Április - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30  

Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázat

Demonstrátori ajánlás
Pályázati adatlap
Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíjra

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók számára Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázatot (továbbiakban: ösztöndíj) hirdet.

 Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében a Kar valamely alap- vagy mesterképzésének, nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója – finanszírozási formától függetlenül –, és ezen jogviszonyában valamilyen tantervi követelményen túlmutató szakmai tevékenységet végzett.

 Pályázatot lehet benyújtani az alábbi szakmai tevékenységekre:

 • demonstrátori tevékenység,
 • tanulmányi versenyen való részvétel, ott elért helyezés,
 • szakmai publikációs tevékenység,
 • Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való részvétel,
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvétel,
 • egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható, szakmainak minősíthető tevékenység.

 

A Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázat, amennyiben tartalmaz demonstrátori tevékenységet is, akkor azon a Karon kerül elbírálásra és pozitív döntés esetén díjazásra, amely Karon (annak tanszékén, intézetében) a hallgató a demonstrátori tevékenységet végezte. (A pályázatot benyújtani azonban azon a Karon kell, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll!)

 Jelen pályázati időszakban kizárólag a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében végzett szakmai tevékenységekkel lehet az ösztöndíjra pályázni.

 Nem nyújtható be pályázat olyan szakmai tevékenységre,

 • amelynek figyelembevételét a hallgató már más, sikeres egyetemi pályázatban kérte (például kiemelt ösztöndíjra, köztársasági ösztöndíjra vagy közéleti ösztöndíjra már pályázott a hallgató az adott tevékenységgel, és azt el is nyerte), vagy,
 • amelyet a hallgató valamilyen ellenérték fejében végzett (például a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében oktatási, kutatási tevékenységet folytatott, de ennek ellentételezése már megtörtént hallgatói munkadíj, vagy megbízási díj formájában).

 

A pályázatot a Kar Dékáni Hivatalában, Papp-Mayer Zsófiánál (E158 irodában) kell benyújtani legkésőbb

 2017. szeptember 8-án (pénteken) 12 óráig

 Félfogadás: szerdán és csütörtökön 9-12 óráig

 A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmazni:

 • hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
 • demonstrátori tevékenység esetén a tanszék által kitöltött és aláírt formanyomtatvány a tevékenység értékelésére és a tanszéki ajánlásra vonatkozóan (a formanyomtatvány elérhető a kari honlapon, a demonstrátori tevékenység értékelése kizárólag ezen a nyomtatványon fogadható el),
 • publikációs tevékenység esetén a megjelent cikk másolata, amelyhez a szaktanszék véleményét is csatolni szükséges,
 • TDK és/vagy OTDK részvétel esetén a Hallgatói Tudományos Tanács igazolása a részvételről és/vagy az elért eredményről,
 • egyéb szakmai tevékenység esetén a tevékenységet végző/koordináló szervezet vezetőjének igazolása a szakmai tevékenység jellegéről, a tevékenység végzésének időtartamáról, gyakoriságáról, valamint arról, hogy a tevékenység végzése anyagi ellenszolgáltatás nélkül történt.

 

Az ösztöndíjak odaítélésére egy többtagú (legalább három) bizottság tesz javaslatot a Kar Dékánja számára. Az odaítélésről a Kar Dékánja dönt.

 A megítélt ösztöndíjakról a nyertes pályázók a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül kapnak értesítést.

 

 

Budapest, 2017. augusztus 22.

 

 

                                                                                                                                                                      Dr. Zoltayné dr. Paprika Zita s.k.

                                                                                                                                                                                                         dékán

Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázat

Demonstrátori ajánlás
Pályázati adatlap
Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás

Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíjra

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók számára Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázatot (továbbiakban: ösztöndíj) hirdet.

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki a 2016/2017-es tanév őszi félévében a Kar valamely alap- vagy mesterképzésének, nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója – finanszírozási formától függetlenül –, és ezen jogviszonyában valamilyen tantervi követelményen túlmutató szakmai tevékenységet végzett.

 Pályázatot lehet benyújtani az alábbi szakmai tevékenységekre:

 • demonstrátori tevékenység,
 • tanulmányi versenyen való részvétel, ott elért helyezés,
 • szakmai publikációs tevékenység,
 • Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való részvétel,
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvétel,
 • egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható, szakmainak minősíthető tevékenység.

 

A Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázat, amennyiben tartalmaz demonstrátori tevékenységet is, akkor azon a Karon kerül elbírálásra és pozitív döntés esetén díjazásra, amely Karon (annak tanszékén, intézetében) a hallgató a demonstrátori tevékenységet végezte. (A pályázatot benyújtani azonban azon a Karon kell, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll!)

 Jelen pályázati időszakban kizárólag a 2016/2017-es tanév őszi félévében végzett szakmai tevékenységekkel lehet az ösztöndíjra pályázni.

 Nem nyújtható be pályázat olyan szakmai tevékenységre,

·         amelynek figyelembevételét a hallgató már más, sikeres egyetemi pályázatban kérte (például kiemelt ösztöndíjra, köztársasági ösztöndíjra vagy közéleti ösztöndíjra már pályázott a hallgató az adott tevékenységgel, és azt el is nyerte), vagy,

·         amelyet a hallgató valamilyen ellenérték fejében végzett (például a 2016/2017-es tanév őszi félévében oktatási, kutatási tevékenységet folytatott, de ennek ellentételezése már megtörtént hallgatói munkadíj, vagy megbízási díj formájában).

 

 A pályázatot a Kar Dékáni Hivatalában, Papp-Mayer Zsófiánál (E158 irodában) kell benyújtani legkésőbb

 2017. március 16-án (csütörtökön) 12 óráig

 Félfogadás: szerdán és csütörtökön 9-12 óráig

 

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmazni:

 • hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
 • demonstrátori tevékenység esetén a tanszék által kitöltött és aláírt formanyomtatvány a tevékenység értékelésére és a tanszéki ajánlásra vonatkozóan (a formanyomtatvány elérhető a kari honlapon, a demonstrátori tevékenység értékelése kizárólag ezen a nyomtatványon fogadható el),
 • publikációs tevékenység esetén a megjelent cikk másolata, amelyhez a szaktanszék véleményét is csatolni szükséges,
 • TDK és/vagy OTDK részvétel esetén a Hallgatói Tudományos Tanács igazolása a részvételről és/vagy az elért eredményről,
 • egyéb szakmai tevékenység esetén a tevékenységet végző/koordináló szervezet vezetőjének igazolása a szakmai tevékenység jellegéről, a tevékenység végzésének időtartamáról, gyakoriságáról, valamint arról, hogy a tevékenység végzése anyagi ellenszolgáltatás nélkül történt.

 

Az ösztöndíjak odaítélésére egy többtagú (legalább három) bizottság tesz javaslatot a Kar Dékánja számára. Az odaítélésről a Kar Dékánja dönt.

A megítélt ösztöndíjakról a nyertes pályázók a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül kapnak értesítést.

 

 

Budapest, 2017. február 22.

 

 

 

                                                                                                                                                                       Dr. Zoltayné dr. Paprika Zita s.k.

                                                                                                                                                                                                         dékán

Utolsó frissítés: 2017.08.28.