vagy nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Figyelem! A középiskolai eredmények figyelembe vételéhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez feltöltse a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa megfelelő oldalait.

Ezen tantárgyak hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható.

Amennyiben a középfokú tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor a jelentkezőnek külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töltenie egy kérvényt, és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamról. A természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12., nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával igazolhatja.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében tanulta, úgy pontszámításnál azt is figyelembe lehet venni.

Amennyiben a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobbszázalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a tárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba attól függetlenül, hogy az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel (célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni). Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában a meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%. 

 

Érettségi pontok

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok.

 

Meghirdetett képzés

Érettségi vizsgakövetelmények

gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(2)(3)


kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(10) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)

pénzügy és számvitel (Székesfehérvár)(1)(2)(4)

turizmus-vendéglátás (Székesfehérvár) (1)(2)

  

Részidős képzések

                                                                                                                                                 ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Jelmagyarázat

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Meghirdetett képzés

Érettségi vizsgakövetelmények

emberi erőforrások(1)(5)

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)(5)

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(7)  v. szakmai előkészítő tárgy(8)

kereskedelem és marketing(1)(5)

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) Választható specializációk: kisvállalkozás, sportgazdaságtani.

(4) Választható specializáció: számvitel.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel péntek délután és szombaton egész nap.

(6) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(7) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, közgazdaság ismeretek.

(8) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: gazdasági ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan).

(9) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(10) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont).

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:

 • jeles (5): 100%,
 • jó (4): 79%,
 • közepes (3): 59%,
 • elégséges (2): 39%.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

 

Többletpontok

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani:

·         jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),

·         képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).


A sporttudomány képzési terület edző alapképzési szakján, valamint a művészeti és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapképzési szakok esetében többletpont nem adható. Ez a szabály érvényes az osztatlan egyszakos és két szakos – a fenti alapképzéseken alapuló – osztatlan tanárképzések esetében is. Ez alól kivételt jelent, ha a két szakos osztatlan tanárképzés egyik szakján jelentkezési feltétel az emelt szintű érettségi, mert ebben az esetben az azért járó 50 többletpontot megkapja a jelentkező.

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg – vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2019. augusztus 7-ig – igazolja az alábbi kivételével:

·         a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
Figyelem! Minden nyelvvizsga-bizonyítvány adatait külön kell feltüntetni, tehát ha a jelentkező az adott nyelvből szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor azt két külön sorban kell rögzíteni.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: például ha a jelentkező ugyanazon jogcímen, de több eredmény alapján (pl. nyelvtudás: ugyanazon nyelvből közép- és felsőfokú nyelvvizsga) is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

többletpontokat áttekintő táblázat itt érhető el a felvi.hu honlapján.

Utolsó frissítés: 2019.07.30.