Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tájékoztató az önköltség befizetésének határideiről, és módjáról a BCE Gazdálkodástudományi Karán

„A BCE hallgatóira vonatkozó költségtérítés /önköltség befizetésének rendjét a 27/2017. (XII.19.) REKTOR-KANCELLÁR együttes utasítás határozza meg:

a)      A teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő hallgatók fizetési tételeinek kiírása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben

  • a tanulmányaikat a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévben megkezdő, felvételt nyert hallgatóknak 2018. január 30-i (kedd),
  • a tanulmányaikat korábban megkezdett, a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévre bejelentkező hallgatóknak 2018. január 26-i (péntek)

fizetési határidővel.

 

b)      A részidős (esti, levelező munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók fizetési tételeinek kiírása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben

  • a tanulmányaikat a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévben megkezdő, felvételt nyert hallgatóknak 2018. január 30-i (kedd),
  • a tanulmányaikat korábban megkezdett, a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévre bejelentkező hallgatóknak 2018. január 26-i (péntek)

fizetési határidővel.

 

FONTOS! AZ UTASÍTÁSBAN MEGJELÖLT HATÁRIDŐK JOGVESZTŐ JELLEGŰEK!

REGISZTRÁCIÓS ÉS TÁRGYFELVÉTELI IDŐSZAK

2017. január 29 10:00 – február 11. 23.59 óra

A beiratkozás, és a tárgyfelvétel feltétele a féléves önköltség befizetése!

 

FIGYELEM! Ameddig a hallgató az önköltség, illetve bármilyen korábbi féléves aktív díjtétel befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni, és az esetlegesen ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

 

Számla igénylés:

Amennyiben nem a hallgató fizeti az önköltségi díjat, úgy számlakérő nyomtatvány leadására van lehetősége az önköltségi díj befizetésének határidejéig. A nyomtatványt a szamla@uni-corvinus.hu címre e-mailben kell elküldeni.

A számlakérő nyomtatvány megtalálható a honlapon (Kar > Hallgatóknak > Kérvények és formanyomtatványok).

A fentebbi határidőt követően számlakérő nyomtatvány befogadására nincs mód!

A befizetések gyorsítása érdekében az elkészült számlák személyes átvételére van lehetőség a GMI Bevételi Pénzügyi Irodájában C épület 613. szoba, munkanapokon 9.00-12.00; 13.00-15.00 óra között.

 Az alábbiakban az egyes képzésekre vonatkozó eljárási rendeket olvashatják az önköltség befizetésével kapcsolatosan.

Kérjük, hogy tekintsék át figyelmesen, és ügyeljenek a határidők betartására!

I. Eljárásrend, mely az alábbiakban felsorolt hallgatókra vonatkozik:

-         A teljes idejű (nappali munkarendű), mesterképzésben,

-          A részidős (esti, levelező munkarendű) mesterképzésben, valamint a részidős (esti, levelező munkarendű) szakirányú továbbképzésben részt vevő,

a tanulmányaikat a  2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévben megkezdő, felvételt nyert hallgatók

A fent említett hallgatók féléves önköltségi díjának teljesítési határideje:

2018. január 30.

Számlakérő nyomtatvány leadására legkésőbb 2018. január 30 -ig van lehetőség!

A felvételt követő első félévben csak aktív félévet nyilatkozhatnak a hallgatók, passzív félév nyilatkozását követően nem jön létre a jogviszony.

Fizetési könnyítés igénybevétele alap- és mesterképzéses (nappali tagozatos) hallgatók esetében CORVINUS Hallgatói Kompenzációs Program keretében.

Amennyiben a hallgató előre látja, hogy nem tudja az önköltségi díjat fentebbi határidőig befizetni, akkor kérelme alapján fizetési könnyítéseket vehet igénybe. A pályázati felhívások elérhetők a golyak.uni-corvinus.hu és a djb.uni-corvinus.hu oldalakon. A pályázat benyújtásának határideje 2017. december 23. 12:00

 

Az önköltség részletben történő megfizetésének rendje:

Kérelem benyújtásának határideje:

2017. december 23. 12:00

Kérelem benyújtásának módja és helye:

Pályázati felhívás elérhetősége:

djb.uni-corvinus.hu 

 Kérelem leadása:

NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben

 Ügyfélfogadási rend:

djb.uni-corvinus.hu

A kérelmek bírálati eredménye:

2018. január 22.

 

Fizetési határidők

pozitív elbírálás esetén:

Első részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő első éves hallgatóknak: 2018. január 30.

Második részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő: 2018. március 10.

 

II. Eljárásrend, mely az alábbiakban felsorolt hallgatókra vonatkozik:

-          A teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő, a tanulmányaikat korábban megkezdett,

-          A részidős (esti, levelező munkarendű) alapképzésben és mesterképzésben, a teljes idejű (nappali munkarendű) doktori képzésben, valamint a részidős (esti, levelező munkarendű) szakirányú továbbképzésben részt vevő, továbbá a 2012 előtt költségtérítéses alapképzésben tanulmányaikat megkezdett,

a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévre bejelentkező hallgatók.

Fizetési könnyítés igénybevétele alap- és mesterképzéses (nappali tagozatos) hallgatók esetében CORVINUS Hallgatói Kompenzációs Program keretében.

A fent említett hallgatók féléves önköltségi díjának teljesítési határideje:

2018. január 26.

Számlakérő nyomtatvány leadására legkésőbb 2018. január 26-ig van lehetőség!

Fizetési könnyítés igénybevétele alap- és mesterképzéses (nappali tagozatos) hallgatók esetében CORVINUS Hallgatói Kompenzációs Program keretében.

Amennyiben a hallgató előre látja, hogy nem tudja az önköltségi díjat fentebbi határidőig befizetni, akkor kérelme alapján fizetési könnyítéseket vehet igénybe. A pályázati felhívások elérhetők a golyak.uni-corvinus.hu és a djb.uni-corvinus.hu oldalakon. A pályázat benyújtásának határideje 2017. december 23. 12:00

 Az önköltség részletben történő megfizetésének rendje:

Kérelem benyújtásának határideje:

2017. december 23. 12:00

Kérelem benyújtásának módja és helye:

Pályázati felhívás elérhetősége:

djb.uni-corvinus.hu 

Kérelem leadása:

NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben

 Ügyfélfogadási rend:

djb.uni-corvinus.hu

A kérelmek bírálati eredménye:

2018. január 22.

 

Fizetési határidők

pozitív elbírálás esetén:

Első részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő első éves hallgatóknak: 2018. január 26.

Második részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő: 2018. március 10.

Fizetési könnyítés igénybevétele alap- és mesterképzéses (esti, levelező tagozat), illetve szakirányú továbbképzésben (esti, levelező tagozat) résztvevő hallgatók esetében:

Amennyiben a Hallgató előre látja, hogy nem tudja a önköltségi díjat fentebbi határidőig befizetni, akkor a kar Dékánjának címzett kérelme alapján az alábbi fizetési könnyítéseket vehet igénybe a jelen tájékoztatóban feltüntetett határidők betartásával. A határidők elmulasztása a fizetési könnyítések igénybevételének elvesztésével jár. 

Az önköltség részletben történő megfizetésének rendje:

Kérelem benyújtásának határideje:

2017. december 23.

Kérelem benyújtásának módja és helye:

Kérelem letöltése:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely letölthető:

www.uni-corvinus.hu/gkar >> Hallgatóknak>>Kérelmek és formanyomtatványok>>Részletfizetési kérelem 

Kérjük az indoklásban feltüntetett okokat igazoló dokumentumokat csatolják a kérelemhez.

Kérelem leadása:

Személyesen: tanulmányi osztályon ügyfélfogadási időben vagy a megfelelő tanulmányi osztály szobája előtt található postaládába.

E-mailen: beszkennelve az illetékes tanulmányi előadóhoz

 

Ügyfélfogadási rend:

Az ügyfélfogadási rend a www.uni-corvinus.hu/gkar > Hallgatóknak >> Ügyfélfogadási rend menüpont alatt található

A kérelmek bírálati eredménye:

2018. január 22.

Fizetési határidők

pozitív elbírálás esetén:

Első részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő felsőbb éves hallgatóknak: 2018. január 26.

Második részlet a költségtérítési díj 50%-a,

Határidő: 2018. március 10.

 

III. A Diákhitel igénylésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és határidők:

 

A halasztott fizetési lehetőségét csak a Diákhitel1 engedményezése és/vagy Diákhitel2 igénylése mellett tudjuk biztosítani.

Diákhitel 1

Amennyiben a hallgató Diákhitel1-ből szeretné kiegyenlíteni az önköltség összegét, minden esetben szükséges benyújtani a nyilatkozatot a diákhitel igényléséről és a BCE–re történő engedményezésről. Csak ebben az esetben módosítható egy későbbi dátumra a kiírt tétel (tételek) befizetési határideje. Az engedményezést a Diákhitel Központokon keresztül kezdeményezhetik, melyről a részletes tájékoztató a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer felületére történő belépő oldalon megtalálható. (https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_1/login.aspx)


Diákhitel 2

Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel2-ből szeretné kiegyenlíteni az önköltség összegét szerződéskötést követően mindenképpen jeleznie kell azt az Egyetem felé, a Diákhitel2 szerződésszámának Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül való rögzítésével.

Csak és kizárólag azon kiírt tétel befizetési határideje kerül módosításra a Tanulmányi Irodában, mely mellé a Diákhitel2 szerződésszám fel lett rögzítve. Részletes tájékoztató a Diákhitel2 igényléssel kapcsolatban, a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer felületére történő belépő oldalon megtalálható. (https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_1/login.aspx)

A „Diákhitel 1”, „Diákhitel 2” igénybevételéről szóló formanyilatkozat elérhető a Neptunon.

Amennyiben a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben való kötelezettségének eleget tett és a nyilatkozatot beadta a Neptunban a tételek módosított befizetési határideje mindkét esetben a Diákhitel Központ aktuális fizetési határidejére fog módosulni.

Az önköltség Diákhitelből történő megfizetésének rendje:

Diákhitel igénybevételéről, valamint annak BCE javára való engedményezéséről szóló Nyilatkozat leadásának végső határideje

2018. január 26. 12:00

Fizetési határidők diákhitel igénylés pozitív elbírálása esetén:

A teljes önköltség megfizetésének határideje a diákhitel folyósításának időpontja:

2018. március 27.

 

Diákhitel ügyintéző a Gazdálkodástudományi Karon:

Réthi Natália

146. szoba

Ügyfélfogadás:

hétfő: 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda:9.00-12.00

csütörtök: 9.00-12.00

pénteken: nincs ügyfélfogadás

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hallgató Diákhitel2-re vonatkozó igényét nem az Egyetemen nyújtja be, ennek tényét diákhitel szerződésszámának Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül való rögzítésével kell igazolnia.

Abban az esetben, ha a hallgató Diákhitel szerződése még sem kerül megkötésre, vagy azt nem engedményezte a BCE javára a beiratkozási időszak végéig, és egyben nem is fizette be eddig az időpontig a költségtérítési díját, de módjában állt beiratkozni, akkor a HTJSZ alapján felszólítjuk a díjfizetésre, amelynek 5 napon belül eleget kell tennie, ellenkező esetben megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya a díj meg nem fizetése miatt.


IV. Sajátos szabályok kreditarányosan fizetők esetében:

Amennyiben a hallgatónak kreditarányosan kell fizetnie (képzési időn túl), akkor a teljes félév önköltség/költségtérítési díja kerül kiírásra mindaddig, amíg a hallgató nem jelzi konkrét tárgyfelvételi szándékát (Tárgy kódja, neve, kreditszáma) a Tanulmányi Irodában, a szakos tanulmányi előadójánál, ügyfélfogadási időben (ezt e-mailben is elfogadjuk.)

Ez alapján a tanulmányi előadó módosítja a kiírt tételt, melynek befizetése után a hallgató maga veszi fel a tárgyakat a regisztrációs időszakban (vagy vette fel az előzetes időszakban).

 

Ezért javasolt, hogy minél hamarabb, de legkésőbb január 20-ig a hallgató keresse meg a tanulmányi előadóját, hogy a beiratkozási időszak megkezdése előtt módosítható legyen az önköltségének/költségtérítésének díja.

 Minden egyéb – jelen levél korábbi részeiben megfogalmazott – szabály a kreditarányosan fizető hallgatókra is vonatkozik.

Amennyiben a megadott tantárgyakhoz képest utólag módosít a tárgyfelvételén a regisztrációs időszak végéig, akkor a kreditarányos önköltségi térítési díj ennek megfelelően változtatásra kerül a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a tárgyfelvétel lezárását követően. A módosított díj befizetési határideje 2018. február 28. lesz.

 

V. A Tanulmányi Iroda ügyfélfogadási rendje:

 

NAPPALI MUNKARENDŰ hallgatók esetében 

1093 Budapest, Fővám tér 8. 177., 179. és 181. iroda

 

Fogadóóra szorgalmi időszakban

Fogadóóra vizsgaidőszakban

Fogadóóra nyári szünetben

Hétfő:

-

13.00 – 16.00

Hétfő:

9.00 - 12.00

Hétfő:

9.00 - 12.00*

Kedd:

-

-

Kedd:

-

Kedd:

-

Szerda:

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

Szerda:

9.00 - 12.00

Szerda:

9.00 - 12.00

Csütörtök:

-

-

Csütörtök:

-

Csütörtök:

-

Péntek:

9.00 - 12.00

-

Péntek:

9.00 - 12.00

Péntek:

-

 

Részidős (esti/levelező) munkarendű hallgatók esetében

1093 Budapest, Fővám tér 8. 177. iroda

 

Fogadóóra szorgalmi időszakban

Fogadóóra vizsgaidőszakban

Fogadóóra nyári szünetben

Hétfő:

-

Hétfő:

-

Hétfő:

9.00 - 12.00*

Kedd:

-

Kedd:

-

Kedd:

-

Szerda:

13.00 - 16.00

Szerda:

13.30 - 16.00

Szerda:

9.00 - 12.00

Csütörtök:

13.30 – 17.30

Csütörtök:

13.30 - 17.30

Csütörtök:

 

Péntek:

9.00 - 13.00

Péntek:

9.00 - 13.00

Péntek:

-

Szombat:

9.00 - 13.00

  Szombat:

-

Szombat:

-

 

Budapest, 2018. január 5.

Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2018.01.17.