Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

VÁLLALATVEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS MENEDZSER / VÁLLALATVEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési határidő: a 2018. szeptemberben indítandó képzésre 2018. augusztus 2.
helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

 

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Vállalatvezetői kommunikációs menedzser / Vállalatvezetői kommunikáció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzés célja a mai mindennapi vezetésben és menedzsmentben döntő szerepű kommunikáció legmodernebb eszközeinek és technikáinak áttekintése, elsajátítása illetve továbbfejlesztése, gyakorlati és önismereti szinten is.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
- Közgazdász alapdiploma esetén: vállalatvezetői kommunikáció szakközgazdász
- Nem közgazdász alapdiploma esetén: vállalatvezetői kommunikációs menedzser

A felvétel feltétele:
Vállalatvezetői kommunikáció szakközgazdász szak esetén:
Legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél gazdaságtudományok képzési területen.
Vállalatvezetői kommunikációs menedzser szak esetén:    
Legalább alapképzésben szerzett oklevél bármely képzési területen.

A képzés indításának feltétele:
14 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

 Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

 

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223606

Jelentkező neve

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Önköltség a székesfehérvári képzésen: 265.500 Ft/félév.

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzést mindazon szakemberek számára ajánljuk, akik a mindennapi menedzsmentben és vezetésben érvényesített kommunikációs készségek még tudatosabb alkalmazóivá szeretnének válni: mind a vállalaton belüli, mind a vállalaton kívüli kommunikációban felkészültebben, az eszközök és alkalmazásuk ismeretével tudnak működni. A vezetők szakszerű kommunikációja, tájékozottságuk a korszerű kommunikációs eszközökről és módokról jelentősen javíthatja a vállalat marketing és üzleti teljesítményét.

A képzés rövid tartalma:

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

-        vezetői előnyt jelentő kommunikációs képességek elsajátítása;

-        a XXI. századi digitális technológia vezetői, alkalmazói használata;

-        a kurzus elvégzői a digitális világ professzionális tolmácsaivá válnak, legyen szó stakeholder kommunikációról, döntés-előkészítésről vagy marketing menedzsmentről.

Gyakorlati témakörök:

-        online és offline kommunikáció;

-        élő és rögzített kommunikáció;

-        személyközi és személytelen kommunikáció.

 

A képzést elvégzők olyan tudást szereznek, amely alkalmassá teszi őket a következő feladatok elvégzésére:

A kommunikációs üzenetalkotás alapelvei – egyéni, személyes és vállalati szinten

Szövegírás a házon belül (Google Adwords, DM levél, fórum és blog közlemények)

Vállalatot képviselő filmes közlemény (dokumentumfilm, vitaműsor, egyéni felszólalás, podcast) tervezésének alapelvei és lépései

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

1. Vállalatgazdaságtan

2. Marketing menedzsment 

3. A kommunikációs üzenetalkotás alapelvei, helyzetgyakorlatok

4. Identitás menedzsment

5. Kommunikáció szervezeti szinten – termékek, márkák, vállalatok kommunikációja

6. Digitális kommunikáció

 

Számonkérés és záróvizsga:

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyet a mindenkor érvényben lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat határoz meg.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

Szakfelelős: Dr. Horváth Dóra, dora.horvath(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Honlap: marketing.uni-corvinus.hu

 

Utolsó frissítés: 2018.10.10.