Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

TERMÉK ÉS MÁRKAMENEDZSER / SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési határidő: a 2018. szeptemberben indítandó képzésre 2018. augusztus 2.
helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

 

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 
Termék és márkamenedzser / szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a termék -illetve  márkamenedzserként dolgozók szakmai felkészültségét megalapozza és erősítse.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
- Közgazdász alapdiploma esetén: termék és márkamenedzser szakközgazdász
- Nem közgazdász alapdiploma esetén: termék és márkamenedzser

A felvétel feltétele:
Termék és márkamenedzser szakközgazdász szak esetén:
Legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél gazdaságtudományok képzési területen.
Termék és márkamenedzser szak esetén:    
Legalább alapképzésben szerzett oklevél bármely képzési területen.

A képzés indításának feltétele:
14 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben

Helyszíne: Budapest, Székesfehérvár

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

 

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223606

Jelentkező neve

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a székesfehérvári képzésen: 265.500 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

Elsősorban a középvállalatok, szolgáltatások terén dolgozóknak ajánljuk a programot, ahol termékmenedzseri rendszert akarnak kialakítani vagy fejleszteni. A képzésen résztvevők megismerkedhetnek a márkaépítés hazai és nemzetközi gyakorlatával. Eseteken és gyakorlati feladatokon keresztül tekintik át a különböző márkázási döntéseket és azok összefüggéseit a marketingstratégiával. Képesek lesznek márkaérték -mérési módszer kidolgozására, és egy adott márkát támogató marketingkampány kialakítására.

A képzés rövid tartalma:

  • Marketingterv összeállítása

  • A márkaépítést támogató marketingeszközrendszer összehangolása

  • Márkastratégiák kialakítása, márkaportfólió-menedzsment, márkák megerősítése és revitalizálása

  • Legújabb márkaérték- elméletek, márkaélmény, kulturális márkázás

  • A márkázás speciális területei: kiskereskedelmi márkák, B2B márkázás, luxusmárkák, desztináció márkázás, városmárka

  • Márkakommunikációhóz kapcsolódó kampányok tervezése, a márkaismertség növelése, márkaimázs erősítése

  • A márkaérték mérése kvalitatív és kvantitatív piackutatási módszerekkel.

  • Márkastratégiák pénzügyi tervezése, a márkaépítés megtérülése

  • Szolgáltatások menedzsmentje

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

 1. Vállalatgazdaságtan

2. Marketingmenedzsment

3. Fogyasztói magatartás

4. Márkastratégiák

5. Márkakutatás

6. Kommunikáció szervezeti szinten – termékek, márkák, vállalatok kommunikációja

7. Marketingtervezés

A termék- és márkamenedzsment ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők probléma megoldó készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, erősödik a stratégiai szemléletmódjuk, és elemzési képességük.

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

 

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Dr. Kolos Krisztina, krisztina.kolos@uni-corvinus.hu

Honlap: marketing.uni-corvinus.hu

 

Utolsó frissítés: 2018.10.10.