November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tájékoztató az önköltség befizetésének határideiről, és módjáról a BCE Gazdálkodástudományi Karán - 2018-2019-1

 

A BCE hallgatóira vonatkozó költségtérítés/önköltség befizetésének rendjét a 26/2018. (VI.6.) REKTORI-KANCELLÁRI együttes utasítás határozza meg:

a)      A teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő hallgatók fizetési tételeinek kiírása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben

  • a tanulmányaikat a 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévben megkezdő, felvételt nyert hallgatóknak 2018. augusztus 30-i (csütörtök)
  • a tanulmányaikat korábban megkezdett, a 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévre bejelentkező hallgatóknak 2018. augusztus 30-i (csütörtök)

fizetési határidővel.

b)      A részidős (esti, levelező munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók fizetési tételeinek kiírása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben

  • a tanulmányaikat a 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévben megkezdő, felvételt nyert hallgatóknak 2018. szeptember 3-i (hétfő)
  • a tanulmányaikat korábban megkezdett, a 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévre bejelentkező hallgatóknak 2018. augusztus 30-i (csütörtök)

fizetési határidővel.

FONTOS! AZ UTASÍTÁSBAN MEGJELÖLT HATÁRIDŐK JOGVESZTŐ JELLEGŰEK!

REGISZTRÁCIÓS ÉS TÁRGYFELVÉTELI IDŐSZAK

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása:

 2018. szeptember 3. 07:45 – szeptember 16. 23:59

 

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel):

2018. szeptember 14. 14:00 – szeptember 17. 12:00-ig

A beiratkozás, és a tárgyfelvétel feltétele a féléves önköltség befizetése!

FIGYELEM! Ameddig a hallgató az önköltség, illetve bármilyen korábbi féléves aktív díjtétel befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni, és az esetlegesen ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

 

 

Számla igénylés:

Amennyiben nem a hallgató fizeti az önköltségi díjat, úgy számlakérő nyomtatvány leadására van lehetősége az önköltségi díj befizetésének határidejéig. A nyomtatványt a szamla@uni-corvinus.hu címre e-mailben kell elküldeni.

A számlakérő nyomtatvány megtalálható a honlapon (Kar > Hallgatóknak > Kérvények és formanyomtatványok).

A fentebbi határidőt követően számlakérő nyomtatvány befogadására nincs mód!

A befizetések gyorsítása érdekében az elkészült számlák személyes átvételére van lehetőség a Bevételi Pénzügyi Irodájában: C épület 613. szoba, munkanapokon 9.00-12.00; 13.00-15.00 óra között.

 

 

Az alábbiakban az egyes képzésekre vonatkozó eljárási rendeket olvashatják az önköltség befizetésével kapcsolatosan.

 

Kérjük, hogy tekintsék át figyelmesen, és ügyeljenek a határidők betartására!

 

 

I. Eljárásrend, mely az alábbiakban felsorolt hallgatókra vonatkozik:

·           A teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, a tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók,

·           A részidős (esti, levelező munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő, tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók,

·           a 2012 előtt költségtérítéses alapképzésben tanulmányaikat megkezdett, a 2018/19/1. tanév (őszi) félévre bejelentkező hallgatók.

 

 

A fent említett hallgatók féléves önköltségi díjának teljesítési határideje:

 

2018. augusztus 30.

 

 

II. Az önköltség részletben történő megfizetésének rendje, csak felsőbb éves hallgatók számára:

A BCE szenátusa 2018. május 8-i határozatával a Hallgatói Kompenzációs Programot mind a részletfizetésre, mind a tanulmányi eredményre vonatkozóan megszüntette, helyette a BCE szenátusa 2018. május 8-i határozatával módosította Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatát, melybe a részletfizetésről szóló rendelkezések kerültek.

Amennyiben a Hallgató előre látja, hogy nem tudja az önköltségi díjat a fentebbi határidőig befizetni, akkor a kar Dékánjának címzett kérelme alapján a BCE HTJSZ 26.§ (9) bekezdésére hivatkozva a jelen tájékoztatóban feltüntetett határidőig a Hallgató kérelmezheti az önköltség megfizetésére két részletben történő megfizetését, amennyiben a hallgató legalább egy aktív félévvel rendelkezik, és nincs lejárt pénzügyi tartozása az Egyetem felé.

A fentiek értelmében az első féléves, gólya hallgatók nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.

A határidők elmulasztása a fizetési könnyítések igénybevételének elvesztésével jár!

Kérelem benyújtásának határideje:

2018. augusztus 1-től 2018. augusztus 26-ig

Kérelem benyújtásának módja és helye:

A kérelmet elektronikusan a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben kell leadni.

 

Kérelem leadása:

„Részletfizetési kérelem 2018/2019/1” nevű kérvény beadásával a NEPTUN-on keresztül

 

Fizetési határidők

a BCE HTJSZ: 26. § (9) bekezdése alapján

 

Első részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő: 2018. augusztus 30.

Második részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő: 2018. október 10.

 

Fontos tudnivalók a részletfizetéssel kapcsolatban:

1.      Ha a hallgató egy alkalommal már fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben részesült, további kedvezményre az adott tétel esetében nem jogosult.

             a) Nem adható részletfizetési kedvezmény az önköltség Diákhitellel történő teljesítése esetén.

2.      Amennyiben a hallgató bármilyen fizetési kötelezettségének az adott határidőig nem tesz eleget, tanulmányai hátralévő részében fizetési kedvezményben nem részesülhet.

3.      Amennyiben a hallgató fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy hallgatói jogviszonya megszüntetésre kerül a HTJSZ 26.§ (12) bekezdésben meghatározott eljárás szerint.

4.      A szeptember 3-i beiratkozás/bejelentkezés és tárgyfelvételhez az alábbiakra figyeljen:

a.      A kérelem leadásának, elbírálásának időpontjától függetlenül figyeljen arra, hogy az első részlet teljesítéséhez időben utalja át a teljes összeget a gyűjtőszámlára.

b.      A költségtérítés/önköltség és az idegen nyelvi képzési hozzájárulás megfizetésére SimplePay online fizetési rendszerrel nem lehetséges csak gyűjtőszámlára utalással.

c.      A részletfizetési kérelem engedélyezését követően az addig egyösszegben kiírt önköltség megosztásra kerül, 50%-50%-ban, és az első részlet teljesítését a Hallgatónak kell megtenni a gyűjtőszámláról. A teljesítés nem automatikus.

 

 

II. A Diákhitel igénylésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők:

A hallgató Diákhitel1 által történő finanszírozás esetén a Diákhitel engedményezés elindításával, Diákhitel2 által történő finanszírozás esetén a Diákhitel szerződésszámának rögzítésével nyilatkozik arról, hogy az önköltségét/költségtérítési díját Diákhitelből fogja teljesíteni. A „Diákhitel 1”, „Diákhitel 2” igénybevételéről szóló formanyilatkozat elérhető a Neptunon.

A halasztott fizetési lehetőségét csak a Diákhitel1 engedményezése és/vagy Diákhitel2 igénylése mellett tudjuk biztosítani

Diákhitel 1

Amennyiben a hallgató Diákhitel1-ből szeretné kiegyenlíteni az önköltség összegét, minden esetben szükséges benyújtani a nyilatkozatot elektronikus úton a Neptunon keresztül a diákhitel igényléséről és a BCE–re történő engedményezésről. Csak ebben az esetben módosítható egy későbbi dátumra a kiírt tétel (tételek) befizetési határideje.

Az engedményezést a Diákhitel Központokon keresztül kezdeményezhetik, melyről a részletes tájékoztató a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer felületére történő belépő oldalon megtalálható. (https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_1/login.aspx)


Diákhitel 2

 

Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel2-ből szeretné kiegyenlíteni az önköltség összegét szerződéskötést követően mindenképpen jeleznie kell azt az Egyetem felé, a Diákhitel2 szerződésszámának Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül való rögzítésével és a kiírt tételhez kötésével.

Csak és kizárólag azon kiírt tétel befizetési határideje kerül módosításra a Tanulmányi Irodában, mely mellé a Diákhitel2 szerződésszám fel lett rögzítve. Részletes tájékoztató a Diákhitel2 igényléssel kapcsolatban, a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer felületére történő belépő oldalon megtalálható. (https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_1/login.aspx)

Amennyiben a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben való kötelezettségének eleget tett és a nyilatkozatot beadta a Neptunban, a tételek módosított befizetési határideje mindkét esetben a Diákhitel Központ aktuális fizetési határidejére fog módosulni.

Az önköltség Diákhitelből történő megfizetésének rendje:

Diákhitel igénybevételéről, valamint annak BCE javára való engedményezéséről szóló Nyilatkozat leadásának végső határideje

       2018. augusztus 15 – 2018. szeptember 15.

Fizetési határidők diákhitel igénylés pozitív elbírálása esetén:

 

A teljes önköltség megfizetésének határideje a diákhitel folyósításának időpontja:

                           2018. október 29.

 

Diákhitel ügyintéző a Gazdálkodástudományi Karon:

Réthi Natália; 146-os iroda

Ügyfélfogadás:

hétfő: 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda:9.00-12.00

csütörtök: 9.00-12.00

pénteken: nincs ügyfélfogadás

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hallgató Diákhitel2-re vonatkozó igényét nem az Egyetemen nyújtja be, ennek tényét diákhitel szerződésszámának Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül való rögzítésével kell igazolnia.

Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel szerződése mégsem kerül megkötésre, vagy azt nem engedményezte a BCE javára a beiratkozási időszak végéig, és egyben nem is fizette be eddig az időpontig a költségtérítési díját, de módjában állt beiratkozni, akkor a HTJSZ alapján felszólítjuk a díjfizetésre, amelynek 5 napon belül eleget kell tennie, ellenkező esetben megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya a díj meg nem fizetése miatt.

 

III. Sajátos szabályok kreditarányosan fizetők esetében:

Amennyiben a hallgatónak kreditarányosan kell fizetnie (képzési időn túl), akkor a teljes félév önköltség/költségtérítési díja kerül kiírásra mindaddig, amíg a hallgató nem jelzi konkrét tárgyfelvételi szándékát (Tárgy kódja, neve, kreditszáma) a Tanulmányi Irodában, a szakos tanulmányi előadójánál, ügyfélfogadási időben (ezt e-mailben is elfogadjuk.)

Ez alapján a tanulmányi előadó módosítja a kiírt tételt, melynek befizetése után a hallgató maga veszi fel a tárgyakat a regisztrációs időszakban (vagy vette fel az előzetes időszakban).

Ezért javasolt, hogy minél hamarabb, de legkésőbb augusztus 26-ig, a hallgató keresse meg a tanulmányi előadóját, hogy a beiratkozási időszak megkezdése előtt módosítható legyen az önköltségének/költségtérítésének díja.

Minden egyéb – jelen levél korábbi részeiben megfogalmazott – szabály a kreditarányosan fizető hallgatókra is vonatkozik.

Amennyiben a megadott tantárgyakhoz képest utólag módosít a tárgyfelvételén a regisztrációs időszak végéig, akkor a kreditarányos önköltségi térítési díj ennek megfelelően változtatásra kerül a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a tárgyfelvétel lezárását követően. A módosított díj befizetési határideje 2018. október 15-e lesz.

 

IV. A Tanulmányi Iroda ügyfélfogadási rendje:

NAPPALI MUNKARENDŰ hallgatók esetében 

1093 Budapest, Fővám tér 8. 144., 177., 179. és 181. iroda

 

Fogadóóra szorgalmi időszakban

Fogadóóra vizsgaidőszakban

Fogadóóra nyári szünetben

Hétfő:

-

13.00 – 16.00

Hétfő:

9.00 - 12.00

Hétfő:

9.00 - 12.00

Kedd:

-

-

Kedd:

-

Kedd:

-

Szerda:

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Szerda:

9.00 - 12.00

Szerda:

9.00 - 12.00

Csütörtök:

-

-

Csütörtök:

-

Csütörtök:

-

Péntek:

9.00 - 12.00

-

Péntek:

9.00 - 12.00

Péntek:

-


 

Részidős (esti/levelező) munkarendű hallgatók esetében

1093 Budapest, Fővám tér 8. 177. iroda

 

Fogadóóra szorgalmi időszakban

Fogadóóra vizsgaidőszakban

Fogadóóra nyári szünetben

Hétfő:

-

Hétfő:

-

Hétfő:

9.00 - 12.00

Kedd:

-

Kedd:

-

Kedd:

-

Szerda:

13.00 - 16.00

Szerda:

13.30 - 16.00

Szerda:

9.00 - 12.00

Csütörtök:

13.30 – 17.30

Csütörtök:

13.30 - 17.30

Csütörtök:

 

Péntek:

9.00 - 13.00

Péntek:

9.00 - 13.00

Péntek:

-

Szombat:

9.00 - 13.00

  Szombat:

-

Szombat:

-

 

Budapest, 2018. július 30.

 

Tanulmányi Iroda

 

Utolsó frissítés: 2018.10.19.