Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

2018/2019. tanév I. (Őszi) félév záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

 

I. Záróvizsga-időszak:

 A) Alapképzési szakokon, kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szak:

2018. december 10–13.*

 

B) Alapképzési szakokon, mester szakokon és szakirányú továbbképzéseken:

2018. február 4-15.

 

*A 2019K felvételi eljárásban az OH által meghatározott felvételi vizsgákra vonatkozó időbeosztás miatt a BCE-GTK felvételi vizsgáit át kellett helyezni december 14-re. A záróvizsgák időintervalluma így módosításra került.

II. A Záróvizsgára jelentkezés és a Szakdolgozat leadási határideje:

 

A)     Alapképzési szakokon (kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) függetlenül attól, hogy decemberi, vagy februári záróvizsgára jelentkeznek: 2018. október 19. (péntek) 14:00 óra.

 

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadására térítési díj ellenében van lehetőség, legkésőbb 2018. október 26. (péntek) 14:00 óráig terjedő időszakban. A késedelmi díj: 5.500 Ft/munkanap.

2018. október 26. után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le. Az a hallgató, aki legkésőbb 2018. október 26. 14:00 óráig nem adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2018/2019. tanév I. (őszi) záróvizsga-időszakban.

Késedelmes leadás esetén a következő nyilatkozatot kell kitölteniük, és a szakdolgozattal együtt leadni:  Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához.

A késedelmi díj NEPTUN gyűjtőszámlán kerül kiírásra 2018. november 09- ig, ha a hallgató a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében aktív. A NEPTUN-ban kiírt tételnek 2018. november 23- ig teljesített státuszúnak kell lennie.

Amennyiben a 2018/2019 tanévben már nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, úgy az alábbiak szerinti banki utalással tudja kifizetni a leadási határidőhöz tartozó késedelmes leadás díját, melyről a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumban tájékozódhat.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az A1KE08003K pénzügyi kódot és a díjat fizető nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám: 10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér

Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumhoz csatolva kell leadni az illetékes tanszéken.

 

B) Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus alap képzési szakos és  mester képzési szakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februári záróvizsga időszakra 2018. november 26. (hétfő) 16:00 óra.

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadására térítési díj ellenében van lehetőség, legkésőbb 2018. december 3. (hétfő) 16:00 óráig terjedő időszakban. A késedelmi díj: 5.500 Ft/munkanap.

2018. december 3. után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le. Az a hallgató, aki legkésőbb 2018. december 3-án 16:00 óráig nem adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2018/2019. tanév I. (őszi) záróvizsga-időszakban.

Késedelmes leadás esetén a következő nyilatkozatot kell kitölteniük, és a szakdolgozattal együtt leadni Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához.

A késedelmi díj NEPTUN gyűjtőszámlán kerül kiírásra 2018. december 20- ig, ha a hallgató a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében aktív. A NEPTUN-ban kiírt tételnek 2019. január 2- ig teljesített státuszúnak kell lennie.

Amennyiben a 2018/2019. tanévben már nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, úgy az alábbiak szerinti banki utalással tudja kifizetni a leadási határidőhöz tartozó késedelmes leadás díját, melyről a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumban tájékozódhat.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:
az A1KE08003K pénzügyi kódot és a díjat fizető nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám: 10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér

Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumhoz csatolva kell leadni az illetékes tanszéken.

 

III. A szakdolgozat leadásának módja

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy olvassák át a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezeteit (39-46. §).

A szakdolgozatot egy gépelt, bekötött (fekete keménykötéssel, klasszikus szakdolgozat-kötés) példányban és elektronikus formában is le kell adni a tanszék által megjelölt módon és felületre való feltöltéssel (elektronikus formában azért szükséges, mert a szakdolgozatok az egyetemi tudásvagyon részei, amelyeket elektronikus formában a Központi Könyvtár őriz).

A szakdolgozatot a szakfelelős tanszék titkárságán kell leadni Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatvánnyal együtt. (A gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók esetében a specializációnak megfelelő tanszéken, a hagyományos egyetemi képzések esetében a főszakirányért felelős tanszék titkárságán, a pénzügy és számvitel alapszakos, pénzügy specializációs hallgatóknak a Pénzügy Tanszéken kell leadniuk a dolgozatot. Részidős alap, mester és szakirányú továbbképzések esetén a konzulens tanszékének titkárságán kell leadni a dolgozatot.)

A Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy a hallgató a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévének záróvizsga-időszakában decemberben, vagy februárban kíván záróvizsgát tenni (amennyiben erre lehetősége van, azaz alapképzési szakok, kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szak hallgatói).

 

Szakdolgozatba be kell köttetni, az alábbi kitöltött nyilatkozatokat:

A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye (I. számú melléklet).         
Amennyiben párhuzamos képzésben vesz részt a hallgató, nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a diplomamunkái közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot (I. számú melléklet).

A szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell a hallgatónak arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szakdolgozata a Központi Könyvtár honlapjáról korlátozott nyilvánossággal hozzáférhető legyen (II. számú melléklet).
A komplex vizsga teljesítéséről szóló nyilatkozatot a gazdaságinformatikus Bsc képzésben részt vevő hallgatók számára szükséges kitölteni (III. számú melléklet).

 

 IV. A záróvizsgára való jelentkezés módja

 

ZÁRÓVIZSGÁRA A SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁVAL egy időben a tanszéken
ÍRÁSBAN KELL JELENTKEZNI a Jelentkezési lap záróvizsgára c. dokumentum leadásával!

(és késedelmes leadás esetén a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumot is le kell adni)!

 

RÉSZIDŐS (levelező, esti munkarendű) hallgatónak két példányban kell kitölteni a Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatványt, hiszen nekik a tanszéken ÉS a Tanulmányi Iroda 177-es irodájában is le kell adniuk ezt a dokumentumot.

 

A KORÁBBI ÉVEKBEN szakdolgozatot leadott hallgatóknak

· alapképzési szakok esetében (kivéve gazdaságinformatikus (Bsc)): legkésőbb 2018. október 19., 14:00-ig

· gazdaságinformatikus alapképzési szak, mesterképzési szakok, szakirányú továbbképzések: legkésőbb 2018. november 27., 16:00

jelezniük kell a tanszéken, hogy védeni szándékoznak. (I. számú melléklet).

 

A záróvizsga beosztását (nap, terem) az illetékes tanszék készíti el és értesíti a hallgatókat.

 

V. A záróvizsgára való bocsátás feltételei

 

 

A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha

· az abszolutóriumot (végbizonyítványt) megszerezte,

· szakdolgozatát (diplomamunka) benyújtotta és azt a bíráló elfogadta vagy a bírálók elfogadták,

· nincsen tartozása az egyetem felé

 

Az abszolutórium teljesítése azt jelenti, hogy a szakján előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítse. Alapképzési szakokon, kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szakon, azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévében legkésőbb 2018. december 1-ig szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, különben nem engedhetők a decemberi záróvizsgára. Februári záróvizsgák esetében a vizsgaidőszak végéig kell az összes érdemjegynek szerepelnie a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szenátus 66.b/2017/2018. (V.8.) számú határozata elfogadta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat új díjtételét, mely a szakdolgozat leadását és záróvizsgát az abszolutórium megszerzését követő két éven túl pénzügyi tételhez kapcsolta:

Díj megnevezése: Záróvizsga letétele végbizonyítvány kiállítását követő két éven túl
Díj mértéke: 50.000 forint

 

A díjat záróvizsgáig kell befizetni az Egyetem főszámlájára. Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a decemberi záróvizsga előtt - legkésőbb 2018. december 1-ig - a Tanulmányi Irodán kell leadni.

 

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az A1KE08003K pénzügyi kódot és a díjat fizető nevét!
Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 10032000-00282857-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér
 
A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elérhető az egyetemi honlapról: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=szabalyzatok

II.III.2.2. Díjtételek (2018. május 8.)

 

 

Az oklevéllel és a nyelvvizsgával kapcsolatban

 

Oklevelet az kaphat, aki:

a)      a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

b)     az előírt nyelvi követelmény(ek) teljesítését igazolta.

 

Tájékoztatás az oklevélről és a nyelvvizsgáról:

a.    Az oklevelet a Felsőoktatási Törvény előírása szerint magyar és angol nyelven állítja ki az Egyetem.

b.    Ha az oklevél kiállítására azért nincs lehetőség, mert a hallgató nem tett eleget az előírt nyelvvizsga-kötelezettségének, akkor az Egyetem Igazolást állít ki.

c.    Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 30 napon belül kell kiállítani és kiadni.

d.   Ha a hallgató legkésőbb a záróvizsga-időszak alatt – alapképzési szakok esetében (kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szak) 2018. december 10–13. között; alapszakok, mester szakok és szakirányú továbbképzések esetében 2019. február 4-15 között – bemutatta a nyelvvizsga bizonyítványát, akkor az oklevelet 2019. április 1-től a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben átveheti.

e.    A Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés 2019. március 28-29-én (csütörtök és péntek) lesz, szakok szerinti bontásban. (Bővebb tájékoztatás a BCE-GTK/Hallgatóknak/Diplomaátadó menüpontban lesznek).

 

Tájékoztatjuk a záróvizsgázó hallgatókat, hogy az oklevél átvételének időpontjától függetlenül a hallgatói jogviszony a záróvizsga időszak utolsó napján megszűnik.

 

Budapest, 2018. október

Sikeres készülést kívánunk!

Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2019.03.11.