Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BESZERZÉSI MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2019. július 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon

A felvétel feltétele:

Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat (beszerzési területen).

A képzés indításának feltétele:

18 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: péntekenként (13.30 – 19.30)

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Túljelentkezés esetén előnyt jelent a diplomaszerzés után megszerzett munkatapasztalat beszerzési területen.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csepely Krisztina Cím: 1061 Budapest, Király u. 12. Tel/fax: (1) 267-8740 E-mail: krisztina.csepely@logisztika.hu,

 

Honlap: http://masoddiploma.logisztika.hu/beszerzesi-menedzsment/jelentkezes/

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj  227000/200 

Jelentkező neve

 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 365.000 Ft/félév

Egyéb információk

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve indítja

A képzés óraszáma: 264 óra

A képzés célja:

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzés célja tehát olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is átfogó tudást adjon.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

1. Vállalati stratégia

2. Gazdasági jog

3. Döntéselmélet

4. Üzleti teljesítménymenedzsment

5. Beszerzési alapismeretek

6. Ellátási folyamatok elemzése

7. Beszerzési stratégia

8. Beszerzés operatív kérdései

9. Beszerzési jog

10. Teljesítménymérés a beszerzésben

11. Beszerzés informatikai támogatása

12. Termelés és szolgáltatás menedzsment

13. Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • valamennyi vizsga letétele,
  • és elfogadott diplomaprojekt.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a diplomaprojekt megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com